Etikettarkiv: lagen

Vishetens sju pelare, första pelaren

”Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den Helige är förstånd” Ords 9:10

Gudsfruktan….ett konstigt ord. Ska man vara rädd för Gud? Nej.. inte den betydelsen, det handlar inte om rädsla. Istället bäva, veta att han är Helig, erkänna sin egen litenhet i förhållande till honom. Respektera hans ord och förstå att det får konsekvenser om man inte tar det han säger på allvar.

Den första av pelarna är just Gudsfruktan. Vi behöver veta vem Gud är och hur och var vi står i förhållande till honom. Hur lär vi känna vem Gud är? Jo genom att läsa hans ord.

Ords 3:13 säger” Den som föraktar ordet utlämnas åt dess dom, men den som fruktar budet , han får belöning” 

Budet det är Guds ord, Guds ord är Gud själv. Ordet ger oss vägledning och visar på Guds vilja i alla situationer. Där finns regler och förmaningar, där finns välsignelser och verop. Guds ord är komplett. Se bara på tio Guds bud. Där finns något för varje situation. Att gå på Herrens ord är att leva.

” Herrens fruktan för till liv- så får man vila mätt och drabbas inte av något ont.” Ords 19:23

Herrens ord är skarpt på den här punkten . Han vill att du ska känna honom och veta vad han vill och vem han är och var han står.

”Om någon vänder bort sitt öra och inte vill höra lagen , så är till och med hans bön en styggelse.”Ords 28:9 

Men Herren värdesätter dem som fruktar honom, han välsignar och har omsorg om dem. Att söka Herren gör att du får en annan förståelse för saker och ting,du ser saker ur annat perspektiv- Guds perspektiv.

Ords 28:5 ” Onda människor förstår inte vad rätt är, men de som söker Herren, de förstår allt”

Att se saker ur Guds perspektiv gör dig vis, det gör att du inte blir insnöad och bara ser till ditt eget. Egoismen byts ut mot kärlek till din nästa. Du kanske ser att det som svider i dig kanske är bra för någon annan. Och kanske kan du då stå ut med att det svider en stund.

”Herrens fruktan är början till kunskap. Vishet och kunskap föraktas av oförnuftiga” Ords 1:7

Låt oss vara förnuftiga och visa…som de som fruktar Gud, det är ju början till att samla in kunskap.

Kärleken håller allt samman

Kärlek…

Kärleken är det som håller allt samman. Lagen, profeterna,alla har de kärlek. Kärlek till de som de tillrättavisar. Tillrättavisning utan kärlek är tortyr. En fader tillrättavisar sitt barn med kärlek, så även Vår Fader. Profeten även han tillrättavisar med kärlek. Kärleken är drivkraften till allt.

Det är kärleken till andra människor som måste få lov att driva dig, och din tillrättavisning av andra människor. Kan du inte göra det med kärlek är det bättre låta bli.  Med ödmjukhet och kärlek kan man riva vilka murar som helst, ja man kan komma riktigt långt.

Gud är kärlek ( 1 joh 4:8) ( 1 joh 4 : 16). Han tillrättavisar oss med kärlek, för han vet vad som är bäst för oss. Han vet också att vara tålmodig och mild. Han känner våra begränsningar, men vill att vi hela tiden tar steg i rätt riktning och inte stannar upp.

Har du känt av tillrättavisningen idag kanske? Jag kan bara se till mig själv, men även den mildaste och kärleksfullaste tillrättavisningen kan göra ont, men det bästa med en sådan tillrättavisning är att den lämnar inga fula ärr, den bara för dig in på rätt väg igen.

1 Kor 13:4

”Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke.”

Romarbrevet 13:10

”Kärleken gör inget ont mot nästan; alltså är kärleken lagens uppfyllelse”