Månadsarkiv: juni 2010

Har du bråttom?

 
 
 
Har du bråttom?
 
 
Är du en sådan person som försöker vara överallt på samma gång? Tenderar du att bli stressad och låter du i så fall stressen få påverka ditt liv. Jag tror att ett visst mått av stress är bra men när det till slut får dig ur balans har det gått för långt.När stressen får dig att knapra på den tid du har gett till Herren  eller borde gett till Herren bör du ta dig en paus och fundera på vad du egentligen sysslar med.
Stressen är den störta fienden till ditt andliga liv. När du har bråttom kan du knappast göra saker på det sätt som Jesus gjorde. Han var visserligen en mycket upptagen man, med många järn i elden och många människor som han skulle träffa men han stressade och pressade sig aldrig. "Var sak har sin tid" kan jag tänka mig att han skulle ha sagt. Inte ens när hans bästa vän Lazaros låg för döden stressade han iväg för att komma snabbare dit, och innan han hann komma fram hade Lazaros dött. Hade du gjort samma sak? Nu fanns det en anledning till att han inte stressade och det var att det var meningen att han skulle få uppväcka Lazaros från det döda, vilket han också gjorde, men handen på hjärtat jag skulle i alla fall ha blivit jättestressad om min bästa vän låg för döden och jag visste att om jag kom dit i tid skulle han bli frisk. Det är så enkelt att stressen får tag i dig och när den gör det styr den hela ditt liv.
Stress är ett inre tillstånd i vilket du är så orolig och spänd att det är omöjligt för dig att ta emot Guds kärlek, att vara med andra personer eller att ge andra personer kärlek. Det blir svårt för dig att tala med Gud, snart blir bibelläsningstunderna mindre och mindre och bönen blir en enda lång ramsa som för varje dag blir kortare och kortare. Du bortrationaliserar helt enkelt Gud, han som vill ge dig kraft. Stress gör också att man inte tänker klart. Hade man tänkt klart skulle inte det vara den första saken man tog bort ur sitt liv, eller hur? Och kom ihåg detta, saker och ting lugnar inte ner sig av sig själv. Om du väljer att vänta tills du kan göra det som verkligen är viktigt kommer du aldrig att göra det Gud ville att du skulle utföra när han skapade dig. Guds vilja för ditt liv kommer med andra ord att försvinna och du kommer att känna dig vilsen och nere. Därför är det viktigt att tänka på hur du lever och försöka att eliminera stressen i ditt liv så mycket det går. Och du….., den enda som kan göra det i ditt liv är du själv, inte dina kompisar, inte din familj eller någon annan. Bara du. Så ta ett djupt andtag , sätt dig ner och stressa av. Sök Herren, livets källa.
 

Har du stannat i växten?

 
 
 
Har du stannat i växten?
 
 
Har du någonsin funderat på vad det är som gör att vi växer som människor? En utmaning, vilja, att vara tvungen att möta problem, insikt om din nuvarande situation, etc. Man kan krasst säga så här, att dagliga vanor får oss ott fastna på samma ställe. Man måste ibland fråga sig vad det är jag måste växa förbi? Vilka hinder står i min väg för att jag ska utvecklas? Man kan behöva utmana sig själv till förändring.
Hur skulle det se ut om ett barn inte växte upp och mognade? Det är något vi alla förväntar oss av ett barn. Likaså behöver du fortsätta att utvecklas för att du inte ska vara samma barn som alltid.
Om du tycker att det känns tungt, trögt, svårt, ja näst intill omöjligt, närma dig då Gud och hämta kraft från honom. Han kan ge dig kraft och vägledning. Det är nämligen så här att förändringar i karaktären görs inte över en natt. Det tar tid, och energi, men är mödan värt.
Det viktiga är uthållighet, ge inte upp, bli inte ledsen om det inte går direkt. Se till att skapa positiva rutiner. Stanna upp och ställ dig frågan. Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Hur vill Gud att mitt liv ska se ut? Hur ser ett kristet liv ut? Titta dig sedan i speglen och se hur ditt liv ser ut just nu. Liknar det på något sätt det du har tänkt dig, eller det Gud har tänkt sig?
Har du den gemenskap med Gud som du önskar att du hade? Var skiljer sig ditt nuvarande liv ifrån dina värderingar?  Hur kan jag nå dit jag vill? Ingen kommer till målet direkt. Viktigt att tänka på i det här läget är att ta ett steg i taget. Försök inte att förändra allt på en gång. Gör små förändringar kontinuerligt istället för en jättestor, för om du går på den stora direkt är det nästan dömt att misslyckas.
Gud vill att du ska arbeta med det du har fått som gåva för att det ska bli bättre, och den ende som kan ta ansvar för din framtid och din karaktär, det är du.
Ibland kan det kännas svårt att se på sig själv på det här sättet. Ett sätt är då att fråga någon annan som du har förtroende för och som du kanske tycker har en bra karaktär. Vi kan kalla den personen en mentor. Han / hon kan hjälpa dig att se dina brister och vad du måste arbeta med för att bli bättre och han/ hon kan uppmuntra dig när du gör framsteg. Jesus har sänt oss den bästa mentorn vi kan tänka oss, nämligen den helige ande, (paracletos=hjälparen). Han kan på ett sätt som ingen annan kan, visa på just det du behöver arbeta med i ditt liv. Han ser på dig med Guds ögon och han ser det Gud vill att du ska bli. Han ser den bild av dig som Gud såg när han skapade dig, men som på ett eller annat sätt har blivit ofärdig, förvrängd, smutsig….
Låt oss titta på oss själva med Guds ögon och bli något mer än det du är idag. Vi kan alltid bli bättre…..

Tsidkenu

 
 
 
Tsidkenu
 
 
Jehova-Tsidkenu betyder "Jehova vår rättfärdighet". I det här namnet kan vi se två saker. Det första är att Heren är rättfärdig och det andra att vår egen rättfärdighet är som en befläckad klädnad. I romarbrevet står det 3:10 "ingen rättfärdig finns, inte en enda".
För att vi ska kunna bli rättfärdiga måste vi kunna tillräkna oss Herrens rättfärdighet och det kan vi göra genom Hans son Jesus Kristus.
Om vi tar emot Jesus i vårt hjärta som vår frälsare så kan vi iklä oss honom och slänga bort vår gamla befläckade klädnad. Vår gamla människa blir då förnyad i Jesus och Gud ser på oss som genom ett filter. Han ser då inte den orättfärdiga människan utan han ser den rättfärdighet som vi har fått ta på oss genom Jesus.
Jesus blir då vår rättfärdighet, och vi kan då komma inför Gud iklädda Jesus.
Så har du inte Jesus behöver du ta emot honom i ditt hjärta, så att Gud inte ser dig och dina synder när han tittar på dig utan han ser dig genom ett filter, nämligen Jesus .

Shalom

 
 
 
Shalom
 
 
Nästa försoningsmnamn hittar vi i Domarboken 6:24. Jehova-Shalom betyder "Herren är frid". Guds folk hade under flera år levt i avfällighet och hamnat i fångenskap under fienden på grund av dtta. Herren uppenbarar sig för Gideon som en befriare och kallar sig själv för Jehova-Shalom. Namnet talar om ett harmoniskt förhållande eller om en försoning som har uppnåtts genom en uppgörelse där full och tillfredsställande betalning har blivit given. Jesus är den betalning som har blivit betald för var och en av oss. Han betalade dina och mina synder på korset genom att dö för våra överträdelser i vårt ställe. Hans blod och död på korset var den fullkomliga betalningen som behövdes för att försoning skulle kunna uppnås.
Jesus kallas för fridsfursten och på biblens tid var shalom det vanligaste hälsningsordet som syftat på den frid som etablerades mellan Gud och människan genom försoningen. Jesu namn representerar frid för den som tror. Och genom Jesus har vi blivit rättfärdiga genom tro och har fått frid med Gud.
Har du Jesus har du frid!

m´Kaddesh

 
 
 
m´ Kaddesh
 
 
Nästa försoningsnamn är Jehova-m´Kaddesh. Det namnet kan vi finna i 3 Mos 20:8 och det betyder Herren som helgar. Att helga något är att göra något heligt, överlåta sig, viga sig till, att avskilja eller separera. Herren har alltså lovat att göra oss heliga, men för att han ska kunna göra oss heliga måste vi också göra vissa saker i gengäld. Vi har blivit uppmanade att helga oss som en fri viljehandling genom att göra hans vilja, hålla hans bud och stadgar.
Helighet är det starkaste av Guds alla attribut och eftersom han är så helig kan inte vi komma oheliga inför honom. Nu är det ju så att vi inte kan göra oss helt heliga i oss själva för att vi är syndare och det är där som vi kan räkna med Jesus. Han gör den del som inte vi kan klara av. Det betyder inte att vi kan slappna av och låta honom göra hela jobbet utan vi måste hela tiden arbeta med vår helighet, han gör dig inte helig, han lägger till det du inte förmår.
Helighet är alltså grunden för hans fullhet och fullkomlighet och Guds ande kallas för den Helige Ande. Det ligger i Guds natur all göra sitt folk heligt, och det är vi kallade till. När vi gör det kommer hans kraft att göra oss heliga.

Bön?

 
 
 
Bön?
 
 
 
Vad är bön? Är det när du rabblar en ramsa av fina, vackra ord? Är det något som du gör bara för att du måste någon gång då och då? Är det ett nödvändigt ont? Eller kan det vara något annat? Nåt bättre? Ja det kan det faktiskt.
 Bön kan faktiskt vara ett innerligt samtal mellan dig och din fader i himlen. Ett samtal där du är helt ärlig och genomskinlig och låter din fader veta alla dina tankar och funderingar. All din oro, alla dina bekymmer och glädjeämnen. Ett samtal där du visar honom din kärlek genom att erbjuda dig själv, genom att lägga dig själv vid hans fötter och tvätta dem med dina tårar och torka dem med ditt hår. Ett samtal där du kan skratta, gråta, vara dig själv, där du får prata och lyssna.
Det är ett samtal där din fader talar till dig vad du behöver veta, han tillrättavisar dig, visar dig hemligheter. Han uppmuntrar dig när du är nere, han ger dig kraft när du känner dig svag, han visar dig vägen när du är vilsen.
Bön är inget förutbestämt rabblande av högtravande ord, det är ett barns innerliga samtal med sin far.
 Är du ett Guds barn? Vet du inte?
Om du med hjärtat tror att Jesus är Herre, och med munnen bekänner att han dog för din skull, för dina synder , är du ett Guds barn. Då kan du med frimodighet komma in för hans tron som ett barn kommer till sin far.

Nissi

Nissi
Jehova-Nissi. Jehova mitt banér. Just ordet banér kan betyda flera saker, det kan syfta på den stav som Mose använde när han var inför Farao, som han använde vid röda havet, eller som han slog i klippan för att få fram vatten. Staven var en symbol för ett löfte om att Gud är med och att han ger kraft. Ett banér förr behövde inte nödvändigtvis vara en flagga utan kunde vara en stav, eller påle med ett ornament på. den var ett tecken på befrielse och frälsning.
Det här namnet Jehova-Nissi talar om hur Gud lyfter upp ett standar eller banér mot nationerna. Så länge Mose sträckte ut staven hade Israel övertaget i striden  men så fort han sänkte den så vände striden mot Israel. Därför fick Aron och Hur hjälpa Mose att hålla upp hans armar för att inte fienden skulle få övertaget.
Jehova-Nissi betyder ” Jehova själv är mitt banér”. Jeus är därför vårt banér. När vi åberopar hans namn i strid kan vi vara säkra på segern får då viker fienden undan. Jesus restes upp till att bli vårt segerbanér på korset. Han är ett tecken på vår seger. Jesu namn representerar vår seger. Ropar du ut Jesu namn i svårigheter ställer du upp segerbaneret framför dina svårigheter och kan räkna med seger.