Etikettarkiv: fred

Vem är Gud?

Hos 6:3

3 Låt oss lära känna HERREN, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom.
Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens,
och han skall komma till oss lik ett regn,
lik ett vårregn som vattnar jorden.”

Hur beskriver vi Gud, hans natur och hans församling? Är det med vackra ord ord som får människor att vilja se mer, höra mer, lära känna mer, eller är orden vi använder lika roliga som orden på en deklarationsblankett eller ett annonsblad för reavaror? Gör vi hans skapelse rättvisa när vi talar om Gud och hans rike? Eller är det så att vi inte ens själva ser eller förstår det vackra och underbara i Honom och hans natur? Känner vi det som vi vill förmedla till andra?

Vad är vackrare än en gryning i sommarljus vid en liten sjö, någonstans i vårt avlånga land, med dovhjorten som står och dricker i vattenbrynet, daggen som ligger som pärlor i gräset och fåglarna som håller serenad i buskaget? Eller när solen stiger upp och du sitter på klipphällen i Stockholms skärgård och vattnet krusar sig mellan dina tår och den uppgående solen färgar allt till guld. Du hör det repetitiva kluckandet från vågorna mot bryggan där du sitter och du ser änderna doppa sina huvuden i vattnet för att strax guppa upp igen.

Det är skönhet! Guds skapelse i sin allra bästa dager.
Är det så här vi berättar för andra om Hans skapelse? Knappast. Det vi berättar liknar mer deklarationsblankettens dystra ord, eller annonsbladets säljande texter. Gör du detta, får du del av det här, kom till oss så får du frid, fred och kärlek och syndernas förlåtelse på köpet. Kanske är det dags att ändra på hur vi presenterar Gud för våra medmänniskor? Kanske framför allt är det dags att lära känna den Gud som vi ska presentera för våra medmänniskor.

Vem är Gud för dig?Hur väl känner du Gud ? Hur väl stämmer din bild av honom med den som ges i bibeln? Det är trots allt bibelns Gud som vi ska förmedla…Gör vi det?

Vishetens sju pelare, tredje pelaren

”På rättfärdighetens väg är liv, och där dess stig går fram är frihet från död” Ords 12:31

Vi har kommit fram till den tredje av vishetens hus sju pelare. Den pelaren skulle jag vilja kalla rättfärdighet. Inte för att vi i oss själva är på något sätt rättfärdiga , utan för att vi har fått del av Jesu rättfärdighet. Genom honom är vi rättfärdiga. Inte genom något vi själva gör eller säger.

Ordet rättfärdig kan förklaras på följande sätt: Att alltid vilja göra det rätta, handla rätt, ibland får det betydelsen laglydnad men det förknippas också med en rad andra begrepp som, oskuld , renhet, trofasthet, fred. ”Att öva rättfärdighet och rätt, det är mer värt för Herren än offer”( Ords 21:3).

Att vara rättfärdig i vår tid skulle kunna vara, att vilja vara en Jesu lärjunge att ta efter hans exempel och försöka leva våra liv som han skulle gjort det. Dock är jag ganska säker på att vi misslyckas ganska grovt med detta många gånger, men tack vare Jesus, ser Fadern oss som rättfärdiga ändå, för Jesus tog vår plats. Att vara rättfärdig är INTE att sätta sig på höga hästar och tro att man är bättre än någon annan eller att alla andra har fel medan man själv har all rätt i världen. Rättfärdighet är INTE heller att komma med piskan och/ eller storsläggan och korrigera det som är fel i någons liv.

”Den som far efter rättfärdighet och godhet, han vinner liv, rättfärdighet och ära.”( Ords21:21 )

och

”De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd..”( Ords 4:18)

Den rättfärdige har förmågan att kontrollera det som kommer ut ur sin mun, han pratar inte ”skit”, eller kommer  med förtal och skvaller. Att såra någon genom ord hör inte den rättfärdige till. Den rättfärdige bygger upp sina medmänniskor , ger goda råd och ser det goda och positiva i varje individ.

(Ords 10:31-32) ”Den rättfärdiges mun bär vishet som frukt, men en ond tunga blir utrotad. Den rättfärdiges läppar förstår vad välbehagligt är, men de ogudaktigas mun är idel falskhet.”

Det är inte så lätt alla gånger att vara rättfärdig, men det bästa vi kan göra är att försöka. Det välsignar både dig själv och andra du möter.  Att säga till Herren:

” På rättfärdighetens väg går jag fram , mitt på de rättas stigar, för att ge dem som älskar mig en rik arvedel och för att fylla deras förrådshus” ( Ords 8:20-21)

Rättfärdigheten smittar av sig, den lockar andra till att följa i dess fotspår. Om du och jag börjar, kommer det att bli ringar på vattnet och sprida sig världen över. Hade det inte varit underbart om alla talade gott om varandra, försökte göra rätt och följa regler och lagar, respektera och uppmuntra varandra? Låt oss sprida rättfärdighet omkring oss.

Spår

Låt människorna som omger mig, se vem jag tillhör.

Låt omvärlden märka lågan som brinner i min själ,

ljuset som du har tänt i mitt inre.

Låt mina bekanta få en glimt av evigheten i mina ögon när vi möts.

Låt det jag lämnar efter mig i denna värld vara till välsignelse.

Ta bort hårda ord,

misstänksamhet och strid,

låt mina spår få bli fred, vänskap och välsignelse.

Låt en Kristusdoft få omge mig, vart jag än drar fram.

Ja låt mina spår sätta andra människor i brand,

låt det få sprida välsignelse över min omgivning,

även efter jag inte längre finns ibland dem.

Låt minnet av mig få dela all den kärlek som du har visat mig,

käre Jesus,

låt den få bli som en våg på havet som aldrig stannar

utan hela tiden rullar vidare.

Ja, låt det bli sagt om mig medan jag vandrar här på jorden ,

men även när jag har gått hem till dig

att mitt hjärta tillhörde dig

att jag valde livet framför allt.

Låt spåren jag lämnar efter mig få bli det jag ber om idag.

Idag väljer jag att välsigna,

idag, imorgon , och framöver,

må mina spår i denna värld få bli välsignelse.

Fridsfursten

I Matteus 14:22-33 kan vi läsa om när Jesus kommer gående på vattnet. Om vi tänker efter måste det ha varit en syn utan dess like. Inte konstigt att lärjungarna blev rädda. Tänk de till och med trodde att Jesus var ett spöke, en vålnad. Vattnet omkring dem var i uppror och stormen slet och drog i seglen, båten rullade hit och dit, och så får de plötsligt syn på en man komma gående på vattnet , rakt emot dem….

Men han ropar till dem, ” Lugn det är jag. Var inte rädda”, just för att lugna ner dem. Då när de hör hans röst så säger Paulus de där välkända orden: Herre, om det är du , säg åt mig att komma till dig på vattnet”. Och han går…

Men den här tanken handlar inte om att gå på vattnet utan om Jesu närvaro. När Jesus kommer in i våra liv bör han inte komma på ett sätt som gör oss rädda eller obekväma, nej hans närvaro i våra liv innebär frid, lugn. Bara hans blotta närvaro kan stilla den värsta stormen i ditt liv, han kan vända kaos till ordning, han kan avsluta krig och stifta fred.

Han är och förblir Fridsfursten!

Har du kaos, krig, oro , stormar i ditt liv? Har du släppt in Fridsfursten  i ditt liv? Han svarade Paulus med ett enda ord , när han sa de berömda orden. Jesu svar var: ”KOM!” Det är det svar han ger till dig också idag…

”KOM!”

Ropa själv innan stenarna gör det

I en passage i biblen är Jesus på väg in i staden Jerusalem ridande på en åsna. Folket ropade och hyllade honom som en konung, men detta sågs inte med blida ögon av alla, utan fariseer i folkmassan sa då till honom att tysta sina lärjungar och folket utmed vägen. Jesus svarade dem då följande: ” Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa” (Luk 19:40).

Några verser längre fram börjar han gråta över staden och sa: ” Om du denna dag hade förstått också du, vad som ger dig fred……” (Luk 19:42-44). Om vi nu tar de här två verserna och sätter in dem idag, rätt in i ditt och mitt liv, i den situation vi befinner oss och på den plats vi befinner oss, så vill jag ställa mig följande frågor. Är Jesus på väg in i min stad? Syns det, hörs det? Är jag med i den skaran av människor som kantar vägen och strör ut palmblad? Är jag kanske till och med en lärjunge? Om jag inte är med i denna ropande skara, var befinner jag mig i så fall? Och varför är jag i så fall inte med bland de som välkomnar konungen?

Vet du Jesus gråter över din och min stad, vare sig den ligger i norr eller söder , öster eller väster, i Sverige eller någon annan stans, han gråter för att folket inte förstår att tiden är inne för att han skulle komma på besök. Han gråter för att ingen talat om för folket att han är på väg. Han gråter för hans önskan är att hela staden skulle komma ut, man ur huse och ta emot honom, men åh, bara en bråkdel av dem kom. Är du en av dem som gick ut för att möta konungen?

Jag väljer idag att inte låta mig tystas av fariseerna utan säger rakt ut till alla som vill höra eller rättare sagt läsa, Jesus kommer, leve Jesus, Hans är äran , makten och härligheten i evighet. Ingenting kan tysta mig och skulle de försöka , ja då vet jag att stenarna kommer att ropa i mitt ställe! Kan jag på något sätt få med mig några personer till ut att kanta vägen där konungen kommer och få dem att inse att Jesus är på väg, då kan jag känna mig nöjd, för jag vet att jag har gjort mitt bästa.