Etikettarkiv: information

Flyktingar?

 En flykting är en person som flyr ifrån något, en person som för att undvika att möta det som är verkligheten istället springer iväg och skapar sig en annan verklighet, kanske någon annanstans. Denna högst personliga definition av ordet flykting tror jag att vi kan tilllämpa på så många fler än bara de personer som vi normalt talar om när det gäller flyktingar. Låt mig få försöka förklara vad jag menar…

Jag tror att vi alla har en destination, som inte vi själva bestämmer utan som var förutbestämd av Gud, redan innan vi blev till. (Jes 44:2). Vi har alla en uppgift , som är till för just oss att utföra. En uppgift som liksom våra liv är skräddarsydda utav skaparen. Ibland hamnar vi snett. Vi liksom kommer utanför det som var bestämt för oss. Ibland av en olyckshändelse, men många gånger tror jag det är så att vi flyr från det som vi är ämnade till. Kanske för att vi innerst inne är rädda, inte tror oss om att kunna göra det eller av andra orsaker.

Är vi då inte flyktingar om vi flyr ifrån det liv som vi var bestämda till att leva? En flykting var ju en person som flydde och försökte skapa sig en annan verklighet. Men genom att försöka skapa en annan verklighet än den som är verklig tappar man tryggheten. Det kan vara tryggheten att inget ska hända, tryggheten att veta vart man är på väg, tryggheten att veta vem man egentligen är. Ja man kan till och med tappa hela sin identitet. Att vara flykting är inte enkelt. Hela din värld förändras, den fasta grund du står på , dras i ett svep bort under dina fötter och kvar blir bara ett gungfly av osäker mark.

Är du en flykting idag? Flyr du från det liv du är bestämd till att leva? Det liv Gud hade planerat för dig… Om du svarar ja på frågan så har jag information av största vikt till dig. Vänd om , gå tillbaka till det du flyr ifrån, där finns amnesti, total amnesti. Guds famn är alltid öppen och han väntar på dig.

Har du uppdaterat?

  Har du gjort din uppdatering idag? Vårt mänskliga sinne är som en dator, som svarar på det som det har blivit programmerat till att göra. En dator är en mycket användbar liten apparat, eller ja förresten den kan vara stor också men just nu sitter jag med min lilla manick i knät.

För att datorn ska fungera som den ska är det viktigt att man underhåller den och håller den fri från till exempel virus och sjukdomar. Det kan man göra genom att ha regelbundna dagliga kontroller och uppdateringar. Ofta så programmerar vi in i datorn att den självmant ska hämta nya uppdateringar vid en speciell tidpunkt varje dag och så gör datorn det utan att vi behöver bry oss. Dessutom är det viktigt att man inte tynger datorn med en massa skräp, filer som bara finns där och inte används. Genom att rensa ut oaktuella filer och skräp ökar du kapaciteten på datorn  eftersom den annars blir full med skräp och blir tungkörd.

Vart vill jag nu då komma med allt detta prat om datorer? Jo jag skulle vilja dra en parallell med oss människor och vårt kristna liv. Varje dag är det nyttigt för oss att uppdatera( läsa ur Guds ord, bön, lovsång eller på annat sätt insupa andlig mat), få ny information. Som jag nämnde så är det mänskliga sinnet som en dator , det gör det det är programmerat för att göra, dvs den senaste informationen du hade ligger till grund för hur du agerar. När var det du uppdaterade dig senast? När läste du Guds ord och fick dig lite ny information sist? Har du kanske lagt in en schemalagd uppdatering? I så fall vill jag bara säga grattis!

Och på tal om skräp, när var det du sist tog dig en genomgång och rensade ut i dina ”filer” saker som du går och bär på, som tynger , som gör dig irriterad och seg? Saker som du borde ha förlåtit, saker som du går omkring och tänker på, men som istället för att bygga upp dig raserar dig. Det kan låta så enkelt när jag säger att det bara är till att rensa ut gammalt som man bär på, och du kan kanske komma med både den ena och den andra invändningen mot att det faktiskt är så enkelt, och jag vet det kan vara svårt att förlåta. Men förlåtelsen börjar alltid med ett beslut att förlåta. Känslan kommer med tiden.

 Så gör en ordentlig genomgång av dig idag. Rensa ut gammalt, tryck på deleteknappen, och börja om på nytt, med ny fräsch information. Schemmalägg om att hämta uppdateringar varje dag och håll dig andligt fräsch genom dagliga kontroller. Det sista en datoranvändare önskar sig är virus och krasch av hårddisken så se till att din ”dator” är i ett bra andligt skick.