Månadsarkiv: november 2010

Han är på väg

Kan du höra stegen närma sig? För varje dag kommer de närmare och närmare. Hans ankomst närmar sig med stormsteg. För varje dag uppfylls än fler av de saker som är förutbestämda att ske innan han kommer.

Är du beredd? Om han skulle komma idag skulle du då vara beredd på det? Den tid vi lever i nu är som en enda lång adventstid. Vi väntar på hans ankomst och den dagen han kommer att komma tillbaka kommer att bli som världens bästa ”julafton”.

Adventstid är den tid på fyra veckor som är innan ”konungens” ankomst till jorden. Advent betyder just ankomst , eller det som komma skall, och det är just precis det som den här tiden pekar på. Den som ska komma, Konungen , världens frälsare, Messias. Han kommer snart,

 …snart. Det är inte långt kvar nu, så håll dig vaken och alert och tala om för andra att tiden snart är inne, tala om för andra de goda nyheterna om hans ankomst/återkomst. Kanske hinner du i tid att tala om för någon så att de kan få sin ”julafton” och kanske får de i så fall med din hjälp få uppleva den ”bästa julklappen” i sina liv,… sin frälsning.

Han är på väg, hör.. lyssna…stegen närmar sig, strö ut palmer, sjung Hosianna,  Davids son, bereden väg för Herren. Hosianna, hosianna hosianna i höjden.

Hur ska jag nalkas dig?

 Hur många gånger har jag inte frågat mig själv om det sätt jag försöker närma mig Herren på är det bästa sättet? Hur många gånger har jag inte försökt med ett nytt koncept? Hur många gånger har jag i min förvirring eller oförstånd försökt komma inför hans tron med fel inställning i hjärtat?

Jag tror inte jag är ensam om detta. Du har säkert tänkt eller gjort likandant som jag. När vi kommer närmare Herren,  för att falla ner inför honom, inför hans tron, tror vi många gånger att det måste göras på ett visst sätt för att bli rätt. Vi kanske tror att vi måste komma med något att ge till honom, ett offer, som de gjorde i gamla testamentet. Där var de tvungna att låta offra för att försona sig med honom.

I Mika kan vi läsa hur Gud själv talar om för mänskligheten hur han vill att vi ska komma inför honom.  I Mika 6:6-8 och det står så här:

”Hur skall jag nalkas Herren och falla ner inför himlens Gud? Skall jag nalkas honom med brännoffer , med årsgamla kalvar? Vill Herren ha baggar i tusental och ändlösa flöden av olja? Skall jag offra min förstfödde för min synd, mitt eget barn för mina brott? Människa du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig är att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.”

Herren säger till dig att du inte behöver offra några kalvar, du behöver inte komma med något till honom. Han begär bara att du sätter honom först, lever i kärlek till andra människor  och att du gör det som är rätt. Du kan frimodigt komma inför hans tron utan att ha något i händerna. Han blir nöjd om du kommer som du är, av hela ditt hjärta. Kom inför honom med ödmjukhet, vördnad, tacksamhet för vad han gör,kom inför honom med fruktan för hans korrigering, (inte rädsla utan fruktan). Vårt hjärtas inställning är det viktigaste när vi kommer inför vår Gud. Om vi kommer inför honom med en önskan att lyssna, en önskan att tillbe och upphöja honom för den store Gud han är, så kommer han oss till mötes och låter sig finnas, även om du kommer med tomma händer , brustet hjärta och ingenting som är allt du har.

Det han lovar

Har du någon gång fått ett löfte av Herren som verkar helt absurt? Ett löftesord så stort att det inte finns en rimlig mänsklig möjlighet att det skulle kunna bli sant. Hur kändes det när du fick det ordet? Visst kände du i det ögonblicket att JAAA det kommer att ske, men sedan när du började att inse vad det faktiskt var Gud lovade dig och hur stort det egentligen var, började du att vackla i tron.

Mose fick ett sådant löfte. han hade över 600 000 man med sig ute i öknen och Herren lovade honom att Han skulle förse dem med mat och kött. Visst , de hade sina kreatur med sig men  Herren hade lovat att de skulle ha kött i en månads tid. De djur de hade med sig skulle inte räcka så länge och om de slaktade dem varifrån skulle de då få mjölk och ost.

Mose började tvivla på Guds ord och frågade Herren varifrån de skulle ta köttet, om de skulle slakta eller till och med samla ihop havets alla fiskar för att kunna uppfylla det löftet. Herren, så stor och mäktig som han är, svarade Mose med en fråga: ”Är då Herrens arm för kort?” (4 mos 11:23).

Skulle Han lova något som han sen inte skulle kunna uppfylla? Jag kan riktigt se Gud framför mig när han efter frågan till Mose säger så här med glimten i ögat :” Nu ska du få se om det jag har sagt ska hända med dig eller inte” ( 4 mos 11:23).

Nej! Herren håller alltid vad han lovar, stort som smått, vi är dem som sätter gränser för vad vi tror att Gud kan göra. Har du fått ett löfte från Gud så tro på det. Han kommer att infria det ! Kanske inte just när du själv vill eller önskar eller på det sätt som du hade trott, men ett löfte är ett löfte och Guds löften står fast.

Mose fick se sitt löfte uppfyllt. Varken genom att behöva slakta eller hämta havets alla fiskar. Nej Gud han sände vaktlar till lägret som israeliterna sedan samlade ihop och kunde äta och löftet infriades med ett sådant överflöd att till och med folket häpnade och gjorde sig skyldiga till begär och på så sätt upptände Herrens vrede.

När du idag går och väntar på att ditt löfte ska infrias till dig, vet då att inte vackla. Herren vet, när, var och hur. Och kom ihåg ordspråket,”den som väntar på något gott väntar aldrig för länge”.

Här är jag

Har du sett en brinnande buske någon gång? Som förutom att brinna med öppen låga, aldrig brinner upp och förtärs? Nej , tänkte väl det?  Mose fick se en sådan syn. Vad tror du han tänkte? Jag tror att han blev förundrad, nyfiken, knäsvag, förvånad och undrade vad som hände. Moses var en man med båda fötterna på jorden men inför en sådan syn tror jag till och han vacklade till. 

Men om vi nu leker med tanken att du skulle råka till att få se en brinnande buske så ska du nog för det första inte tro att det är av en slump. Tänk dig in i den situationen, vad skulle du göra? Skulle du närma dig busken av nyfikenhet som Mose gjorde eller skulle du lägga benen på ryggen och springa därifrån? Mose var ett ”bränt barn” men han skydde inte elden. Han hörde sitt namn ropas och svarade. Vad svarade han? Jo han svarade ”här är jag” , han gömde sig inte. Han gick fram tills en röst i busken sa till honom att stanna och inte gå närmare.

 Om du idag skulle höra ditt namn ropas ur en brinnande buske , vad skulle ditt svar bli? Bara du vet. Gud vet också, men han tvingar ingen, han ser bara till att förse dem han kallar med det de behöver för att utföra uppdraget. Mose hade många invändningar, han frågade Gud ” vem är jag?” ”vad har jag?”. Herren tog och använde det obetydliga som Mose hade i handen, en stav. Så även om du kan komma på en massa invändningar till att inte göra det Gud vill att du ska göra, så kommer han att förse dig med den utrustning du behöver och han väntar på att ditt svar ska bli: här är jag!

Och vet du vad, du behöver inte se en brinnande buske för att Gud ska ropa på dig… hör du inte hans röst ropa ditt namn?

Hur ska jag kunna…

Hur ska jag kunna få dig att förstå vad jag känner när orden jag har inom mig inte räcker till?

Hur ska jag kunna få dig att inse att du är allt för mig när jag inte har något som är tillräckligt att ge till dig?

Hur ska jag kunna få dig att känna mitt hjärtas taktfasta slag, när jag inte tycker mig komma tillräckligt nära dig?

Hur ska jag kunna få dig att komma till mig  när jag inte vet hur jag ska kunna kalla dig till mig?

 Hur ska jag kunna få dig att stanna hos mig när jag själv inte vet vart jag är på väg?

Hur ska jag kunna få dig att gå med mig, när jag själv inte vågar ta ett steg framåt?

Hur ska jag kunna få dig att känna det jag känner när jag inte ens vet själv vad mina känslor innebär?

Hur ska jag kunna få Mig att inse att jag inte behöver göra något för att få din kärlek?

Hur ska jag få Mig att inse att Du älskar mig, ja hela mig, ja faktiskt älskar du mig Jesus.

Tacksam

Idag vill jag rikta min tacksamhet mot dig Herre

mina känslor och ord räcker inte till

för att visa dig hur tacksam jag är

 för det under som du gav till mig

Tack Herre, av hela mitt hjärta säger jag dig

Tack min Fader, Herre och Vän

Herren är stor i nåd

och trofast mot sina barn

Herren är den fader

som ser till sina barns behov

Han har makten i sin hand

att göra det han vill

Han har makten att göra under och mirakel

just när du behöver

Vi får komma inför vår Fader

och be om det vi behöver

Kom inför honom med frimodighet

och tala om för honom dina behov

Tacka honom för hans godhet och omsorg

Ditt mirakel finns runt hörnet

du måste bara åberopa det

 

 

 

Om imorgon inte fanns

Ibland vågar vi inte konfrontera våra rädslor, livet går bara vidare och vidare utan att komma någon vart. Vår blick är grumlad och vi ser inte klart. Vi irrar runt i cirklar och undrar vart vi är på väg.  Vi vet inte vad som är fel.

Du hittar verkligheten djupt inom dig, inne i ditt hjärta ropar någon på dig, kallar dig vid namn. Sök och du ska finna, bulta och dörren ska öppnas. Klarheten finns där bara du öppnar dina ögon. Vägen ligger öppen. Sanningen vill omsluta dig. Livet står till ditt förfogande.

Han väntar på dig med öppna armar. Vill ge dig liv och liv i övernog. Himlens portar väntar på att få öppnas över dig och välsignelserna regna ner över dig. Hur länge vågar du vänta? Vet du om det finns en morgondag? Om imorgon inte fanns skulle du vara nöjd med det du uträttat i ditt liv eller har du fortfarande saker kvar att uträtta? Människor som du vill tala om hur mycket de betyder för dig, men du kanske inte vågat ta steget och säga de rätta orden.

Om imorgon inte fanns skulle du vara säker på vart du var på väg? Kanske är tiden inne att ta det där beslutet som du fasar för, göra den där saken som är så svår, kanske…? Kanske finns det en morgondag, kanske inte, inte ens stjärnorna vet…

…. bara han som väntar på dig med öppna armar.

Han vet mitt namn

Det finns en som vet vem jag innerst inne är

det finns en som känner varje liten tanke jag bär

det finns en som ser varje liten tår

och som hör mina ord innan de blir uttalade.

Det finns en som känner mig innan och utan

det finns en som har stakat ut min väg

det finns en som erbjuder mig en famn  att vila uti

en öppen kärleksfull famn att bara vara i

Det finns en som har räknat varje hårstrå på mitt huvud

det finns en som ser hela min framtid

det finns en som vill att jag ska följa

en som vet mitt namn

Det finns en som formar mitt hjärta

det finns en som för mig dit han vill

det finns en som kallar sig min fader

han vet mitt namn

ja han vet mitt namn

han vet mitt namn

och jag, 

ja nu och för evigt är jag hans.

 

En som vet allt

God morgon, idag tänkte jag fråga er en sak. Inte för att jag tror att så många av er kommer att svara men just bara för att väcka frågeställningen i ert inre.

Har du någon du kan prata med om allt, och då menar jag allt? Någon som du inte talar om hälften för utan verkligen utelämnar dig själv helt och fullt? Det är modigt att göra det, att våga utelämna sig själv till 100% till någon annan det krävs ett visst risktagande i alla fall om det är en vanlig dödlig person. Vad jag pratar om är en vän  som förstår dig och stöttar dig, lyssnar och hjälper men som också är ärlig mot dig när det behövs. Har du en sådan vän så vill jag bara gratulera, och säga, var rädd om den vänskapen, odla den.

Jag har en sådan vän, en vän att lita på , som lyssnar , som tröstar, som hjälper , som ger mig råd. Med honom kan jag prata om allt, varför skulle jag inte kunna det, han vet det ju redan innan jag har sagt det. Han vet till och med vad jag tänker. Jag tycker att det är skönt att kunna ha en sådan vän, jag har ett behov av att ha en sådan vän. Jag vet inte hur det är med dig men jag tror faktiskt att alla behöver öppna sig för någon.

Om du vill kan jag presentera dig för min vän. men jag vill bara att du ska veta först att han vill inte dela förstaplatsen med någon. Han har många namn, han är en vanlig människa men ändå inte, han är faktiskt kung. Har du väl en gång tagit emot hans vänskap sviker inte han dig, om inte det är du själv som vänder honom ryggen.

Min vän är en underbar vän, han är närmre än en bror, han har rört vid mig som ingen här på jorden. Han är min dyrbara skatt, han är mitt hopp, ja låt det aldrig ske att vi går skilda vägar. Min vän för evigt.

JESUS

Kroppens lampa

Har du känt att det känns mörkt i ditt liv? Kanske har du tänkt att det skulle vara bra men en strålkastare eller i alla fall en bra lampa för att kunna lysa upp ditt inre. När det känns mörkt inombord blir det också det utåt. Mörkt, svårt att veta vägen, man liksom trevar sig fram. jag skulle tro att det finns många människor därute som kan ha det så och jag tror också att vi alla kan ha det så från gång till gång. Vi får våra dippar allt emellanåt, men då är det bra om vi på-minner oss om vad Guds ord säger.

I Lukas 11:33-36 jämför Jesus ögat med en lampa. När ditt öga är grumlat står det, så ser du inte klart och det blir mörkt i din kropp. När du har ett ogrumlat öga lyser det istället upp ditt inre , ja faktiskt hela din kropp, som om du hade den där strålkastaren riktad på dig. Hur får man då ett ugrumlat öga?  Man ser till att ljuset inom dig kommer från Jesus. Han är väldens ljus och han har makten att lysa upp den mörkaste plats. Där hans ljus får vara flyr mörkret.

Idag kan vi bestämma oss för om vi vill ha det här ljuset i våra liv, Jesus klara ljus. Ett beslut som bara du själv kan ta, ingen annan kan ta det för dig. Jag har bestämt mig, jag vill ha det ljuset i mitt liv och därför delar jag också med mig av det till er. Som Guds ord säger ” Ingen tänder en lampa och ställer den i en vrå eller under sädesmåttet. Man sätter den på hållaren så att de som kommer in ser ljuset”

Min bön för idag är att ljuset från Jesus ska få lysa på er och lysa upp era liv.