Etikettarkiv: identitet

Flyktingar?

 En flykting är en person som flyr ifrån något, en person som för att undvika att möta det som är verkligheten istället springer iväg och skapar sig en annan verklighet, kanske någon annanstans. Denna högst personliga definition av ordet flykting tror jag att vi kan tilllämpa på så många fler än bara de personer som vi normalt talar om när det gäller flyktingar. Låt mig få försöka förklara vad jag menar…

Jag tror att vi alla har en destination, som inte vi själva bestämmer utan som var förutbestämd av Gud, redan innan vi blev till. (Jes 44:2). Vi har alla en uppgift , som är till för just oss att utföra. En uppgift som liksom våra liv är skräddarsydda utav skaparen. Ibland hamnar vi snett. Vi liksom kommer utanför det som var bestämt för oss. Ibland av en olyckshändelse, men många gånger tror jag det är så att vi flyr från det som vi är ämnade till. Kanske för att vi innerst inne är rädda, inte tror oss om att kunna göra det eller av andra orsaker.

Är vi då inte flyktingar om vi flyr ifrån det liv som vi var bestämda till att leva? En flykting var ju en person som flydde och försökte skapa sig en annan verklighet. Men genom att försöka skapa en annan verklighet än den som är verklig tappar man tryggheten. Det kan vara tryggheten att inget ska hända, tryggheten att veta vart man är på väg, tryggheten att veta vem man egentligen är. Ja man kan till och med tappa hela sin identitet. Att vara flykting är inte enkelt. Hela din värld förändras, den fasta grund du står på , dras i ett svep bort under dina fötter och kvar blir bara ett gungfly av osäker mark.

Är du en flykting idag? Flyr du från det liv du är bestämd till att leva? Det liv Gud hade planerat för dig… Om du svarar ja på frågan så har jag information av största vikt till dig. Vänd om , gå tillbaka till det du flyr ifrån, där finns amnesti, total amnesti. Guds famn är alltid öppen och han väntar på dig.

Brottningsmatchen

  Ibland kan det kännas  som om vi lever i en konstant brottningsmatch. Vi får kämpa , och kämpa, men ändå verkar det inte som om vi når ända fram. Vi kan stå på gränsen att gå in i nåt nytt, nåt som vi vet att Gud har kallat oss till , men där, precis innan  vi ska till att ta steget fullt ut, får vi kämpa vårt livs strid.

Jakob kämpade med Gud precis innan han skulle gå in i det land Herren hade lovat honom. Han var tvungen att kämpa den striden för att det fanns saker i Jakobs liv som han var tvungen att göra upp med först , innan han kunde ta steget över till det förlovade landet.

När du väntar på din välsignelse, kan det finnas saker i ditt liv som du först måste göra upp med innan välsignelsen kan få lov att komma över dig. I brottningsmatchen mellan Gud och Jakob är det jämt, så jämt att Gud ser att han inte kan besegra Jakob och Gud ger då  Jakob ett slag på höften så att den går ur led. Det kan ju för våras mänskliga ögon tyckas som om Gud i det här fallet skadar Jakob, men ser man lite närmare och djupare på det ser man att detta var det sättet som Gud använde för att få Jakob till att sluta fly. Hela hans liv hittills hade bestått av att fly från olika saker, men med en höft ur led är det svårt att fly och Jakob tvingas då att konfrontera det han flyr ifrån, nämligen sin bror.

När du brottas med Gud kommer du närmare Gud än du trodde var möjligt. Du har säkert sett en brottningsmatch och du vet hur nära inpå skinnet man kommer varandra. Du håller fast i din motståndare och vill inte släppa taget och motståndaren håller fast i dig och ingen av er vill ge upp.

När Gud ser att morgonen kommer säger han till Jakob, ”släpp mig”, men Jakob kontrar med att säga till Gud att ”jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig” (1 Mos 32:26). När Jakob har kämpat mot Gud och Gud gav honom slaget på höften, förändras Jakob. Han förändras från att ha varit den som alltid flyr till att bli den Gud ville att han skulle vara. I och med den här brottningsmatchen får Jakob en ny identitet. Han blir Israel, den gamle Jakob finns inte längre. Han blir en ny människa , en ny skapelse, den skapelse som Gud vill att han ska vara och Gud välsignar honom.

Brotttas du idag? Finns där kanske saker i ditt liv som du behöver göra upp med, som måste bort innan du kan gå in i det Gud har lovat för dig?Känner du att Gud ger dig ett slag på höften? Vad händer med dig efter det slaget? Kommer det ut en ny skapelse ur dig? Ja om du tillåter. Låt inte din brottningsmatch med Gud få vara förgäves, utan tillåt honom välsigna dig.