Etikettarkiv: helgad

Flödet

Psaltaren 46 talar om en flod, en ström. En ström som rinner genom Guds boning. Den strömmen säger psaltarpsalmen att den ger glädje. Andra resultat av den strömmen är att den som har den inte ska vackla, inte vara rädd, han skall få hjälp av Herren och han ska inte falla.
Den strömmen vill jag ha. Hur ska jag få den strömmen in i mitt liv?
Det första jag måste göra är att inbjuda Herren i mitt liv. Göra honom till Herre i mig. Nästa steg jag behöver göra är att helga mig. Varför? Jo för Herren kan inte bo där synd är. Han är för helig för det.
Jaha tänker du… Och hur går det till? Jo öppna din mun och ditt hjärta, bekänn att Du är en syndare i behov av  en frälsare. Jesus är frälsaren som dog för din och min skull. Genom sin död frälser han dig och du blir helgad genom honom. Sedan kan du ta emot strömmen från Gud när han tar sin boning i dig och flödet av glädje, frid och trygghet översvämmar dig

Nåden är allt

2 Kor 12:9a ”Men han svarade: Min nåd är allt du behöver. Ja i svagheten blir kraften som störst.”

Hur kan man vara stark när man är svag? Omöjligt säger du, nej säger biblen, i din svaghet blir du stark, genom kraften i Jesus Kristus. Inte genom något du själv gör utan genom honom, genom hans nåd. När vi kan släppa allt som är oss själva, och bara förlita oss på hans nåd och hans kraft, då har vi fattat vad det hela handlar om.

Det handlar inte om att du ska prestera, det handlar inte om något du måste åstadkomma eller göra, det handlar inte om att du måste vara störst bäst och vackrast , inte heller att du måste vara den som ber mest gånger eller längst böner, det handlar inte om att du är den som är mest helgad eller heligast , nej det handlar om nåd.

NÅD

Bara nåd,

det är allt du behöver. Utan nåden har du ingenting, men med nåden har du allt. Vad har du? Allt eller inget?