Etikettarkiv: Helig

Dina barn

 Dina barn, det är vi som är

dina barn, vi är arvinagr till

din tron, vi är friköpta med

ditt blod

Dina barn , kommer inför dig nu

för att lova och prisa vår Gud

vi vill hylla och tillbe,

ära dig Gud

Dina barn kommer inför dig nu

Vi ger dig ära, ära , ära

Helig är du Gud

Vi faller ner Gud

inför din tron

Vi vill ge dig en gåva

ett offer till dig

vi vill ge av oss själva  till dig

frukten av läppar

som lovar dig Gud

 Dina barn kommer inför dig nu

Annonser

Skapelsen lovar dig

En droppe regn, stor och tung,

hänger på grenen och väntar på att falla,

ner i den mörka myllan.

Droppen vattnar, ger liv.

Ett frö, möts av en blöt kyss från droppen,

de omfamnar varandra

och ur deras inre gror något nytt fram,

något skirt och grönt, en blomma,

som växer till och blir till den vackraste ros.

Doften av rosen sprider sig för vinden,

skänker en ljuvlig arom till alla som passerar,

man stannar upp och begrundar den vackra rosen,

låter doften kittla näsan.

Mörkret faller, rosen står kvar,

men i nattens kyla sluter den sig något,

som om den blundar och ska sova,

månen tittar fram bakom ett moln

som för att säga godnatt.

Stjärnorna högt där uppe i skyn

tindrar och glimmar som diamanter,

himmelsdiamanter.

Vem tillhör hela denna skatt?

Vem är så rik

att han kan beströ hela himlen med diamanter?

Vem tillhör rosen, fröet, myllan och regndroppen?

Allt tillhör skapelsens Herre,

den allsmäktige,

den Helige , Evige ,

livets Herre.

Han som mäter himlen mellan tummen och pekfingret

han som håller havets vatten i sin hand

han som är början och slut,

honom tillhör allt,

allt skapat tillhör skaparen.

Jag är skapad,

alltså lovar jag dig, min skapare,

jag tillhör dig.

Har du kryddat din olja?

 I 2 Mos 30:22-33 kan vi läsa instruktionerna från Herren om hur smörjelseoljan ska tillredas. Smörjeseoljan användes till att helga och rena  människor och saker. Den var uteslutande till Herrens folk , inget annat släkte fick använda den. Viktigt var att man beredde den helt efter Herrens instruktioner och att man inte fick göra någon annan olja som var med samma ”recept”. Oljan , preparerad på detta sätt, blev helig.

Vad innehåller då denna olja och vad är det som gör den så speciell? Den innehåller 4 kryddor och oljan i sig är olivolja. Kryddorna är Myrra, Kanel, Kalmus och Kassia. Inget av dessa kan ju verka speciellt märkvärdiga men det är inte själva kryddan utan vad den symboliserar som gör den speciell.

Myrra är en symbol för medlidande. När Herren säger att vi ska lägga Myrra i vår olja säger han att han ska ha medlidande med oss,tänk på Jesus och vad han gjorde för oss, men även att vi ska ha medlidande med varandra enligt vad Jesus visade oss genom att visa på sig själv som exempel som vi ska föjla med våra liv.

Kanelen symboliserar beslutsamhet. Herren beslutar och vi måste också ta beslut att följa eller inte följa. Beslutsamhet är motsatsen till att inte veta riktigt vad man vill. När man är beslutsam vet man att det kommer att bli på ett visst sätt även om omständigheter, förutsättningar och andra faktorer ändrar sig under resans gång. Jag kan bara vara tacksam att Gud ville lägga Kanel i oljan för det betyder att han inte kommer att ändra sig angående sitt beslut att vara medlidande med oss och rädda oss.

Kalmus är den tredje kryddan. Dess betydelse är formbar, något som vi alla behöver vara, så att vi kan få formas som leran i krukmakarens hand av vår skapare. Under sin tid här på jorden blev Jesus formad av Guds hand. Han gjorde eller sa inget som inte hans Fader hade sagt till honom. Han var den Gud ville att han skulle vara och gjorde det Gud ville han skulle göra. Kalmus i oljan är till för att göra oss formbara för Guds hand.

Den fjärde och sista ingrediensen i smörjelseoljan är Kassia. Kassia är symbol för förbund. Med denna krydda vill Gud försegla det förbund han sluter med sina barn, sitt folk. Han lovar att göra det han har förbundit sig till. Vi förseglar samma förbund med Gud när vi tar emot denna krydda genom smörjelseoljan. Vi accepterar och säger ja till villkoren i förbundet, att följa vår del av avtalet.Kassian kan sägas vara sigillet på att förbundet är giltigt och att båda parter är överens.

Nu då tillbaka till överskriftens fråga? Har du kryddat din olja? Innehåller din olja all dessa ingredienser eller har du uteslutit någon, kanske glömt, eller medvetet tagit bort någon. Om den är preparerad enligt det exakta receptet är oljan helig och den som använder den blir helgad, om inte är den bara vanlig olja och inget speciell. Många gånger när vi tillreder något försöker vi att förbättra smaken genom att lägga till och ta bort ingredienser men i detta fallet finns inget bättre än ursprungsreceptet. Kanske är det dags att se till att oljan blir preparerad enligt orginalreceptet så att ingen bitter bismak kan få finnas i den helighet som oljan frambringar?

 

Källan till liv

Gud han har placerat källan till liv inne i dig. Vi har en förebild  till detta och det är Maria. Hon fick liv inplanterat i sin livmoder. Ett liv som utan Guds del i det hela inte hade funnits. Hela hennes liv förändrades på ett litet ögonblick, i det ögonblicket då livet kom in i henne. Guds verk i våra liv skapar nya förutsättningar. Våra liv tar en ny vändning. Hur hade Marias liv varit om hon inte hade tillåtit Guds verk i henne? Hon hade säkert haft ett helt annorlunda liv mot det hon fick men jag tror inte för ett ögonblick att hon skulle ha velat byta ut det. Maria var en kvinna som hade en relation till Gud, full av respekt och helighet, och för henne fanns inte tanken på att inte låta sig bli använd. Ibland kan vi komma in i en relation till Jesus där han tappar heligheten och bara blir kompisJesus, men han är inte kompis , han är helig Gud och han utmanar dig till att bli mer och mer lik honom. För Gud han tar aldrig kontrollen över en människa om inte människan själv ger sin tillåtelse. Maria gav sin tillåtelse. Hon sa till Herrens ängel, ”se jag är Herrens tjänarinna. Ske med mig som gud har sagt”
Hjärtats dörr går bara att öppna från insidan. Har du öppnat din dörr för Herren? Har du bjudit in honom i ditt liv så att han kan placera källan till liv i dig. Han vill ge dig liv och liv i överflöd.

Helig

 
 
 
Helig
 
 
 
Helig,
vad är Helig?
Vem är Helig?
Helig,
någon att beundra,
se upp till,
frukta och bäva inför.
Helig är någon i vilkens närhet
du känner dig ovärdig.
Inför den Helige
kan du endast falla ner i vördnad
och du inser din litenhet.
När Heligheten drabbar dig
finns inget annat runt omkring.
Heligheten gör att världen suddas ut
och tiden står still.
Inför den Heliges tron
finns inte tid och rum.
Helig är den
som mäter himlen mellan tummen och pekfingret.
Helig är den
som stillar vind och regn.
Helig är den
som har allting i sin hand.
Vem är Helig?
Gud är Helig.