Etikettarkiv: behov

Kroppens behov öppnar dörrar

Vi har alla kroppsliga behov, så som hunger, törst, behov efter ömhet etc. När dessa behov inte är tillgodosedda blir vi som svagast. Det är då som den onde passar på och försöker öppna dörrarna in i våra liv. Vi har då så lite kraft att stå emot…

Visst är det så att när du kommer hem efter jobbet och barnen tjatar eller frågar om inte maten är färdig snart ja då är det lätt att slänga iväg ett hårt ord och ryta till. Detta är ingen hemlighet för den onde att det är då han slår till…men däremot glömmer vi ofta bort det, och blir på så sätt ännu mer sårbara för vi inser inte vad det är.

I Matt 4 läser vi om Jesus som strax efter sitt dop i vatten frestas i öknen av den onde. Även om han var hungrig och trött och ensam så visste han , han var på alerten och insåg att detta var ett försök från den onde att sätta dit honom.

1 Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen.* 2 Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig. 3 Då kom frestaren fram och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd.” 4 Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”* 5 Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång * 6 och sade: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig*, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.” 7 Jesus sade till honom: ”Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud.” * 8 Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. 9 Och han sade: ”Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.” 10 Då sade Jesus till honom: ”Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.”* 11 Då lämnade djävulen honom, och se, änglar trädde fram och tjänade honom. (Matt4:1-11)

Om vi blir varse om den här sanningen får också vi lättare att stå emot när den onde frestar oss, istället för att öppna dörren på vid gavel och bjuda in honom i våra liv. Herren Jesus svarade Satan men ord från bibeln, och det kan vi också göra och han viker undan från honom. Vi har genom Jesus samma auktoritet att stänga ute den onde ur våra liv som han använde i öknen. Använder du den? Eller låter du dina dörrar stå öppna och vänta på att han promenerar rakt in utan att ens knacka?

När allting vacklar, kan vi lita på Gud

 

1 Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av Anden omkring i öknen, 2 där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig. 3 Då sade djävulen till honom: ”Är du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd.” 4 Jesus svarade honom: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.” * 5 Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen 6 och sade: ”Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. 7 Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig.” 8 Jesus svarade: ”Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.” * 9 Sedan förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade till honom: ”Är du Guds Son, så kasta dig ner härifrån! 10 Det står skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig, * 11 och De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.”* 12 Jesus svarade honom: ”Det är sagt: Du skall inte fresta Herren din Gud.” * 13 När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid.

Luk 4: 1-13

Vi frestas dagligen, vi genomgår svårigheter som till exempel ett dåligt ekonomiskt läge. Vi frestas att köpa, att äga, att låna, nåt vi kanske ångrar i dag , så här månaden efter jul. Varje dag möter vi svårigheter. Vi tenderar till att se svårigheterna mer än det Guds ord egentligen säger. I nöden tenderar vi till att ge upp och tappa modet, men Gud använder olika omständigheter i våra liv för att visa på olika saker, tukta oss om man så vill kalla det.

I 5 mos 8:3 står det följande: ”Han tuktade dig med hunger och lät dig äta manna, något som varken du själv eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan inte lever av bröd allena utan av alla ord som utgår från Herren”

Vad säger Guds ord? Jo att han tillåter hungern för att lära oss att allt inte bara är pengar och ekonomiska lägen hit och dit, nya saker eller utgifter och inkomster, nej utan det vi ska leva av är Guds ord. Vi måste självklart ha pengar att betala med och återhållsamhet är självklart viktigt i ett pressade lägen, men Guds ord säger nåt mer…manna…han sänder manna…nåt inte vi känner till. ”…för att dina älskade söner[döttrar}, Herre, skulle förstå att det inte är markens gröda som livnär människan med sina olika arter, utan det är ditt ord som uppehåller dem som tror på dig” ( vish 16:23)

Gud är trofast, det säger hans ord. Han kommer att sända manna till oss så som han gjorde i öknen på Mose tid.  Han är Jehova-Jireh, han som förser. När du ber i detta namn kommer Gud att förse dig med det du behöver. Se bara på Abraham…När hans son (Isak) frågade sin far Abraham var offret var när de var på väg för att offra svarade Abraham,…-Jehova-Jireh , Gud kommer att förse. Och det gjorde han…När Isak låg på altaret själv och Abraham höjde sin kniv för att offra sin son stoppade Gud honom och sände en vädur istället. Gud försåg behovet, för att Abraham litade på honom.

Genom sitt förbundsnamn Jehova-Jireh har Gud förbundit sig till att förse våra behov , att se till att vi har det vi behöver. Vi å andra sidan förbinder oss till att lita på att han gör det och inte ta saken i egna händer.

I ögonblick av frestelse och svårigheter måste vi försöka att lita på att han har allt under kontroll, att Gud har lösningen på vårt problem. I öknen fanns inget att äta, men Israeliterna blev mätta ändå, de fick manna från ovan. När Abraham skulle offra sin son fanns ingen annan där än just hans älskade son, men Gud sände en vädur i rätt ögonblick. När utgiften ska betalas i slutet av månaden finns där inga pengar kvar till den räkningen, men Gud har en lösning om vi vågar lita på honom. Rannsaka dig själv och se om du kan dra ner på kostnaderna någon annan stans, vidta åtgärder som kanske svider( tror du det var lätt för Abraham att lägga sin son på offeraltaret?) och gör din del så som Abraham gjorde sin del. Då kommer du att få se vem Jehova-Jireh är och att hans löften står fast.

Funderingar om tacksamhet

Gick idag på jobbet och funderade på det där med tacksamhet. Hur vi allt som ofta inte är nöjda med vad vi har. Vi vill ha mer , andra saker, det vi ser att andra har, ja  helt enkelt vi är många gånger som bortskämda barn. 

Själv skulle jag vilja ha en massa saker, men ändå, slog det mig idag att egentligen borde jag vara tacksam för det jag har. Det fattas ingenting! Inget nödvändigt i alla fall. Jag har ett hem, en säng, mat på bordet varje dag, räkningarna blir betalda tack vare att jag har ett jobb att gå till varje dag. Visst jag har ont i kroppen för jobbet det sliter på en, men jag kan gå, jag kan hoppa skratta och vara lycklig. Egentligen borde jag vara nöjd.

Är jag det? Ja… och nej… Jag är tacksam att jag har det så bra som jag har det. Jag har sett andra som inte har det lika bra som jag, så visst  jag är nöjd…..men förbättringar kan väl alltid göras …eller? Jag har en del saker som jag ber Gud om . Saker som jag skulle vilja förbättra i mitt liv. Det betyder inte att jag inte är nöjd, att jag kanske skulle vilja ha något annat än det jag har just nu, utan det betyder bara att jag är tacksam för det Han har gett mig hittills och jag tackar honom för det Han kommer att ge mig i framtiden. Jag vet att Gud inte slutar att välsigna bara för att du har det du behöver, en annan tid kanske ditt behov är ett annat och då kommer Han och griper in och ser till att dina behov blir tillgodosedda just då.

Tacka Gud för det du har idag, och tacka Honom för det som komma skall redan nu, så att Han vet att du väntar på det, tålmodigt.

”Gud, jag är så tacksam för det du ger mig, Tack för alla dina välsignelser. Tack för mitt hem, min familj, mitt jobb, min hälsa, tack för att vi får lov att må bra och vara glada. Jag tacka r dig för allt det du redan gett mig och ser fram emot att se dina nästa välsignelser komma. Tack för att du alltid ser till mina behov och tillgodoser dem. Du vet vad jag längtar efter och jag tackar dig för att jag snart får ser din hand i mitt liv.”

Du säger en sak… men vad säger Gud?

Du säger: Det är omöjligt

GUD SÄGER: ALLT ÄR MÖJLIGT (Luk 18:27)

Du säger: Jag är trött

GUD SÄGER: JAG SKALL GE DIG VILA (Matt 11:28-30)

Du säger: Ingen älskar mig egentligen

GUD SÄGER: JAG ÄLSKAR DIG (Joh 3:16; 3:34)

Du säger: Jag kan inte

GUD SÄGER: DU KAN GÖRA ALLT (Fil 4:13)

Du säger: Jag förstår inte

GUD SÄGER: JAG SKA VISA DIG (Ords 3: 5-6)

Du säger: Jag är rädd

GUD SÄGER: JAG HAR INTE GIVIT DIG MODLÖSHETENS ANDE ( 2 Tim 1:7)

Du säger : Jag kan inte förlåta mig själv

GUD SÄGER: JAG FÖRLÅTER DIG ( 1 Joh 1:9)

Du säger : Jag är inte tillräckligt smart

GUD SÄGER: JAG GER DIG VISDOM (1 Kor 1:30)

Du säger: Jag känner mig ensam

GUD SÄGER: JAG SKA ALDRIG ÖVERGE DIG, ALDRIG SVIKA DIG ( Heb 13:5)

Du säger: Jag klarar mig inte

GUD SÄGER: JAG SKA TILLGODOSE ALLA DINA BEHOV ( Fil 4:19)

Du säger Jag är orolig och frustrerad

GUD SÄGER: KASTA ALLA DINA BEKYMMER PÅ MIG (1 Pet 5:7)

Kanske borde man vara tyst och lyssna på vad GUD säger istället?

Varning!

Varning!

Bibelläsning kan vara vanebildande!

Regelbunden läsning av biblen kan orsaka följande symptom:

Förlorande av rädsla och oro,

minskat behov av att ljuga, stjäla, och hata.

Minskad vrede , avundsjuka och begär.

Kan även framkalla ökad känsla av glädje, kärlek och medlidande.

I de flesta fall förekommer dessutom en djup känsla av nöjdhet.

Om symtomen kvarstår:

fortsätt endast prisa Gud!

Den barmhärtige samaritens val

Luk 10:30

30.  Jesus svarade och sade: »En man begav sig från Jerusalem ned
till Jeriko, men råkade ut för rövare, som togo ifrån honom hans
kläder och därtill slogo honom; därefter gingo de sin väg och
läto honom ligga där halvdöd.
31.  Så hände sig att en präst färdades samma väg; och när han fick
se honom, gick han förbi.
32.  Likaledes ock en levit: när denne kom till det stället och fick
se honom, gick han förbi.
33.  Men en samarit, som färdades samma väg, kom också dit där han
låg; och när denne fick se honom, ömkade han sig över honom
34.  och gick fram till honom och göt olja och vin i hans sår och
förband dem.  Sedan lyfte han upp honom på sin åsna och förde
honom till ett härbärge och skötte honom.
35.  Morgonen därefter tog han fram två silverpenningar och gav dem
åt värden och sade: ‘Sköt honom och vad du mer kostar på honom
skall jag betala dig, när jag kommer tillbaka.’  —
36.  Vilken av dessa tre synes dig nu hava visat sig vara den mannens
nästa, som hade fallit i rövarhänder?»
37.  Han svarade: »Den som bevisade honom barmhärtighet.»  Då sade
Jesus till honom: »Gå du och gör sammalunda.»

Den barmhärtige samariten har två saker att välja emellan när han ser den skadade mannen. Det hade även de två föregående männen och vi kan läsa vad de väljer. Men den barmhärtige samariten valde inte samma sak som de två andra, varför? Han hade säkert lika stor om inte större anledning att välja att inte hjälpa just för att han var samarier . Samarier sågs som mindre värda för de var en blandning mellan två folkslag.

Den barmhärtige samariten väljer mellann att gå förbi den behövande som prästen och leviten gjorde eller  att stanna och hjälpa. Inte bara  stanna och hjälpa för stunden utan att verkligen ta på sig ett ansvar att hjälpa. I ett ögonblick har han bestämt sig för att det är mödan värt.

Det får konsekvenser på hans liv, han får göra en omväg, han får större ekonmiska utgifter och han blir tvungen att ta samma väg tillbaka. Den barmhärtige samariten måste på något sätt ha tyckt att det var värt allt det extra besväret. Kanske var det ett tilltal från ovan?

 Du och jag kan också ställas inför samma val. Vi kan välja att gå förbi  eller blunda när någon i vår närhet har ett behov för att det blir för obekvämt för oss, för att det får konsekvenser i vårt liv, men vi har också chansen , möjligheten att välja att göra som den barmhärtige samariten, nämligen att välja att hjälpa, oavsett vad det kostar dig eller mig.

Svenskar skänker miljoner till välgörande ändamål varje år och det är väl bra i och för sig, men välgörenhetspengarna får inte bli ett sustitut för att döva våra sinnen  när vi ser någon behövande i vår närhet. De får inte bli ett substitut för att räcka ut en hand  och dra någon upp ur dyn. Det får inte ersätta den mänskliga hjälpen , bara för att det är bekvämare och inte innebär så obehagliga konsekvenser och obekvämligheter i våra liv. Låt den barmhärtige samaritens val bli ditt val. Se dig omkring, jag är säker på att det finns många i din närhet som du kan hjälpa. Konsekvenser och obekvämligheter , det kommer med i paketet, de får du på köpet.

Vad jag har det ger jag dig

Rubriken till det här inlägget kan om man tar den på fel sätt provocera tanken lite. Låt mig få förklara vad jag vill ha sagt. För mig handlar det inte om skatter och rikedomar, inte pengar eller värdepapper, inte om matriella saker utan vad du kan göra för någon annan.

I Apostlagärningarna 3 kan vi läsa om Petrus och Johannes på väg in till templet. I porten sitter en lam tiggare som ber om en allmosa. Petrus svarar honom: ”Se på oss.” Och mannens förhoppning höjs att han ska komma till att få något av dem, med något tänker mannen i första hand på pengar. Men Petrus säger till mannen i vers 6 att: ” Silver och guld det har jag inte, men vad jag har det ger jag dig: I Jesu Kristi nasaréns namn: stig upp och gå!” Och Petrus tog honom i handen och reste honom upp.

Ibland är det inte pengar eller matriella saker som våra medmänniskor runt omkring oss behöver. Ibland är det helt enkelt något annat som fattas dem. En hjälpande hand , en kram, en axel att gråta mot, ett uppmuntrande ord, en klapp på axeln, skjuts till jobbet, hjälp att klippa gräsmattan, ja behoven är lika många som människorna. Det är inte alltid som du känner att du kan offra några slantar , kanske har du det själv tufft ekonomiskt, men du kan alltid ge något annat.

Se dig runt omkring idag, vem kan du välsigna? Alltid finns det någon som behöver något,  nån att prata med, en kram, ett leende. En utsträckt hand när det som bäst behövs kan vara värt mer än allt guld i världen .  Nästa gång kan det vara du som är den med behovet. Och även om du inte har guld och silver så har du som medmänniska så mycket att ge. Låt dig få bli använd idag , på samma sätt som Petrus och Johannes, genom att få räcka ut en hand till en annan människa.