Månadsarkiv: juli 2011

Söker

Söker och letar

efter något som varar.

nåt som ger avtryck i tiden,

nåt som inte strandens vågor suddar ut

som det som är skrivet i sanden,

söker det som är skrivet i sten,

 det som inte ändras med tiden,

som inte urvattnas och bleks.

Söker och finner,

inte som gräset på marken

som vissnar och dör, nej ,

finner det som är för evigt,

det som består,

från evighet till evighet,

söker och finner,

ditt ord.

Herrens ögon

Herrens ögon översveper jorden, de finns överallt. Allt ser de . Allt lägger de märke till. Hans ögon lägger märke till Dig, ja just Dig. Han letar, söker efter någon,efter dem som med sina hjärtan ger sig själv till Honom. (2 Krön 16:9)

Från vilken sida får Han syn på dig? Visar Du dig från din bästa sida? Eller Ser Han dig från den sidan av Dig Du inte vill att någon ska veta om?

Herrens ögon överfar hela jorden. Han är över dig, under dig, framför dig , bakom dig, han är runtom dig. Han omger hela dig. Vart kan jag fly för ditt ansikte? frågade David. Svaret? David kom fram till följande:

Psaltaren, 139 Psalmen

                      HERREN, den allvetande och
                        allestädesnärvarande.

  1.  För sångmästaren; av David; en psalm.

        HERRE, du utrannsakar mig och känner mig.
  2.    Evad jag sitter eller uppstår, vet du det;
        du förstår mina tankar fjärran ifrån.
  3.    Evad jag går eller ligger, utforskar du det,
        och med alla mina vägar är du förtrogen.
  4.    Ty förrän ett ord är på min tunga,
        se, så känner du, HERRE, det till fullo.
  5.    Du omsluter mig på alla sidor
        och håller mig i din hand.
  6.    En sådan kunskap är mig alltför underbar;
        den är mig för hög, jag kan icke begripa den.

  7.    Vart skall jag gå för din Ande,
        och vart skall jag fly för ditt ansikte?
  8.    Fore jag upp till himmelen, så är du där,
        och bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så är du ock där.

  9.    Toge jag morgonrodnadens vingar,
        gjorde jag mig en boning ytterst i havet,
10.    så skulle också där din hand leda mig
        och din högra hand fatta mig.
11.    Och om jag sade: »Mörker må betäcka mig
        och ljuset bliva natt omkring mig»,
12.    så skulle själva mörkret icke vara mörkt för dig,
        natten skulle lysa såsom dagen:
        ja, mörkret skulle vara såsom ljuset.

13.    Ty du har skapat mina njurar,
        du sammanvävde mig i min moders liv.
14.    Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart;
        ja, underbara äro dina verk,
        min själ vet det väl.
15.    Benen i min kropp voro icke förborgade för dig,
        när jag bereddes i det fördolda,
        när jag bildades i jordens djup.
16.    Dina ögon sågo mig, när jag ännu knappast var formad;
        alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok,
        de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit.

17.    Huru outgrundliga äro icke för mig dina tankar, o Gud,
        huru stor är icke deras mångfald!
18.    Skulle jag räkna dem, så vore de flera än sanden;
        när jag uppvaknade, vore jag ännu hos dig.

19.    Gud, o att du ville dräpa de ogudaktiga!
        Ja, måtte de blodgiriga vika bort ifrån mig,
20.    de som tala om dig med ränker i sinnet,
        de som hava bragt dina städer i fördärv!
21.    Skulle jag icke hata dem som hata dig, HERRE?
        Skulle jag icke känna leda vid dem som stå dig emot?
22.    Jag hatar dem med starkaste hat;
        ja, mina fiender hava de blivit.

23.    Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta;
        pröva mig och känn mina tankar,
24.    och se till, om jag är stadd på en olycksväg,
        och led mig på den eviga vägen.

Vilket svar kommer Du fram till? Herrens ögon översveper hela jorden, från vilken sida får han syn på Dig?

Josef från Arimataia

  Josef från Arimataia. Vem var han? Vad gjorde han?Vad kan vi se och lära i genom honom?

Ja denne man omnämns i biblen vid ett tillfälle men berättelsen om honom återfinns i alla evangelierna. Han var en ganska anonym man, det står inte så mycket om honom. En av den stora massan som följde Jesus. Han går till Pontius Pilatus efter att Jesus blivit korsfäst och dött, och ber att få ta ner kroppen och begrava den innan sabbaten.

Vem var han och varför gjorde han detta? Man kan säga att denne man var en smygkristen. Det står att han var en Jesu lärjunge, men i hemlighet. En sån som följer Jesus men som inte låter andra få veta om det. Han var en judisk rådsherre, en aktad man, väl ansedd bland judarna , en troligtvis rik man. Han väntade på Guds rike , men utan attt göra väsen av sig. Visade inte utåt sett vad han trodde eller vem han följde. Utåt sett var han som vilken jude som helst. Men något händer….

Efter korsfästelsen och Jesu död är det Josef som går till Pontius Pilatus och ber att få kroppen. Vad får honom till att göra detta? Genom att han gör det visar han alla och envar var han står i frågan om Jesus Kristus. Vad får honom till att plötsligt komma ut ur garderoben och visa att han är en Jesu efterföljare och att han älskar sin mästare?

Jo korset. Korsets kraft. När vi får tag på vad korset betyder , vad som verkligen offrades där på Golgata, spelar det ingen roll vem som vet eller inte. Jag menar inte att man ska börja ropa ut i tid och otid att du är en lärjunge, nej men att det inte längre är värt något att gömma sig. Det som betyder nåt efter korset har drabbat dig är att våga stå upp för din tro coh erkänna Jesus Kristus som din Herre. När korsets kraft drabbar dig kan du inte längre gömma dig, det är slut med smygandet. Priset han betalade var alltför högt för att låta det vara förgäves.

Så idag är min fråga till dig: är du en Josef från Arimataia? Gömmer du dig? Vet de på jobbet att du är kristen? Troende? Vet din familj att du brukar be? Har dina kompisar den mista aning om att du har tagit emot Jesus i ditt hjärta? Om svaret är nej så är det kanske dags för dig att rikta din blick mot korset och göra som Josef. Våga sticka ut, våga stå upp, våga gå till Pontius Pilatus. Idag kan du få öppna din garderobsdörr och komma ut. Det första steget är alltid det svåraste, resten går som på räls.

Så… SESAM ÖPPNA DIG!

Ta emot eller få?

 Vad är det egentligen för skillnad på ”att ta emot” och ”att få”. Idag ställdes jag inför den frågan och det fick hjärncellerna att gå igång.

Skillnaden är väl ingen eller minimal kan man tycka , i alla fall vid första anblicken , men det finns nog om man tänker efter en viss skillnad. Vissa kanske bara menar att det är en skillnad i nyans men jag skulle vilja påstå att den nyansskillnaden i så fall har en ganska så stor betydelse .

Den största skillnaden som jag finner är i hur mottagaren agerar i förhållande till gåvan. När mottagaren ”tar emot” något, sker en aktiv handling från mottagarens sida. Mottagaren sträcker sig fram och tar emot det som överlämnas. Det ligger en vilja i ordet att få ta del av det som erbjuds.

I det andra fallet, när man ”får” något , tänker jag mig att du kan få det helt utan att du egentligen vill eller ens önskar motta det givna. Du kan alltså få något utan att du behöver göra någonting. Det visar alltså inget agerande från mottagarens sida, inte nödvändigtvis i alla fall.

 Vart vill jag nu komma med detta? Jo, Gud vill ge oss en oändlig massa saker. Välsignelser, frälsning, nåd, kärlek, helande, ja listan kan göras så lång, och just för att Han är så god och vill ge oss allt det här, spelar det en enorm roll hur vi förhåller oss till dessa gåvor. Resultatet av gåvorna när de kommer i kontakt med oss blir annorlunda beroende på hur de har emottagits  av oss.

Om vi ”tar emot” gåvorna Han vill ge, sträcker vi oss efter de och önskar , längtar, och vill ha dem,  ja vi förväntar oss att de ska komma. Men om vi ”får” dem, kommer de liksom bara, utan att vi förväntar eller önskar det.

En liten annan skillnad som jag kan se är att ”ta emot” producerar mer glädje än att bara ”få”. När du ”tar emot” har du haft en förväntan, en längtan och äntligen har du det du önskat i dina händer. Visst du kan bli glad av att ”få” något men gläjden är inte på samma nivå.

Så idag kan du få ”ta emot” från Guds hand, frälsning, kärlek, helande, nåd och välsignelser. Det enda som fattas är att Du sträcker ut din hand och ”tar emot” det.

Jag säger ja!

Jag säger ja,  till att vara din.

Jag säger ja till att göra din vilja.

Jag säger ja till din beröring

Jag säger ja till att höra din röst

 Jag säger ja till att öppna min dörr

Jag säger ja till att ta emot din välsignelse

 Jag säger ja till att ge av mig själv

Jag säger ja till att du leder mig

Jag säger ja till din vägledning och nåd

Jag säger ja till din frälsning och förlåtelse

Jag säger ja till ditt hjärta

Jag säger ja till dig

Jag säger JA! JA! JA!

De tio budorden

De flesta av oss känner till de tio budorden, eller hur? I alla fall flera av dem. Vi kan läsa dem i 2 Mos 20:1-17. Du kanske tycker att du håller de allra flesta, men det räcker med att bryta ett enda av dem en enda gång för att din väg till himlen ska vara för evigt stängd.

Nu fick vi inte budorden av Herren för att visa oss heliga eller perfekta på något sätt och att hålla dem gör dig på intet sätt heligare än någon annan , utan vi fick dem för att vi skulle förstå hur mycket vi behöver det som Jesus gjorde för oss på Golgata kors.

Ingen människa klarar av att alltid hålla de buden. Ingen! Ingen människa är utan synd.  Om du tror att genom att hålla buden kommer du till himlen då tror du fel. Dessutom säger Guds ord att det finns ingen rättfärdig, inte en enda, det vill säga ingen som klarar av att hålla lagen. Att hålla buden tar dig inte till himlen . Det enda som tar dig till himlen är Han som är Vägen.  Den enda vägen till himlen går genom Guds son, Jesus Kristus. Han är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom.

Javisst är buden till för att hållas, de visar oss hur Gud vill att vi ska leva, och visst ska vi försöka så långt vi kan, men om du tror att det räcker , då lurar du bara dig själv.

Om du fram till idag har trott att det räcker att hålla buden så gör dig själv en tjänst och inse att så inte är fallet. I annat fall kommer himlen att få en invånare mindre när den dagen kommer.

Lets make the penthouse our future home instead of heading for the basement.

Favoritkontakten

Våra liv är fulla med kontakter, relationer. Kontakter , vänner och bekanta i verkliga livet som vi träffar personligen , ansikte mot ansikte, men också kontakter vänner och relationer som vi har via sociala medier . Vi kan ha flera hundra kontakter i våra kontaktlistor, massor med vänner som vi umgås med i etern. Vi har de indelade och rangordnade i olika grupper. Säkert har du en lista med favoritkontakter. Sådana som du ofta brukar prata med eller umgås med via nätet. Jag har också det, jag erkänner, men min absoluta favoritkontakt finns inte med på någon lista.

Han har inte ens Blackberry, Iphone eller Android. Han har inte facebook,men han är ändå min bästa vän. Han använder inte Twitter, men jag följer honom, och kan du tänka dig att även fast han inte ens har internet så är jag i konstant kommunikation med honom. Han kan få bli din favoritkontakt också om du vill.

Vem han är? Ja, en liten beskrivning kanske är på sin plats. Han är kung, min broder, min bästa vän. Han är den jag går till i alla lägen, han vet allt och har all makt. Han är ödmjuk, rättfärdig och kärlek flödar ut från honom. Han är livet självt. Hans namn…?

JESUS KRISTUS