Etikettarkiv: gåvor

Kvalificering

Tror du att du inte kan? Tror du att det lilla du har att komma med inte räcker?Tror du att det du kan ge inte ens är en droppe i havet? Ja, inte vet jag vad mer du kanske tror, men ett är säkert, du har fel. Just det du kan komma med betyder så mycket. Det är specialdesignat just för dig. Det lilla du har är kanske till för en speciell person, ja till och med det lilla du har som du inte tror kan vara ens en droppe, kan när det faller på rätt plats ge stora svallvågor och nå så mycket längre än vad du någonsin trodde.

När du ger det du har till Herren förmerar han det. Han får det till att förädlas och användas på rätt sätt. Han ser dessutom till att du omges av rätt personer som förser dig med det du behöver för att använda dina gåvor. Han ställer rätt personer, på rätt plats, i rätt tid, för att just det lilla du har att komma med ska bli till maximal utdelning. Så om du fortfarande tror att du inte kan…är det dags att du börjar tänka i andra banor  och låter Gud få lov att använda dig och det du har att erbjuda. Hur litet det än kan verka.

Se bara på änkan  som hade lite olja på botten i sitt krus, det var allt hon hade och hon gav det till gudsmannen Elisa och han förmerade det när hon gav det till honom och gjorde som han hade sagt till henne. ( 2 Kungaboken 4:1-7) Gud välsignade när hon lät honom använda det. Vad hade hon? En droppe olja! Det var allt. Jag är ganska säker på att du har mer än en droppe olja, men låter du honom använda det? 

Gud kallar inte de kvalificerade – Han kvalificerar dem han kallar

Annonser

Goda förvaltare

Goda förvaltare
Vi har alla något som vi är bra på, något som Gud har givit oss. Någon talang eller liknande. Använder du den? Och i så fall använder du den så som Gud hade tänkt att den skulle användas? Gud lägger ner gåvor i våra liv för att se vad vi gör med dem, hur vi förvaltar dem. Om vi förvaltar dem på rätt sätt kan Gud sedan ge oss mer. Om inte vi förvaltar våra gåvor och talanger på rätt sätt ger han dem till någon annan som vet att ta vara på dem och får dem att växa. 
Men för att förvalta våra gåvor måste vi också betala ett pris. Se bara på hur fondförvaltarna tar ut avgifter för att förvalta fonderna. Det kostar. Likadant är det för oss, för att förvalta måste vi betala ett pris och om vi är beredda att göra det så kommer vi att få avkastning på våra gåvor.
Gud ger oss alla något, det är upp till oss vad vi gör med det, hur vi är som förvaltare. En person får en talang, en annan person kan göra fem olika saker och en tredje kanske kan tio olika saker. Ju mer vi har fått desto mer kostar det oss. Ju mer vi har att förvalta desto mer kräver Gud av oss.
Vad har Gud gett dig? Vilken gåva har han givit dig? Vad har du som just du är bra på? Vad gör du med den gåvan du har? Har du betalat priset för att förvalta den? Eller har du gömt den under köksmattan? Om det sistnämnda skulle vara fallet ber jag dig att sopa fram den och damma av den och börja få den att växa och förvalta den på bästa sätt, så ska du få se att Gud kommer att låta det bli välsignat och få den att växa.