Etikettarkiv: levit

Den barmhärtige samaritens val

Luk 10:30

30.  Jesus svarade och sade: »En man begav sig från Jerusalem ned
till Jeriko, men råkade ut för rövare, som togo ifrån honom hans
kläder och därtill slogo honom; därefter gingo de sin väg och
läto honom ligga där halvdöd.
31.  Så hände sig att en präst färdades samma väg; och när han fick
se honom, gick han förbi.
32.  Likaledes ock en levit: när denne kom till det stället och fick
se honom, gick han förbi.
33.  Men en samarit, som färdades samma väg, kom också dit där han
låg; och när denne fick se honom, ömkade han sig över honom
34.  och gick fram till honom och göt olja och vin i hans sår och
förband dem.  Sedan lyfte han upp honom på sin åsna och förde
honom till ett härbärge och skötte honom.
35.  Morgonen därefter tog han fram två silverpenningar och gav dem
åt värden och sade: ‘Sköt honom och vad du mer kostar på honom
skall jag betala dig, när jag kommer tillbaka.’  —
36.  Vilken av dessa tre synes dig nu hava visat sig vara den mannens
nästa, som hade fallit i rövarhänder?»
37.  Han svarade: »Den som bevisade honom barmhärtighet.»  Då sade
Jesus till honom: »Gå du och gör sammalunda.»

Den barmhärtige samariten har två saker att välja emellan när han ser den skadade mannen. Det hade även de två föregående männen och vi kan läsa vad de väljer. Men den barmhärtige samariten valde inte samma sak som de två andra, varför? Han hade säkert lika stor om inte större anledning att välja att inte hjälpa just för att han var samarier . Samarier sågs som mindre värda för de var en blandning mellan två folkslag.

Den barmhärtige samariten väljer mellann att gå förbi den behövande som prästen och leviten gjorde eller  att stanna och hjälpa. Inte bara  stanna och hjälpa för stunden utan att verkligen ta på sig ett ansvar att hjälpa. I ett ögonblick har han bestämt sig för att det är mödan värt.

Det får konsekvenser på hans liv, han får göra en omväg, han får större ekonmiska utgifter och han blir tvungen att ta samma väg tillbaka. Den barmhärtige samariten måste på något sätt ha tyckt att det var värt allt det extra besväret. Kanske var det ett tilltal från ovan?

 Du och jag kan också ställas inför samma val. Vi kan välja att gå förbi  eller blunda när någon i vår närhet har ett behov för att det blir för obekvämt för oss, för att det får konsekvenser i vårt liv, men vi har också chansen , möjligheten att välja att göra som den barmhärtige samariten, nämligen att välja att hjälpa, oavsett vad det kostar dig eller mig.

Svenskar skänker miljoner till välgörande ändamål varje år och det är väl bra i och för sig, men välgörenhetspengarna får inte bli ett sustitut för att döva våra sinnen  när vi ser någon behövande i vår närhet. De får inte bli ett substitut för att räcka ut en hand  och dra någon upp ur dyn. Det får inte ersätta den mänskliga hjälpen , bara för att det är bekvämare och inte innebär så obehagliga konsekvenser och obekvämligheter i våra liv. Låt den barmhärtige samaritens val bli ditt val. Se dig omkring, jag är säker på att det finns många i din närhet som du kan hjälpa. Konsekvenser och obekvämligheter , det kommer med i paketet, de får du på köpet.