Etikettarkiv: fel

Se inte tillbaks

Många gånger i våra liv snubblar vi och faller. Vi gör fel och ångrar oss och tills slut kan det gå så långt att alla våra fel och brister tynger ner oss för det är dem som vi hela tiden blickar tillbaka på.  Men Gud ser inte tillbaks, han säger i sitt ord att

”Se, jag skapar nya himlar,och en ny jord, och man skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det.” Jes 65:17

När du en gång har erkänt din synd  och bett om förlåtelse till Gud så håller han inte den emot dig något mer. Han glömmer bort den. Det som han förlåter är och förblir förlåtet. Det är vi människor som lägger ner våra bördor inför korset men när vi reser oss upp så tar vi med oss bördan tillbaka.

Gud vill att du ska lyfta blicken. Lägga ner allt inför honom  och lämna det där. Han har så mycket mer för dig än du kan ana. Bara förtrösta på honom. Ett ord som har ringt i mina öron den senaste veckan är Ords 4:25 ” Låt dina ögon se rakt fram, rikta din blick rakt framför dig”, eller som det står i en annan översättning.”Rikta blicken framåt, se på det som ligger framför dig.( Ords 4:25).

Så låt oss inte snegla över axeln eller låta oss påminnas av alla våra felsteg mer än att ta lärdom av dem, utan låt oss se framåt, mot det som Gud har planerat för oss i framtiden.

Ljus skall lysa ur mörkret

2 Kor 4:6-7

” Gud som sade: ”Ljus ska lysa ur mörkret”, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.


7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss.

Det här är ett bibelord som har talat till mig på flera plan och i flera situationer. För några dagar sedan satt jag ute i solskenet och Gud fick lov att hjälpa mig att resonera mig fram till vad detta betydde för mig. Det som kommer här nu , är mina tankegångar, mitt resonemang . Kanske kan det hjälpa dig att se dig och din omvärld i ett nytt ljus.

Gud, han fullbordar sitt verk i mig- ljus skall lysa ur mörkret. Det är mitt hjärta han lyser upp, genom att jag har bjudit in honom att bo i mitt hjärta. Mitt hjärta som förr var mörkt, lyser nu av hans ljus. Jesus strålar av kunskapen om Guds härlighet i mitt hjärta. Ju mer av Jesus som finns i mig , desto mer strålar ljuset av skatten. Skatten det är kunskapen om Guds härlighet.

Men för att skatten ska kunna bli synlig , för resten av världen förvarar jag den i ett sprucket lerkärl. Mitt liv. Ett kärl/liv  med brister och fel. Där skavanker är synliga och bitar fattas eller sitter på fel plats. Där sprickorna och hålen från alla törnar man fått i livet gör att ljuset från skatten inom mig kan få spridas och lysa igenom.

För ljuset från skatten är en kraft till evangelisation. En kraft som öppnar blinda ögon , som rensar förstånd, som uppenbarar kraftens ursprung och källa, nämligen Gud, för de som ännu inte har sett, hört, känt, förstått och insett vem Han är och vad han gör i mitt liv och andras,igår , idag och imorgon.

Jag, det söndriga kärlet, kan aldrig få någon att inse allt detta, även om mitt liv skulle vara perfekt och jag skulle vara hel och utan brister. Det är därför som ljuset från skatten måste få bli synligt igenom mig. Ju mindre som finns kvar av mig, och mitt ego, desto mer och större och starkare lyser kraften från Honom.

Vad är det som är fel?

Jag läste ur Jesaja kapitel 61 i morse, det glada budskapet om räddning, men medan jag läste det blev jag bara mindre och mindre glad…det var något som inte stämde…läs kapitlet själva så kanske ni också ser det.

1 Herrens, HERRENS Ande är över mig,
ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka.
Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta,
att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna,
2 till att predika ett nådens år från HERREN
och en hämndens dag från vår Gud,
för att trösta alla sörjande,
3 för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska,
glädjens olja i stället för sorg, lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande.
Och de skall kallas ”rättfärdighetens terebinter”,
planterade av HERREN till hans förhärligande.
4 De skall bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser.
De skall åter bygga upp de ödelagda städerna,
platser som har legat öde släkte efter släkte.
5 Främlingar skall stå redo att föra era hjordar i bet,
utlänningar skall åt er bruka era åkrar och vingårdar.
6 Och ni skall kallas ”HERRENS präster”,
man skall säga om er: ”Vår Guds tjänare”.
Ni skall få njuta av hednafolkens skatter
och berömma er av deras härlighet.
7 För er skam skall ni få dubbelt igen,
och de som förödmjukades skall nu jubla över sin del.
Därför skall de få en dubbel lott i sitt land,
evig glädje skall de få.
8 Ty jag, HERREN, älskar det rätta och hatar orättfärdigt rov.
Jag skall ge dem deras lön i trofasthet
och sluta ett evigt förbund med dem.
9 Deras släkte skall bli känt bland hednafolken,
deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem skall förstå
att de är släktet som HERREN har välsignat.

10 Jag gläder mig storligen i HERREN, min själ fröjdar sig i min Gud,
ty han har klätt mig i frälsningens klädnad
och svept in mig i rättfärdighetens mantel,
lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud,
lik en brud som pryder sig med sina smycken.
11 Ty liksom jorden låter sina växter spira fram
och en trädgård låter sin sådd växa upp,
så skall Herren HERREN låta rättfärdighet och lovsång
växa upp inför alla hednafolk.

Det börjar så bra, men redan i vers 3 börjar det krypa i mig och tala om att något inte är som det ska. De som åsyftas här är de som har tagit emot räddningen, dvs de som tagit emot Kristus. Vi ska alltså kallas rättfärdighetens terebinter(träd) och Herrens plantering….min fråga är då, är det på detta sätt? Blir vi kallade det? Finns det i oss, en kraft från Gud som alla kan se för, att leva ett liv i helighet?

Vi fortsätter…vi ska enligt vers 4 bygga upp gamla ruiner och återställa platser som legat öde..dvs vi ska återuppbygga teokratin och göra slut på olydnad och otrohet mot Gud. Gör vi det? Vers 5…. främlingar ska stå redo att föra våra hjordar i bet och bruka våra marker , dvs vanliga människor ska erbjuda sina tjänster till Herrens arbete och till hans rike och och allt detta genom att villigt underordna sig själva och förnöjt presentera sig själva och sina ägodelar inför Herren… ser vi detta idag? Hur är det med villigheten att arbeta voluntärt eller frivilligt i våra kyrkor? Eller att ge av våra pengar? Tionde?

Visst hör vi i kyrkorna att vi är ett släkte av präster och att vi är Guds folk (vers 6) men att vi skulle njuta av folkens skatter…nja där är vi nog inte riktigt än…

Och vers 9 , den vers som verkligen fick mina tankar att snurra och börja tänka är så långt från verkligheten man kan komma nu i dessa dagar. I en äldre version av bibeln står det följande i vers 9 ” Och deras släkte skall bli känt av folken och deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem skall märka på dem att de är ett släkte som Herren har välsignat” Enligt kommentaristen Moody så betyder den 9:e versen att vi ska se frälsta i maktpositioner och med inflytande över hela världen i den sista tiden, och många menar att vi redan nu lever i den sista tiden. Jag ser i alla falla inte detta i världen idag, kanske du gör det?

  Märker man på mig att jag tillhör ett släkte som Herren har välsignat? Står det nåt i min panna så att ALLA ser det? Är jag och min familj känd bland folken att vi tillhör det släkte Herren välsignat? Sist jag tittade mig i spegeln såg i alla fall jag inget i min panna….Och ingen har heller kommit fram till mig bara så där och sagt till mig att du måste tillhöra Herrens välsignade folk. Så nej , jag tror faktiskt inte att det märks på mig…så vad gör jag för fel?

Detta som vi har sett ovan som Jesaja talar om, är karaktärsdrag för varje kristen. Det borde vara så i varje kristens liv. För mig räcker det att gå till mig själv för att se att så inte är fallet och tittar jag ännu längre bort , runt omkring mig , ser jag det ännu mindre…Vad beror det på? Vad gör vi för fel? Vad är det som fattas?

För att Herren ska komma tillbaka behöver alla profetior vara uppfyllda och den här profetian är långt ifrån att bli uppfylld enligt min mening. Vi måste fråga oss som kristna varför? Varför får inte vi det som utlovas oss i Jes 61? Finns det saker som hindrar Gud från att ge oss det? Vad det är som hindrar, kan jag inte gå in på här men säkert finns det massor av hinder i våra liv.

 Kanske är jag lite provokativ i det jag skriver idag , men jag tror att det är bra om vi frågar oss dessa frågor för verkligheten ser inte ut som den borde göra enligt Jes 61. Så jag frågar mig själv idag…Vad är det som är fel?

Stör du dig på andra?

Stör du dig på andra? Har du svårt att acceptera folk som de är? Finns det alltid något som kan bli bättre hos dina vänner, din man eller dina barn? Tänker du ofta,” åhh om han bara kunde sluta göra så….jag är så trött på det”.

Romarbrevet 15:7

”Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära.”

Tror du verkligen att du är perfekt och inte behöver ändra på något själv? Nä, jag tänkte väl det…Precis som du har dina fel och brister och Kristus accepterar dig precis som du är, är det också så du måste förhålla dig till andra människor. Acceptera att alla inte gör precis som du, att alla inte tänker likadant som du, att alla inte tycker som du. Även om du tycker att de gör fel och tänker konstigt eller har ”fel ” åsikter, så accepterar Kristus dem som de är och det borde du också göra.

”Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem.”
Vill du bli accepterad? Börja acceptera andra, och låt dem vara som de är. Det är inte du som ska förändra dem, låt Jesus och den Helige Ande sköta det jobbet.

Förlåten

Förlåten. Ett ord med ljuvlig smak. Om någon säger till dig att du är förlåten, känns det väldigt skönt i hjärtat.

För att du ska kunna bli förlåten måste du först ha gjort något du inte borde, sedan insett att du inte borde gjort det och till slut måste du ha bett om att få förlåtelse och ångra dig.Utan att detta har skett kan inte du ta emot förlåtelsen.

En ganska vanlig reaktion dock är att man inte erkänner sina fel och brister, man tänker väl kanske helt enkelt att det det kan ju inte vara fel, alla andra gör ju det, eller något i den stilen…men bara för att andra gör det betyder det ju inte att det är rätt. I biblen får i veta vad som är rätt och fel och sett till det så gör vi fel konstant.

Gud vill förlåta dig, men han vill att du erkänner din synd och ber honom förlåta dig. Vill du få den sköna känslan av att vara förlåten? Du kan få det. Du kan bli förlåten så att du kan förlåta.

Det knackar på dörren

Om du idag skulle knacka på dörren, skulle det vara annorlunda än förra gången. Idag skulle jag öppna och ta emot dig. Då , hade jag så mycket annat att göra att jag viftade bort dina knackningar som strunt, det fanns viktigare saker att göra, som kompisar , fester , killen i huset brevid, så många roligare saker att göra än att släppa in dig i mitt liv.

Om du idag skulle knacka på min dörr , skulle jag öppna den på vid gavel, och rulla ut röda mattan för dig, så att du får det mottagandet som det anstår en kung. Inte som jag gjorde förut, väntade tills du slutade knacka och ställde mig bakom de mörka gardinerna och kikade fram för att se om du hade givit dig iväg. För att sen när du gått, öppna dörren och ropa in mina kompisar till festen.Jag hade ju den uppfattningen om dig att du inte var cool tillräckligt för att få vara med.

Om du skulle knacka på min dörr idag, skulle det vara en glädjens dag. Inte en dag av skam. En glädjens dag för att du trots mitt avvisande vågade ta dig en andra chans att försöka komma in. För att du inte gav upp om mig utan gav mig en ny chans att släppa in dig.En glädjens dag för att du trots mina fel och brister accepterar mig och tar emot mig med öppna armar.

Om du skulle knacka på min dörr idag skulle jag öppna dörren och säga ; ”se här är jag, kom in”. Om du ändå ville knacka på….

Knack, knack, knack….

Om du vill lyssna

Om du ville lyssna..
Om du ville lyssna på en enkel tjej som mig, luta ditt öra till att höra mina små enkla ord. Bara en liten stund, jag ska inte ta upp mycket av din tid, bara säga hur mycket du betyder för mig, hur mycket jag älskar dig.
Om du ville lyssna skulle jag tala om för dig att jag är orolig för några av mina vänner, de har vikit av från vägen och ger sig ut i snårskogen och jag är rädd att de går vilse. Snälla hjälp dem att hitta tillbaka till den rätta vägen igen. Ge dem de rätta koordinaterna och en karta och en kompass och visa dem hur de ska användas.
Om du ville lyssna skulle jag tala om hur ledsen jag blir när människor bråkar, hur ont det gör när jag ser att människor inte kommer överens eller förstår varandra. Varför kan vi inte tolerera varandra så som vi är, varför måste vi försöka ändra på varandra? Varför måste vi alltid döma och fördöma andra, som om vi visste alla deras förutsättningar? Snälla lär oss förstå att vi inte kan leva andras liv, att vi har nog med att sköta vårt egna.
Om du ville lyssna skulle jag komma inför dig med alla dessa bekymmer och du skulle ge mig svaren, du skulle säga att det här är sådant jag tar hand om. Du skulle säga till mig , tack för att du talade om hur du känner men nu tar jag över, det kommer att bli bra.
Om du ville lyssna skulle jag tala om hur glad jag är att du har hittat mig, hur underbart det känns att veta att jag är ditt barn vad som än händer. Jag skulle tala om för dig att jag är så tacksam för allt du har gjort, gör och kommer att göra för mig. Jag skulle tala om för dig att jag finns här till ditt förfogande , att jag är redo att bli använd, att jag är din.
Om du ville lyssna  skulle jag säga tack till dig för att du älskar mig som jag är, trots mina fel och brister, du älskar inte felen eller bristerna men du älskar mig. Tack skulle jag säga, från djupet av mitt hjärta. Och jag skulle säga att jag gör vad jag kan för att rätta till det som är fel, men det är inte alltid så lätt, så jag skulle be dig att ha tålamod med mig.
Om du ville lyssna på mig om så bara för en liten, liten stund skulle jag vara överlycklig och nöjd, och sen skulle jag lyssna på dig. Låta dig få tala till mig allt som du skulle vilja säga till mig. Höra din röst och ta dina ord till mitt hjärta .
Så skönt det är att veta att du lyssnar när jag söker dig av hela mitt hjärta, så om du nu vill lyssna ….