Etikettarkiv: biblen

Varför ska det vara så svårt

En sak som slår mig medan jag läser Job är hur Jobs vänner är ute och cyklar. Gång på gång kommer de med kommentarer som bygger på hemmasnickrade doktriner. Och sen slår det mig ännu hårdare… inte bara de… nej vi…! Vi gör ju likadant som vännerna gör. Hittar på egna doktriner , anpassar Guds ord där vi tycker att det passar bättre, hittar bättre(?) lösningar på problem än Gud har erbjudit.. Inte konstigt att den här världen ser ut som den gör.

Falska doktriner finns överallt och många gånger är de så svåra att upptäcka, precis som Jobs vänner, och det gör att vi går på dem och följer dem. Varför är det så?Varför ska det vara så svårt att hålla sig till den sanna doktrinen, nämligen biblens ord. En av anledningarna är , och detta är en mycket stor anledning, att i Guds folk saknas utbildning i Guds ord. Folket vet inte vad Guds ord säger. Detta kan bero på flera anledningar, t ex undervisningen om kristna grunder ( doktriner) är i stort sett obefintlig, eller att bibelstudium där man förklarar Guds ord är sällsynta.

Det finns inget grönt gräs! I biblen kanske mest kända psalm , Psalm23 står det följande i de första verserna:

”1 En psalm av David.
HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 
2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 
3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar 
för sitt namns skull.”

Herden?….i det här fallet den som leder hjorden ska föra sin hjord till gröna ängar där den kan beta och äta sig mätta och finna vatten att släcka törsten med, men om herden istället är upptagen med allehanda kyrkliga aktiviteter, vem för då hjorden till de gröna ängarna? Eller kanske de får nöja sig med en näve gulnat hö? Eller kanske rent av svälter de?

Självbevarelsedriften i en människa är en enorm kraft. Ingen människa vill svälta och letar därför mat  där det finns. kan inte herden erbjuda tillräckligt ja då söker man någon annan stans, frågan är då bara, vet man vad som är bra föda eller äter man all slags skräpmat? Ja svaret kan du säkert räkna ut alldeles själv. Många faller i skräpmatsträsket,(falska doktriner)till följd av okunnighet om Guds ord.

Om du som är herde läser detta, vill jag vädja till dig att verkligen fundera på om du erbjuder gröna ängar till din hjord. Har din hjord kunskap om Guds ord? Kan de skilja på falsk eller sann doktrin?Kan du göra mer för att öka deras kunskap?Undervisning? Bibelstudium?

Hos 4:6  ” Mitt folk går under i brist på kunskap…… ”

Jag anser mig inte alls ha all kunskap i Guds ord, tvärtom…jag önskar mer kunskap. Önskar att jag förstod mer, för genom förståelsen och genom att bryta ner Guds ord i sina minsta beståndsdelar, genom att förstå sammanhang och bakomliggande scenarion, genom att ställa frågor och söka svar,även om svaren inte alltid infinner sig,  kommer man ännu närmare. Närmare Gud, närmare Jesus. Men varför ska det vara så svårt att finna denna kunskap…?

Vad är det du säger?

Vad är det du säger? Menar du det verkligen? Eller är det bara grodor som kommer hoppandes ut ur din mun?

Så många gånger säger vi saker utan att egentligen mena det. Saker som i vår tanklöshet kan såra, sätta ärr i någons hjärta. Saker som kan få konsekvenser i våra och andras liv. Man lovar vitt och brett att göra saker som sen aldrig blir av, följden blir att folk blir besvikna och känner sig svikna och du själv kanske känner att du misslyckas.

Så lätt att göra så här och så svårt att låta bli. Men egentligen om man tänker efter ordentligt, varför säga något om man egentligen inte menar det? Varför ödsla ord om man inte vill säga det man säger? Bibeln säger att låt ditt ja vara ja och ditt nej , nej (Matt 5:37) (Jak 5:12) och kan man hitta något bättre råd än detta. Att vara sann och ärlig både mot sig själv och andra är svårt och kräver sin man eller kvinna , men i det långa loppet vinner den som försöker att leva efter detta. Har du kanske redan gett det ett försök?  Om inte , kanske kan det vara dags att försöka? Lätt….? Nej det kommer det inte att bli, men med Guds hjälp och nåd så kommer det att gå.

Där vad du äter

Du är vad du äter … så heter ett program på Tv. Jag råkade gå förbi Tv:n just när det programmet gick idag och en tanke kom in i mitt huvud.

Vi ber om att få vårt dagliga bröd men Biblen säger att vi ska inte leva av bröd allena. Det finns en andlig bit också. Det bröd vi behöver är inte gjort av mjöl. Det är det levande ordet. I tv-programmet får man träffa folk som äter onyttigt och de får med hjälp av en coach lära sig att äta nyttigare. Ibland tror jag faktiskt att vi skulle behöva det lite till mans . Vi äter säkert en hel del onyttigt. Hoppar över grönsakerna ibland och stoppar i oss både det ena och det andra.

Det samma gäller den andliga spisen. Äter vi verkligen det som är nyttigt för oss?  Får vi i oss dagligen av Guds ord? Äter vi andliga nyttigheter? Eller stoppar vi oss fulla med skräpmat? Vi blir dagligen matade med allehanda intryck och läser och ser på tv så mycket onyttigheter att vi säkerligen skulle platsa i det där tv programmet flera gånger om… Allt det vi stoppar i oss, lagras i oss och vi blir tyngre och tyngre. När ska vi börja äta nyttigt?

Vad är nyttigt?

Biblen, Guds ord är nyttigt. Bön är nyttigt. Uppbyggelselitteratur med anknytning till Guds ord är nyttigare än mycket annat. Visst ska man kunna äta annat också, men bara skräpmat mår man inte bra av. Det måste till lite nyttigheter också för att människan ska må bra. Så om jag skulle se på vad du har ätit idag…. Vad skulle jag få se? Du vet… du är vad du äter…

Varning!

Varning!

Bibelläsning kan vara vanebildande!

Regelbunden läsning av biblen kan orsaka följande symptom:

Förlorande av rädsla och oro,

minskat behov av att ljuga, stjäla, och hata.

Minskad vrede , avundsjuka och begär.

Kan även framkalla ökad känsla av glädje, kärlek och medlidande.

I de flesta fall förekommer dessutom en djup känsla av nöjdhet.

Om symtomen kvarstår:

fortsätt endast prisa Gud!

Och jag frågade honom…

 ”Vem är du Herre?”

”Och Herren svarade: Jag är Jesus , den som du förföljer. Stig upp och stå på dina ben! Jag har visat mig för dig för att utse dig till min tjänare och till vittne om vad du har sett av mig och vad du kommer att se av mig i framtiden.”( Apg 26:15-16)

Är detta ord som du skulle kunna säga: ”Vem är du Herre?” Dessa ord kommer från Saulus mun, han som senare blev Paulus och har skrivit en stor del av breven i Biblen. Saul var jude, farisee och drevs av något att förfölja den tidens kristusanhängare. Ibland ända intill döden. Han får ett möte med Herren , mitt ute på en väg till Damaskus, dit han åkte på uppdrag av översteprästerna för att förfölja de kristna. Där mitt ute på vägen ser han ett stort vitt bländande sken , ja faktiskt inte bara han utan hela hans sällskap, och han hör Herrens röst. ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?”( Apg 26:14)

Saul som i detta ögonblicket är förblindad , kan inte  se, förstår inte vem det är som talar till honom och frågar då frågan som vi såg i början på inlägget. Herren talar om för honom vem han är och varför han har kommit till honom. Där och då, får Saul sin kallelse, och han är inte ens mottaglig för den än. Han har ännu inte blivit frälst! Det kommer dröja ytterligare några dagar innan han tar emot Jesus i sitt hjärta  och överlämnar sig till Jesus, men det är här på vägen till Damaskus som han får ta emot Guds kallelse.

Du kanske är som Saul? Tycker att allt som har med kristendom är blahablaha, gillar det helt enkelt inte, ja du kanske till och med hånar och förlöjligar. Du kanske går på din egen väg till ”Damaskus”, och kanske händer nåt i ditt liv som du inte kan förklara. Du får ett möte, nåt förändras. Men du förstår inte riktigt, du vet inte vad som händer.

Kan frågan Saul säger där på vägen komma över dina läppar? Vem är du Herre? Är du öppen för svaret? Lyssnar du? Saul fick svaret på vägen, han lyssnade på det, men det tog några dagar för honom att öppna sig och ta emot det som hade blivit sagt till honom. Det som sades var ju så totalt omvälvande. Raka motsatsen till det liv han levde. Allt ställdes på ända. Men Saul visste vem han hade mött. Han visste att han inte kunde blunda längre. Han visste innerst inne att det som Herren hade sagt var sant.

 Jag tror att du vet det också!

Insikt?

 Dagens inlägg börjar med en fråga. Hur ska man kunna ångra något man inte vet att man gjort fel? Nej, just det, det kan man ju inte. Om man inte har insikt om var felet är finns det ju inget att ändra på. Varför ska man ändra på något som man tror är ok?

Denna tanke kan vi applicera på våra liv. Utan insikt om vad som är fel i vårt sätt att leva finns det ju ingen anledning att ändra på hur vi lever. Om du fick veta att det finns en manual som talar om för dig hur du bör leva, och du fick först och främst klart för dig att du inte lever på det viset och för det andra att det finns konsekvenser när man inte följer manualen och för det tredje att det faktiskt finns en lösning på problemet att du inte klarar av att med egen kraft följa manualens beskrivning, skulle du då inte tänka lite extra på det där med lösningen?

I klartext: Om du inte vet och inser vad som är synd och att det inte finns en enda person i hela världen som inte syndar, hur ska du då kunna ångra dig och ta emot Jesus Kristus som din frälsare. För att göra detta behöver personen ifråga insikten om att man är en syndare och utan Jesu hjälp är man hopplöst dömd till ett liv utanför himmelens portar.

Många här i Sverige tänker säkert på ett sätt som i alla fall liknar detta: så länge jag inte gör nåt för att skada någon annan, lever ett liv i utsväviningar och vällust, stjäl, slåss eller mördar så är det ok, det vill säga ett ”Svenssonliv”. Men om man tittar i manualen…. är det verkligen det?

Nej, nej och åter nej. Enligt manualen är synd så mycket annat. Bara för att ta några små exempel på saker som man kanske gör dagligen som enligt manualen faktiskt är synd: luras, vita lögner, ljuga, titta på något som tillhör någon annan och vilja ha det, att använda Guds namn utan anledning till exempel utropa ”Herre Gud!” utan att verkligen be honom att komma till din hjälp. Att inte respektera sin mamma eller pappa, gapa, skrika och slämma i dörren och göra som du vill istället för att göra som de vill. Att låta andra saker få ta Guds plats i våra liv, alltså förstaplatsen. Ja detta var ju bara några små exempel på saker som vi kan tänkas göra varje dag. Då till frågan:

Har du gjort nåt av dem? Inte idag? Men igår?För evigheter sedan? Vet du , det räcker att du har gjort en enda av dessa saker en enda gång för att du ska vara portad från himlen, för att du ska räkna dig som förlorad. En enda gång!

Har du insikt? Kanske du fick insikt om något i ditt liv just nu? Tveka då inte att lämna en kommentar eller ta kontakt  så ska jag försöka hjälpa. Vilken manual jag talar om?… Biblen förståss.

En enda är tillräckligt!

Vems ord väger mest?

 Dagens inlägg börjar med en fråga? Vems ord väger mest, din omgivnings eller din Guds ord? Går du på det tilltal du fått från Gud eller böjer du dig för omgivningens tyckande och tänkande?

Ibland kan vi få nåt från Gud som när vi gör det ,så blir reaktionerna från omgivningen starka och ibland till och med kan vi mötas av motstånd från personer runt om oss. De kan inte förstå eller se varför du gör det som du gör och kommer med kommentarer och försöker att övertala dig att låta bli eller i alla fall tänka två gånger på saken.

Jag skulle vilja säga till dig det är DU och inte de som fått tilltalet från Gud, så om du är söker på din sak , gör då det Gud sagt att du ska göra. Låt inte andra få övertala dig att inte gå på Guds ord bara för att de inte tycker att det är passande eller rätt. Det är så lätt att ge efter för kritiken, för mumlandet som dina handlingar genererar, för mumlas det gör det. Överallt!

Har du fått något på ditt hjärta från Gud, sätt då öronproppar i dina öron så att du inte ser och hör alla de som vill försöka övertala dig att låta bli. Guds ord är det ord som borde ha mest tyngd, ( Apostlagärningarna 5:29 ” Då svarade Petrus och apostlarna: Man måste lyda Gud mer än människor”), även om det ibland kan verka som om den stora massans ord väger tyngre. Hittar du dessutom en konfirmation i Guds eget ord Biblen på det du tänker dig att göra ja då ska du inte tveka. Go for it, vad än andra säger!