Etikettarkiv: blind

Nya möjligheter

Varje dag är en dag med nya möjligheter. Gud ger oss nya möjligheter; nya möjligheter att tjäna honom, bygga relationer, ta finansiella beslut. Tänk bara på möjligheten att dela med dig av det goda , Guds evangelium. Du har möjligeten att växa, lära dig saker, tjäna andra människor och Gud.

Vissa möjligeter är svåra, tröttsamma,  ja de till och med kan ge oss huvudvärk  men oftast är det de som kommer att vara mödan värt därför att de kommer att påverka vårt liv i en välsignad riktning

Vissa möjligheter varar längre , man har liksom tid på sig att utnyttja den medan andra bara finns till för en kort stund, det viktiga är att vi tar vara på våra möjligheter så mycket vi kan. Att vi inte låter möjligheterna slippra mellan fingrarna.  Det kommer  ju en dag när just den möjligheten du just nu ser framför dig inte längre finns så ta till vara på den medan du kan.

I Mark 10:4-6 kan vi läsa om den blinde mannen i porten . Han grep verkligen möjligheten när Jesus gick förbi. Han såg sin möjlighet att få sin syn tillbaka. Han började ropa på Jesus enträget och ihållande och Jesus hörde honom och kallade honom till sig. Hans möjlighet var att väcka Jesus uppmärksamhet och han lyckades. Och i och med att han grep sin möjlighet och lyckades fick han också det som han önskade.

Kanske har du en möjlighet mitt framför dina ögon idag, ta den,tveka inte , imorgon är den kanske borta, då är det för sent. Ta du din möjlighet , du kanske får det du önskar.

Bartimeus

Bartimeus  var en blind man. Han satt vid ingången till Jeriko och tiggde. Han hade inget hopp. Hans tillvaro var att leva på att andra tyckte synd om honom och gav honom en slant. En blind man på Jesu tid hade inte många möjligheter för att inte säga noll möjligheter.

Ryktet om Jesus hade spridit sig. Varhelst han gick fram spred sig ryktet att han botade alla slags sjukdomar och åkommor, så även till Jeriko. När Bartimeus satt i porten och tiggde och fick höra att Jesus var på väg in i staden , så han den plötsligt, möjligheten, och började ropa, ”Herre , förbarma dig över mig”. Han ser sin möjlighet i det att Jesus, den man han har hört talas om passerar förbi honom, och han griper möjligheten utan att tänka två gånger. Han som inte hade något hopp , ser möjligheten och tar den. Det enda hopp han hade innan Jesus passerade var att varje dag vakna upp till blindhet, men i och med att han griper tag i den möjligheten som går förbi hans näsa förändras hela hans framtidsutsikter , hans hopp.

Vi kan många gånger vara som Bartimeus. Vakna upp till blindhet varje dag, andlig blindhet. Vi ser inte Guds möjligheter i våra liv . Vi sitter som Bartimeus i porten och bara tar emot av allmosorna som andra slänger till oss i stället för att använda det Gud har gett oss. Precis som Bartimeus , kan vi få lov att bli befriade från vår blindhet. Vi kan gripa tag i Guds möjlighet för vårt liv när den passerar.  Vi kan vakna upp ur vår andliga blindhet och få andlig klarsyn, vi kan få bli befriade från slöjan för våra ögon och se igen.

Är du en Bartimeus idag? Vaknar du varje dag till andlig blindhet? Grip möjligheten ! Just nu! Du har inget att förlora, bara allt att vinna.

 

Har du sagt det?

I Markus evangelium kapitel 9 kan vi läsa om den blinde Bartimeus. han satt vid porten till Jeriko och tiggde för att få mat för dagen. I den här texten kan vi se många saker , men vi kommer att ta dem en och en och jag ber att få återkomma till den här texten i ett senare inlägg.

Bartimeus sitter där och ropar så enträget efter Jesus, ”Davids son, förbarma dig över mig!” (vers 47-48), att Jesus stannade till och kallade honom till sig. När Bartimeus står där inför Jesus med sina oseende ögon, frågar Jesus Bartimeus en fråga. Egentligen skulle inte Jesus ha behövt fråga den frågan eftersom han redan visste svaret, men Jesus frågar ändå: ” Vad vill du att jag ska göra för dig?”( vers 51)

Bartimeus svarar: ”Rabbouni, gör så att jag kan se igen.” ( vers 51) Varför frågade Jesus något som han redan visste? Varför ? Det var ju ganska uppenbart att den blinde ville bli helad, det ville ju de flesta , dessutom visste ju Jesus vad han skulle säga eftersom han är omnisciente- allvetande. Ingenting är fördolt för honom. Varför då besvära sig med att fråga? Jo för att Jesus vill ha en personlig relation med Bartimeus, en personlig kontakt. Han hade kunnat hela honom utan att fråga , men han ville att Bartimeus skulle klä sitt behov i ord och uttrycka det med egna ord inför honom. När sen Bartimeus  hade gjort det, fick han ta emot sitt helande.

Har du ett behov idag? Ropar du efter Jesus? Lika enträget som Bartimeus?Jesus kallar dig till sig idag och vill ha en personlig relation med dig, och frågar dig samma fråga han frågade Bartimeus, ….vad svarar du? Talar du om ditt behov för honom, det du önskar?

Svaret från Jesus till Bartimeus  önskan är: ” Gå , din tro har hjälpt dig” (vers 52) och resultatet lät inte vänta på sig, Bartimeus fick sitt helande.

Idag kan det vara din tur!