Etikettarkiv: Jehova-Nissi

Jehova-Nissi, stödet i striden

Vardagen består av många olika saker. Vissa roliga och trevliga, andra mindre trevliga och jobbiga. Till de jobbiga hör de där dagarna, veckorna, kanske till och med månaderna och åren som du är mitt i striden. När motståndarsidan gör allt för att ge dig kamp och få dig till att förlora fotfästet.

Striderna kan vara olika, men känslan du har att det är tungt och jobbigt och det känns som om du inte orkar mer, den är den samma vilken striden än är. I 2 Mos 17:8-16(här) läser vi om Mose och Josua. Israels barn var mitt i striden, Josua var den som gick i täten, medan Mose gick upp på höjden och tog med sig Guds stav och bad. Så länge Mose hade Guds stav lyft så vann Israels barn striden , men när Mose armar blev trötta och inte orkade hålla den upplyft då passade fienden på och fick framgång i striden. Aron , Moses bror och en annan man som hette Hur kom till undsättning och hjälpte till att hålla Mose armar uppe under hela dagen och när kvällen kom hade Israels barn vunnit striden.

Vad har nu detta med mina stridigheter eller motgångar att göra? Jo man behöver stöttning från sina syskon i Herren när man är i sådana situationer. Syskon som kan stå med dig i bön, och syskon som hjälper dem som ber att hålla ut i bönen så att segern kan komma till dig.

Guds stav är en bild på korsets trä. Att du tar med dig Jesus och Gud i striden och håller honom först och högt är en förutsättning för din seger. I din egen kraft kan du aldrig vinna .  Precis som härföraren går främst i striden med fanan högt, går du främst med Guds stav , ditt segerbanér , och visar att genom Herren har du rätt att utropa seger över dina svårigheter. När dina bröder och systrar dessutom står med dig i bön för striden du utkämpar kan du vara säker på seger om ni tillsammans orkar hålla ut.

Välj de som du har vid din sida med omsorg,… du vill inte att de ger upp eller vänder dig ryggen mitt i striden, eller kanske till och med går över till motståndaren.

Nissi

Nissi
Jehova-Nissi. Jehova mitt banér. Just ordet banér kan betyda flera saker, det kan syfta på den stav som Mose använde när han var inför Farao, som han använde vid röda havet, eller som han slog i klippan för att få fram vatten. Staven var en symbol för ett löfte om att Gud är med och att han ger kraft. Ett banér förr behövde inte nödvändigtvis vara en flagga utan kunde vara en stav, eller påle med ett ornament på. den var ett tecken på befrielse och frälsning.
Det här namnet Jehova-Nissi talar om hur Gud lyfter upp ett standar eller banér mot nationerna. Så länge Mose sträckte ut staven hade Israel övertaget i striden  men så fort han sänkte den så vände striden mot Israel. Därför fick Aron och Hur hjälpa Mose att hålla upp hans armar för att inte fienden skulle få övertaget.
Jehova-Nissi betyder ” Jehova själv är mitt banér”. Jeus är därför vårt banér. När vi åberopar hans namn i strid kan vi vara säkra på segern får då viker fienden undan. Jesus restes upp till att bli vårt segerbanér på korset. Han är ett tecken på vår seger. Jesu namn representerar vår seger. Ropar du ut Jesu namn i svårigheter ställer du upp segerbaneret framför dina svårigheter och kan räkna med seger.