Etikettarkiv: helar

Saul blir Paulus

6 Men då jag var på väg och närmade mig Damaskus, omgavs jag vid middagstiden plötsligt av ett starkt sken från himlen. 7 Jag föll till marken och hörde en röst säga till mig: Saul, Saul, varför förföljer du mig? 8 Jag frågade: Vem är du, Herre? Han svarade: Jag är Jesus från Nasaret, den som du förföljer. 9 De som var med mig såg visserligen ljuset, men rösten som talade till mig uppfattade de inte. 10 Jag frågade: Vad skall jag göra, Herre? Herren sade till mig: Stig upp och gå in i Damaskus! Där skall du få veta allt som du är utsedd att göra. 11 Men då jag på grund av strålglansen från det ljusskenet inte kunde se, tog mina följeslagare mig vid handen, och jag kom in i Damaskus.       ( Apg 22:6-10)

Mitt på vägen, inför ögonen på sina reskamrater få Saul, han som var de kristnas värsta fiende, ett möte som skulle komma att helt och totalt förändra riktningen på hans liv. Från att ha förföljt kristna nitiskt till att bli en apostel för Herren Jesus. Han blir förvandlad, från att vara Saul till att bli Paulus.

I texten ovan  som återger mötet Saul hade med Jesus kan vi se att Saul, fastän han var en religiös ledare på den tiden inte känner Jesus. Saul frågar, när han får se ljuset och höra Herren tala till honom, -Vem är du herre? Han visste inte vem det var som han stod ansikte mot ansikte med? Ingen hade förut presenterat Jesus för honom! Och han var en av de religiösa ledarna! Idag presenteras många bilder av Jesus i församlingar runt om i världen, -Jesus som den mysige vännen,- Jesus han som kan ställa allt till rätta, -Jesus han som löser alla dina problem,- Jesus, han som helar etc… Men är det en bild av den bibliske Jesus som presenteras? Jesus , han som är Herre, och konungars konung, Guds egen son! Visst Jesus är vår vän, han hjälper oss och helar oss, men först och främst är han vår Herre.

Följdfrågan när vi inser det svaret om vem Jesus är blir då,- Vad skall jag göra Herre? Precis som Saul frågar… När han får veta vem Jesus är accepterar han sin ställning och frågar vad han kan göra. Tillsammans med att vi inser och får känna vem Jesus är, kommer ett uppdrag till dig och mig. Nåt som Gud vill att vi ska göra. Saul uppdrag var att gå in i Damaskus och vänta, där skulle han sen få mer information.

En viktig sak att tänka på när vi som kristna presenterar evangelium och Jesus för någon är att inte presentera fel bild . Saul hade varit troende och religiös så länge han levde men kände ändå inte Guds son. Han hade fel bild, men när han fick den rätta bilden klar för sig förvandlades han och blev en ny skapelse. Hur många av Sveriges befolkning tror ni har fel bild av Jesus idag? Ganska många skulle jag tro…

Det kanske är dags att revidera den bild av Jesus som vi kristna låter människor se och gå tillbaka och upptäcka den bibliska bilden av Jesus, Konungarnas konung och herrarnas Herre?

Reach out and touch faith

Reach out and touch faith…

Så börjar en gammal sång från Depeche Mode om jag inte missminner mig…. sträck dig fram och rör vid tron.  Det är vad vi behöver göra, sträcka oss efter tron, och ta tag i den. Ta den till oss och in i våra hjärtan. Tron… den som kan förflytta berg, den som får havet att delas i två, den som är så liten som ett senapskorn,men som ändå kan göra det omöjliga. Tron som kommer av att höra Guds ord. Tron som förändrar dig och dina omständigheter, som får dig att se nya möjligheter och infallsvinklar på gamla problem.

Reach out… sträck dig efter… det kräver en aktiv handling. den kommer inte till dig av sig själv. Den kommer inte hoppandes in i ditt hjärta, nej… du måste själv sträcka ut din hand och gripa tag i den. Gör du det? Jag sa ovan att tron kommer av att höra Guds ord… Hur gör du för att höra Guds ord? Höra , lyssna på,be ut,  läsa själv ur Guds ord,  allt det skapar tro i ditt liv, men även detta kräver en aktiv handling från din sida. Är du aktiv i ditt handlande? Eller väntar du passivt på att bli matad?

Om du sträcker dig ut efter det du vill kommer du att kunna grabba tag i … just det… TRON. Tron som helar, som flyttar berg, delar havet och öppnar dörrar. Är det vad du vill ha? Reach out and touch faith…