Etikettarkiv: bekymmer

En läxa att lära

7 Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. 8 För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. (
Matt 7:7-8)

Lovar Gud för mycket? Vi vet alla att det inte alltid blir som i den här versen, till och med Jesus vet det. Inte ens han som är Guds egen son fick det han bad om när han satt där i Getsemane kvällen innan han skulle offras. Vi har säker alla någon gång bett Gud om något men inte fått det vi velat. Har vi då helt missförstått det här bibelordet eller …?

Ordet ovan vill lära oss en läxa , som visar på hur djupt och komplext Guds ord verkligen är. Det som ser ut att vara en självklar tolkning kanske i själva verket har många bottnar och för att förstå det behöver vi lite gudomlig vishet som gör att vi kan se den fullkomliga tredimensionella bilden och inte bara den endimensionella.

Vi tar och läser det igen :” 7 Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. 8 För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.

I den första meningen händer något…Gud påminner dig om att du faktiskt får lov att be till honom. Att han tar sig tid att lyssna på dina bekymmer. Han slår inte dövörat till. Be, så ska du få…..kanske inte som du vill. För Gud vill också lära dig att bön inte är ett önsketänkande. Tänk på Jesu ord i Getsemane….Matt 26:39″ Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: ”Min Far! Om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill.”
 Den sista meningen säger allt….inte som jag vill, utan som du vill. Guds vilja och vår vilja överensstämmer inte alltid, eller hur, men faktum är att han vet vad som är bäst för oss, och vad vi behöver.

Den tredje läxan vi ska lära av det här bibelordet är att bön är ett ansvar och en tillflykt.  Be och arbeta, arbeta och be, dessa två går hand i hand. Du kan inte stillasittande med armarna i kors förvänta dig att Gud gör hela grejen, det krävs något av dig…ansvar i bön, gör din del, var enträgen. Bön är inte bara bluff och trolleri eller magi, det innebär hårt arbete,  det kräver vilja , engagemang och kämpaglöd. Gud låter inte alltid oss få våra önskningar uppfyllda , men han uppfyller alltid sina löften, så om du håller din del i löftet så håller Gud sin, var så säker.

Gud är större

En kvinna, var en gång på utflykt till Grand Canon. Kvinnan var av den oroliga typen, som ängslades för allt. Hittade problem där det inte fanns.
När hon kom fram till Grand Canon och såg det magnifika enorma landskapet insåg hon hur stor Gud är och att det finns nåt som är mycket större än alla hennes bekymmer. Hon bestämde sig där och då att kasta sina bekymmer över kanten och när hon gick därifrån var hon förändrad. Hon kände sig fri och hennes bekymmer om allt och alla fanns inte mer inom henne, hennes sinne var lätt .

Gud är mycket större än våra bekymmer och han vill ta hand om dem för oss, men många gånger håller vi fast i bekymren och vägrar kasta dem över kanten.
Har du bekymmer idag? Håller du ett krampaktigt tag i dem? Kanske är det dags att kasta dem över kanten? Så att du kan få känna dig som den här kvinnan, fri.

Omöjligt eller inte

 It always seams impossible until it´s done

Hur många gånger har du sett på något, en situation i ditt liv, en omständighet, som du av hela ditt hjärta skulle vilja förändra? Säkert ganska många gånger  gissar jag. Var och varannan dag möter vi omöjligheter i vårt liv, som vid första anblicken ter sig oövervinnerliga. Det kan vara allt ifrån ekonomiska bekymmer med att kunna betala en räkning  till något som krävs av dig som du finner övermäktigt, eller att du skulle vilja ha något  som du ser som ouppnåeligt. Vad det än är, ditt mål, det som är omöjligt, kom ihåg detta, att det bara är omöjligt till dess att det är gjort.

Om du tänker på det sättet kommer saken i helt annan dager. I Luk 1:37 står det:” 37.  Ty för Gud kan intet vara omöjligt.»”.

Lägg ditt mål i Guds händer, inför Hans tron och Han kommer att hjälpa dig att nå dit om du visar Honom att du vill, genom att ta det första steget i riktning mot målet. När första steget är taget kommer Han att visa var du ska sätta nästa fot och så vidare, tills du utan att du märker det själv har gjort det omöjliga möjligt. Tillsammans med Gud kan du övervinna omöjligheter, rasera murar, gå på vatten, väcka upp döda, ja faktiskt kan du göra allt som du ser som omöjligheter. 

Ser du det som omöjligt att lära dig ett nytt språk? Ta körkort? Skriva en bok? Resa till ditt drömmål? Starta ett företag? Vad det än är så är det bara omöjligt till dess att det är gjort. Så idag, ta det första steget mot att uppnå det omöjliga.

I tro

I tro… kommer jag till dig

I tro… hör du min bön

I tro…svarar du när jag ropar

I tro… blir jag förlåten

I tro… är du min frälsare

I tro… kastar jag mina bekymmer på dig

I tro …ger jag dig mina drömmar

I tro.. får jag krypa upp i din famn

I tro…känner jag din beröring

I tro… hör jag dig viska mitt namn

I tro …talar du ord i mitt öra

I tro … vet jag att du älskar mig

I tro …är jag din , bara din