Etikettarkiv: dårskap

Han gör det ologiska helt logiskt

Lukasevangeliet 24:36-43

”Medan de talade om detta, stod Jesus själv mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er.” Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Men han sade till dem: ”Varför är ni så förskräckta, och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har.” När han hade sagt detta, visade han dem sina händer och sina fötter. Och eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro utan stod där förundrade, frågade han dem: ”Har ni något att äta här?” Då räckte de honom en bit stekt fisk, som han tog och åt inför deras ögon.”

Att tro på uppståndelsen är inte logiskt. Det är ”en dårskap” som bibeln  faktiskt själv påtalar. Här är alla lärjungarna samlade på ett och samma ställe, i ett med all säkerhet låst rum, och talar om det som just har hänt ,nämligen  att Jesus är död. De är rädda. De har med egna ögon sett den tomma graven och sörjer sin mästare och Herre. Vissa kan säkert inte fortfarande fatta det , han skulle ju bli deras kung. Då står han där mitt ibland dem! Ingen har släppt in honom han bara står där!

Att tvivla är helt naturligt för oss, men Jesus fördömer inte våra tvivel utan bara visar fram sina sårmärkta händer och säger kom och se och känn om du behöver. När vi fortfarande inte tror att han är uppstånden, visar han att han är levande genom att be om mat, för det är bara levande människor som behöver äta. Jesus överbevisar oss om att just det, som för våra hjärnor är ologiskt, faktiskt har hänt och bevisar att ingenting är omöjligt för Gud. Han gör det ologiska fullkomligt logisk. Han är här och han lämnar oss inte!

Vad hoppas du på?

 
 
 
Vad hoppas du på?
 
 
Det finns ett ordspråk som heter ”vi lever på hoppet”. Och just igenom hoppet kan vi få leva. Vi kan få liv och liv i övernog. Vi har ett hopp och genom det blir vi räddade. Räddade från vad undrar du? Räddade från att bli dömda för våra gärningar eller rättare sagt för allt det vi inte klarar av att uppfylla, alla krav som vi i vår mänsklighet inte klarar att uppfylla.
 Hur kan vi då bli räddade? Jo, genom att vårt hopp Jesus kommer in i vårt ställe, slipper vi bli dömda för våra misstag och synder. Han tar vårt straff på sig.
Men hur kan man tro på och lägga all sin tilltro till något som man inte ser, är inte det dårskap?
Nej, det är inte dårskap. Kanske för den som inte tror, men inte den som lever på hoppet. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp, vem kan hoppas på det som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser då väntar vi uthålligt. Vi lever på det hopp Gud har lovat oss, att Jesus dog för oss, för vår missgärning, och om vi inte skulle tro på det hoppet finns inget annat än fördömelse, evig död och hopplöshet. Så mitt hopp står till Jesus även om jag inte ser honom. Vad hoppas du på?