Etikettarkiv: handen på hjärtat

Lär oss att bedja

En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön, sade en av hans lärjungar till honom: ”Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.” Luk 11:1

Att  se och uppleva Jesus be var säkerligen något alldeles speciellt. Jag tror inte att det var det vanliga rabblandet av inlärda böner , utan det var ett intimt samtal med Gud fader. Jag tror att apostlarna önskade att de kunde be så, och säkerligen visste de att de inte kunde komma dit av egen kraft. De insåg att det var något speciellt! 

Ingen av apostlarna frågade någonsin Jesus om att han skulle lära dem predika, gå på vattnet, återuppväcka döda eller kasta ut demoner, men efter att ha sett Jesus be visste de att de hade något att lära av honom.

 Jesus var en bönens man. Han gjorde ingenting som inte var sanktionerat av hans fader. Allt han gjorde, varenda mirakel, varje handling var totalt underkastad Guds vilja. I Joh 5:19 säger Jesus själv att”…Sonen kan inte göra något av sig själv….” och i Joh 5:30 säger han” Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag, och min dom är rättvis. Ty jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.”  

Hur mycket gör inte vi på eget initiativ utan att rådgöra med Gud innan? Vi behöver en ny tv…vad gör vi? Lägger vi oss på knä och ber om en ny tv eller går vi till affären och ser ut en tv och köper den på avbetalning? Eller en ny bil? Ett lån och så är det fixat…vi tar sakerna i egna händer och lämnar Gud utanför.

 

Om bön var så viktig för Jesus, Guds son hur viktig borde den inte vara för oss? Vi är inte som Jesus ,som villigt och vid varje tillfälle som ges tar till vara tiden genom att vara tillsammans med sin fader i bön. Vi däremot tar till bön när vi hinner, när vi känner för det. Hur många gånger har man inte sagt till sig själv, nä jag får hoppa över bönen idag, jag hinner inte med det, jag måste ju göra det, och det…?Men handen på hjärtat… borde inte vi be ännu mer än Jesus, vi som är fulla av synd och behöver bekänna våra gärningar inför fadern medan han inte hade en enda synd att bekänna, ändå spenderade han mer tid i bön under sin korta period här på jorden än många kristna gör under en hel livstid.

Varför behövde Jesus be så mycket? Svaret kanske inte är så konstigt,… kanske var det för att han älskade sin far så mycket.Är det det som fattas oss? Kärlek till Gud fader. Ja kanske.

 Är du en bönens man/kvinna? Har du bett Jesus att lära dig att be?

Barn, ungdom eller vuxen?

I samhället delas vi alltmer in i olika grupper alltefter ålder och mognad. Barn, ungdom eller vuxen, var och en har sin plats i samhället. I samhället är det dock så att man tvingas att vidareutvecklas , växa, från barn till ungdom och från ungdom till vuxen. Det är inget man kan välja. Skolan  och familjen,och livet självt, ser till att du vidareutvecklas och lär dig det du behöver. Ingen förväntar sig att ett barn alltid kommer att förbli ett barn , nej tvärtom, man förväntar sig en utveckling.

I den kristna världen om vi nu får kalla det för det kan vi se samma grupper, men med en liten skillnad. ja egentligen är kanske den inte så liten den där skillnaden för den utgör ett större dilemma faktiskt.

 När vi är nyfrälsta är vi barn. En ny skapelse. Allt är nytt för oss, precis som för barn. Vi uppför oss som barn för vi vet inte vad som gäller. Vi hör och ser de ”gamla” i kyrkan som berättar om vad de har varit med om och tycker att de har uppnått en sådan grad av helighet att det känns omöjligt att själv nå dit. Kanske tror vi att det de berättar bara är för vissa få utvalda, men mer fel kan vi inte ha…

Mognaden är något som kommer med tiden, med övning  och träning. Alla är vi barn i början och gör fel. Kommer du ihåg när du själv var liten och du härmade de vuxna? Kanske gick du i mammas högklackade skor och höll på att bryta benen av dig på kuppen, eller ve och fasa , kanske tog du pappas cigarett och försökte att göra som han? Gick det bra? Näää Försöka vara bättre och större och mognare än man är leder inte någon vart. Det skapar bara problem. Om du som kristen försöker att visa dig mognare och ha uppnått en högre ”helighetsnivå” än vad du egentligen har , då gör du dig själv en björntjänst. Du visar upp ett falskt jag både inför andra människor och inför Gud och du ljuger till och med för dig själv.

Tillåt dig att gå i Guds skola. Låt honom få undervisa dig och se hur du växer. Mognad kommer inte över natten. Det tar tid , tid med Gud. Låt honom förklara för dig genom den Helige ande. Ett barn som inte får undervisning eller inte kan ta in undervisningen i sig, stannar i sin utveckling , hur mycket han eller hon än går i skolan, detsamma gäller en kyrkobesökare. 

Är du en uppmärksam elev eller sitter du bara av tiden? Kanske skolkar du till och med? Vilket av stadierna har du kommit till, handen på hjärtat alltså, om man ser till mognaden och inte till åren? Är du barn, ungdom eller vuxen?

1 Kor 13:11″ När jag var barn,
talade jag som ett barn,
tänkte jag som ett barn,
och förstod jag som ett barn.
Men sedan jag blivit man,
har jag lagt bort det barnsliga.”