Etikettarkiv: fötter

En stor och mäktig Gud

Ser ni bilden framför er? Gud den mäktigaste av dem alla. Han gör vad han vill med hela skapelsen . Han tillrättavisar havet, torkar ut strömmar , stäpperna försmäktar och bergen bävar….ser ni hans makt och storhet? Han är min Gud!

”Herren är god, ett värn i nödens tid, och han låter sig vårda om dem som förtröstar på honom.” Nah 1:7

Herren är god! Han är mitt beskydd och vilket beskydd sen ….hans makt och styrka har ingen gräns, den som sätter sig upp mot honom gör sig icke besvär. Han är min styrka och starkhet . Han står på min sida och försvarar mig som en älskande försvarar sin käresta.

Även om stormen och ovädret finns runt omkring mig så ser jag det som ett tecken på att han är där för mig. Molnen är bara dammet från hans fötter som virvlar upp när Han beskyddar mig från allt ont .

Frälst?

saved

Saved people, serve people.

Anser du dig frälst? Följdfrågan på detta om ditt svar är JA, blir således….tjänar du? Alltså inte hur mycket du tjänar på det,  utan om du tjänar någon. Hur tjänar du? Vad gör du, när du gör tjänst?

Man kan tjäna på många olika sätt. Jesus han tjänade sina lärjungar genom att till exempel tvätta deras fötter, en uppgift som bara de allra lägst stående skulle kunna utföra på grund av att fötterna var så orena. Jesus sökte inte predikstolens tjänst, inte heller lovsångarens status, nej han lade sig på sina knän och tvättade bort orenheten från sina vänners fötter.

När du tjänar längtar du kanske efter att få stå i predikstolen och dela ordet i din församling, eller stå på estraden och leda församlingen in i lovsång inför tronen. Det är tjänande javisst , men minst lika gott tjänande är det att städa församlingens allmänna utrymmen och toaletter, eller diska efter fikan på söndagsmötet, eller helt enkelt bara stå i dörren och hälsa folk välkomna till kyrkan.

Att tjäna , innebär att ge av sig själv till andra, för att andra ska ha det bra. Ge av din tid , din kraft och det du förmår. Jag menar inte att vi inte ska sträva efter att få dela ordet eller leda lovsången, men även en predikant eller en lovsångare kan tjäna andra dagar än just de dagarna de är upptagna på estraden med ordet och lovsången, och varför då inte städa toaletterna eller moppa golvet, eller servera dina församlingsvänner en kopp kaffe med kaka.

Tillbaka till bilden ovan…och frågan i början. Om svaret var JA , du anser dig frälst , men följdfrågans svar, svävar i ovisshet, är det hög tid för dig att hitta din plats att tjäna på.

Jak 1:22 ” Men varen ordets görare, och icke allenast dess hörare, eljest
bedragen I eder själva.”

Att tjäna andra är att tjäna Gud. Hur tjänar du Gud?

På pedistalen

Min bästa position är inte högt uppe på pedistalen utan på mitt ansikte inför Jesu fötter.

Många tror att det bästa stället att vara på är just där. Högt uppe på pedistalen där man kan blicka ner på alla andra, där man har full koll på vad andra gör och inte gör, och därifrån man kan styra och kontrollera de som är under. Du kanske till och med befinner dig däruppe just nu? Eller känner någon annan som är där uppe? Till dig eller till de som befinner sig där uppe vill jag berätta en liten hemlighet… det är nämligen så att det är inte alls där uppe som är det bästa stället att vara på, utan faktiskt helt tvärtom.

Bästa stället hittar du liggandes på ditt ansikte framför Jesu fötter invid hans tron. Där och ingen annan stans har du den bästa platsen. Det står till och med i Guds ord, i Luk 10:38-42. Där berättar Guds ord om Marta och Maria, två systrar. Marta passar upp och springer i köket för att se till och ordna allt medan Maria sätter sig tillrätta vid Jesus fötter. Vi läser och ser vem som hade den bästa platsen av dem två?

38.  När de nu voro på vandring, gick han in i en by, och en kvinna,
      vid namn Marta, tog emot honom i sitt hus.
39.  Och hon hade en syster, som hette Maria; denna satte sig ned vid
      Herrens fötter och hörde på hans ord.
40.  Men Marta var upptagen av mångahanda bestyr för att tjäna honom.
      Och hon gick fram och sade: »Herre, frågar du icke efter att min
      syster har lämnat alla bestyr åt mig allena?  Säg nu till henne
      att hon hjälper mig.»
41.  Då svarade Herren och sade till henne: »Marta, Marta, du gör dig
      bekymmer och oro för mångahanda,
42.  men allenast ett är nödvändigt.  Maria har utvalt den goda
      delen, och den skall icke tagas ifrån henne.»

Maria valde den bästa platsen. Det kan du också göra. Jesus lovar att det alltid finns plats vid hans fötter för oss alla, för var och en som vill komma och sitta eller vara vid hans fötter. Så om du fortfarande tror att den bästa platsen finns där uppe på pedistalen, tänk om… och kom ner…där uppe blir det ensamt , och jobbigt att försöka hålla reda på allt och alla,  medan vi här nere får plats allesammans invid Jesu fötter.