Etikettarkiv: mästare

Josef från Arimataia

  Josef från Arimataia. Vem var han? Vad gjorde han?Vad kan vi se och lära i genom honom?

Ja denne man omnämns i biblen vid ett tillfälle men berättelsen om honom återfinns i alla evangelierna. Han var en ganska anonym man, det står inte så mycket om honom. En av den stora massan som följde Jesus. Han går till Pontius Pilatus efter att Jesus blivit korsfäst och dött, och ber att få ta ner kroppen och begrava den innan sabbaten.

Vem var han och varför gjorde han detta? Man kan säga att denne man var en smygkristen. Det står att han var en Jesu lärjunge, men i hemlighet. En sån som följer Jesus men som inte låter andra få veta om det. Han var en judisk rådsherre, en aktad man, väl ansedd bland judarna , en troligtvis rik man. Han väntade på Guds rike , men utan attt göra väsen av sig. Visade inte utåt sett vad han trodde eller vem han följde. Utåt sett var han som vilken jude som helst. Men något händer….

Efter korsfästelsen och Jesu död är det Josef som går till Pontius Pilatus och ber att få kroppen. Vad får honom till att göra detta? Genom att han gör det visar han alla och envar var han står i frågan om Jesus Kristus. Vad får honom till att plötsligt komma ut ur garderoben och visa att han är en Jesu efterföljare och att han älskar sin mästare?

Jo korset. Korsets kraft. När vi får tag på vad korset betyder , vad som verkligen offrades där på Golgata, spelar det ingen roll vem som vet eller inte. Jag menar inte att man ska börja ropa ut i tid och otid att du är en lärjunge, nej men att det inte längre är värt något att gömma sig. Det som betyder nåt efter korset har drabbat dig är att våga stå upp för din tro coh erkänna Jesus Kristus som din Herre. När korsets kraft drabbar dig kan du inte längre gömma dig, det är slut med smygandet. Priset han betalade var alltför högt för att låta det vara förgäves.

Så idag är min fråga till dig: är du en Josef från Arimataia? Gömmer du dig? Vet de på jobbet att du är kristen? Troende? Vet din familj att du brukar be? Har dina kompisar den mista aning om att du har tagit emot Jesus i ditt hjärta? Om svaret är nej så är det kanske dags för dig att rikta din blick mot korset och göra som Josef. Våga sticka ut, våga stå upp, våga gå till Pontius Pilatus. Idag kan du få öppna din garderobsdörr och komma ut. Det första steget är alltid det svåraste, resten går som på räls.

Så… SESAM ÖPPNA DIG!

Inför nådens tron

Mästare, i den tidiga morgontimman söker jag ditt ansikte. Jag vill komma inför dig, men känner mig ovärdig att närma mig dig så som jag är. Men ditt ord säger att jag numera har fritt inträde fram till nådens tron och därför kommer jag precis som jag är. Full av synd , med alla fel och brister man kan tänka sig, men med ett hjärta som är villigt att höra det du har att säga mig.

Jag kommer för att be dig om förlåtelse idag, snälla du, min mästare och Herre, förbarma dig över mig och förlåt min synd. Rena mig med ditt dyra blod som rann för mig och för hela mänskligheten på korset där du spikades upp på Golgata. Hur ska jag någonsin kunna tacka dig för det du gjorde där? Ingenting i hela världen kan mäta sig med det offer du gav, och ingenting jag gör kan någonsin vara tillräckligt för att betala tillbaka , det pris du betalade för min skull. Jag önskar att det fanns fler sätt som jag kunde visa dig min tacksamhet på , fler sätt jag kunde tjäna dig på, för du är värdig allt vad jag kan ge och så mycket mer därtill.

Idag , just nu när jag kommer inför dig, ber jag dig att du välsignar den här dagen som ligger framför mig. Jag ber att du går med och leder mig i allt vad jag har att göra och om du ser att det finns saker jag borde backa ifrån , hjälp mig då att se din hand  och känna din andes ledning. Jag ber dig att du låter din helige ande följa mig på min väg idag och att han kan viska till mig dina hemligheter i mitt öra. Mästare, jag ber att du uppenbarar för mig något litet av det som innan har varit fördolt för mig så att jag kan få växa i min tro och mogna i mitt lärjungaskap. Hjälp mig att höra på lärjungavis idag och att ta emot din ledning, tuktan och undervisning. Öppna mitt hjärta nu när jag ska ta del av ditt ord och uppenbara för mig dess mening och hjälp mig förstå hur jag kan applicera det jag läser i ditt ord på mitt eget liv.

Jag ber att du hjälper mig att, precis som du förlåter mig, förlåta dem som har gjort mig något och som jag känner att jag har något emot. Mästare, min Herre, hjälp mig att förstå att bara genom att förlåta kan jag bli fri, och visa mig att förlåtelsen inte är en känsla utan ett viljebeslut. Därför Herre, proklamerar jag med min mun idag att jag förlåter dem som gjort mig orätt och jag bestämmer mig för att ge dem förlåtelse för det som de gjort mot mig, för det står i ditt ord att jag ska förlåta min nästa sju gånger sjuttiosju gånger.

Mästare, jag tackar dig för att du vill ge mig en ny dag, jag tackar dig för nåden som du ger mig ny just för denna dagen och jag tackar dig för att jag får lov att tillhöra dig och vara ett av dina barn. Du som är min Fader, jag vet att du vet vad som är bäst för mig och därför vill jag idag överlämna denna dag som jag har fått i dina händer. Ta kontrollen idag och låt din vilja ske i mitt liv i allt som ska hända under dagen , för bara då vet jag att det kommer att bli som du vill. Herre, idag vill jag vara din, bara din. Ta bort från mig alla hinder som håller dig ifrån mig och för mig närmare dig, så nära att jag kan känna dina armar omkring mig när jag sitter uppkrupen i ditt knä. Låt mig aldrig gå ifrån dig Herre. I ditt namn jag ber , Jesus.

Amen

Då förändrades allt

 Den där morgonen, en söndag, solen hade precis gått upp. Från det här ögonblicket skulle ingenting mer bli sig likt. I detta ögonblick som vi nu ska få vara med om förändrades allt. Fortfarande var det skumt ute när Maria gick in på gravplatsen. Hon hade gått dit för att lägga örter och väldoftande balsam på den dödes kropp. När hon kom närmare graven fick hon se att den stora stenen som skulle ligga framför gravöppningen var bortrullad. Full av förskräckelse sprang hon tillbaka och sa till Simon Petrus: ”De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom”

Simon Petrus samlade några av de andra och sprang med Maria till graven  för att själv se. När de kom fram fick de se att det var sant. De tittade in i graven….

Den var tom! Bara bindlarna som varit lindade kring kroppen var kvar i en hög. Världen rasade samman. VAR FANNS DERAS HERRE? De var utom sig. Simon Petrus och de andra gick tillbaka, men Maria kunde inte gå därifrån. Hon stod där och grät. Hon grät så att hela hon skakade. Kinderna blev alldeles randiga. Han var borta! Hennes mästare var borta!

Det hon och de andra inte förstod just då var att från det ögonblicket förändrades allt. Förutsättningarna för mänskligheten suddades ut och skrevs om. Hennes mästare hade gjort det omöjliga, ….han övervann döden och friköpte varje människas liv. Från det ögonblicket gick vi från att vara evigt dömda till att bli friköpta .

När Maria står där och gråter får hon se två vita gestalter, två änglar. De frågar henne varför hon gråter. De vet vad som hänt. De vet att allt har förändrats och så står Han plötsligt där…och hon märker det inte ens. Han frågar också varför hon gråter. Hon lyfter blicken när Han kallar henne vid namn och inser att det är HAN! Hon inser att allt har förändrats. Miraklet har skett. Undret är ett faktum! Han lever! Det som förut var, är inte mer.

DET HAR FÖRÄNDRATS!

Hitta lugnet

Att känna oro är som att ha en storm rasande i sitt inre. Vattnet grumlar sig och man kan inte se ner i djupet. Botten är dold. Finns det överhuvudtaget någon botten? Tankarna börjar att virvla och oron bygger upp sig, det blir bara värre och värre. Horisonten försvinner och du ser inte klart.

Lärjungarna var ute i en båt på sjön och stormen började slita och dra i deras båt, mer och mer och de blev oroligare och oroligare. Jesus låg i samma båt och sov. Till slut klarade inte lärjungarna av ångesten och oron längre utan väckte sin mästare och frågade honom om han inte brydde sig att de höll på att förgås.  Mark 4:39

 39.  ”När han så hade vaknat, näpste han vinden och sade till sjön:
»Tig, var stilla.»  Och vinden lade sig, och det blev alldeles
lugnt.”

I stunder av oro, kan vi göra som Jesus, säga till vinden att sluta. Vi kan leta upp en lugn plats och sätta oss ner tills vågorna har stillat sig och vi kan tänka klart igen och sikten har blivit bättre. Sätt dig ner en stund alldeles tyst och stilla. Låt din tystnad få bli din bön och låt så lugnet komma och omsluta dig. Om du fortfarande  känner oro föreställ dig att du befinner dig på den båten där på sjön  och att Jesus just sagt till stormen att bli still. Känner du skillnaden?

 ”Bli stilla och besinna att jag är Gud” står det i Psaltaren 46:11

I Kristi kraft

 Många av oss söker febrilt att gå i egen kraft. Vi försöker klara av allt själv med ren viljestyrka, med allt vad vi är och har. Vi försöker och faller, försöker och faller  och till sist kommer vi till att bli så besvikna på oss själva att vi inte orkar längre. Besvika på att vi inte lyckas göra det vi förutsätter oss, besvikna på att vi inte klarar av att låta bli att synda, besvikna in till märgen.

En som vet vad det är att svika och att bli besviken det är Petrus. Han hade en stor vilja att göra det som var rätt och riktigt och han sa det rakt ut. Han uttalade orden ” Även om alla andra kommer på fall för din skull ska då jag aldrig komma på fall”( Matt26:33). Jesus visste att Petrus ville väl, att det var hans vilja att inte svika , men Jesus visste också att han skulle komma att göra det ändå. Därför när sveket är fullbordat så kommer Jesus till Petrus och återupprättar honom igen, genom att tre gånger fråga ”älskar du mig”, och Petrus får lov att säga som det är lika många gånger som han förnekade Jesus att han älskar sin Mästare.

Petrus fick känna på att han i sin egen kraft inte var någonting, att även om viljan var stor , så stor, så räckte den inte ända fram. ”Anden är villig men köttet är svagt” som det står i Markus 14:38. Våra intentioner kan vara hur bra som helst , vår vilja att inte falla  kan vara enorm, men ändå gör vi det gång på gång.

Paulus var en annan man som hade förstått att han i sig själv inte hade något att skryta med, han ser till och med frestelserna som en slags hjälp att inte bli högfärdig. Han hade till och med bett Herren ta bort de från honom , men  Herren svarade honom då:( 2 Kor 12:9-10)

 ” Min nåd är allt du behöver. ” och han förklarar så här enkelt,” ty kraften
      fullkomnas i svaghet.  Därför vill jag hellre med glädje
      berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och
      vila över mig.
10.  Ja, därför finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd, i
      förföljelse, i ångest för Kristi skull; ty när jag är svag, då
      är jag stark.

Så om du idag känner dig svag, att frestelserna och synden i ditt liv blir dig övermäktiga, bli inte besviken som Petrus utan se på det som Paulus gjorde. Han såg att den enda chansen han hade att övervinna allt var att lämna allt i Jesu kraft . I Hans kraft får vi styrka  när vi är svaga.

Ser du inte ljuset?

Luk 24:13-17

” Men två av dem voro samma dag stadda på vandring till en by som hette Emmaus, och som låg sextio stadiers väg från Jerusalem.
Och de samtalade med varandra om allt detta som hade skett. Medan de nu samtalade och överlade med varandra, nalkades Jesus
själv och gick med dem. Men deras ögon voro tillslutna, så att de icke kände igen honom. Och han sade till dem: »Vad är det I talen om med varandra,
medan I gån här?» Då stannade de och sågo bedrövade ut.”

Emmausvandrarna gick på vägen , talade om allt, sorger, problem ,deras liv kändes just då mörkt. De hade precis mist sin mästare och de var ledsna och bedrövade. En man kommer ifatt dem där på vägen mot Emmaus. De känner att det är nåt speciellt med mannen men kan inte riktigt sätta fingret på det. Han ser att de är ledsna och försöker att visa dem ljuset , men de är förblindade av bedrövelse och sorg.

Många gånger i livet kan vi ha svårigheter som gör att vi inte ser ljuset som vill komma och lysa upp vårt liv. Det är som om vi hade en bindel för ögonen och solskenet lyser omkring oss men vi ser det inte. Om vi i dessa stunder tar av oss bindeln som inte låter oss se klart så kan vi på nytt få in ljuset i vårt liv och det som tynger oss, i form av sorger och problem flyr ifrån oss , eller i alla fall så känns dem mindre betungande i ljusets sken.

Emmausvandrarna gick på vägen, men trots att ljuset kom i deras väg och slog följe med dem så såg de det/honom inte. Ser du ljuset? Eller har du ögonbindel på dig som Emmausvandrarna?Älskar du mig?

 Efter Jesu död  var som vanligt lärjungarna tillsammans . De gjorde saker tillsammans , bad, umgicks , ja till och med arbetade. En kväll sa Simon Petrus till några av de andra lärjungarna , ”Jag ger mig ut och fiskar , jag kan inte bara sitta här med armarna i kors, jag blir tokig. Jag kan inte sluta tänka på mästaren, är det nån som följer med?” Genast var det flera andra av lärjungarna som reste sig och tillsammans gick de ner till Tiberiasjön , lade ut  båten och rodde ut på sjön för att slänga i näten.

Hela natten höll de på och det skingrade deras tankar lite i alla fall på det hemska som hade hänt med deras mästare. Han fanns inte mer. Speciellt Simon Petrus tyckte det var hemskt. Han kände sig som en svikare. Han hade ju dyrt och heligt lovat att vara där för Jesus men ändå hade han svikit honom , när hans mästare som allra bäst hade behövt hans hjälp. Simon Petrus var så ångerfylld, bitterheten gnagde i honom och ibland önskade han sig bort från allting. Det var liksom som nu när han hade förnekat det enda han hade kärt , så var ingenting värt något längre. Han kände skam och skuld.

Tidigt på morgonen , i gryningen började de styra kosan mot stranden . Där på stranden långt där framme såg de att någon hade tänt en brasa och satt sig att värma sig brevid elden.  När de kom i land frågade mannen dem om de inte hade fått någon fisk men de svarade med nedstämda huvuden att” Nej tyvärr, ingen fisk i näten idag” . Mannen sa då till dem att ro ut igen och att de skulle slänga i näten på andra sidan. Lärjungarna tittade lite konstigt på varandra men gjorde som mannen sa. Plötsligt hade de så mycket fisk att de inte ens orkade dra in näten så fulla var dem.

Den förste som förstod vem mannen på stranden var, var den lärjunge Jesus älskade och han sa till  Simon Petrus som i det ögonblicket förstod att mannen på stranden inte kunde vara någon annan än mästaren , den han älskade så högt, men som han hade svikit. Han hoppade ur båten redan innan den kom in till land och han ömsom simmade och sprang in till strandkanten.

Efter att de hade ätit några av de många fiskarna som de hade fångat , grillade över glödande kol på elden som nu bara var en stor röd glödhög , vände sig Jesus, Mästaren till Simon Petrus och sa: ” Simon, Johnannes son, älskar du mig mer än vad de andra gör?” Simon Petrus tittade ner i backen , full av ånger över sitt svek och sa med knappt hörbar röst: ”Ja herre, du vet att jag har dig kär” Jesus såg på honom och sa: ”För mina lamm på bete ” och för andra gången upprepade han frågan: ”Simon , Johnannes son, älskar du mig?” Simon Petrus , vågade inte titta men svarade ännu en gång lite högre den här gången ,”Herre du vet att jag har dig kär”. Jesus bad honom: ”var en herde för mina får” . Men Jesus vände sig ytterligare en gång till Simon Petrus och sa : ”Simon , Johnannes son , har du mig kär?”

När Simon Petrus för tredje gången hörde frågan brast det för honom, och han svarade gråtande ”Herre du vet att jag har dig kär, du vet allt, hur ska jag kunna dölja nåt för dig, du vet att jag har dig kär”. Jesus bara log och såg honom i ögonen och sa: ”för mina får på bete”

Är du  en  Simon Petrus? Kanske har du svårt att stå upp för din tro alla gånger. Känner du att du har förnekat det käraste du har? Vet du, Jesus frågar dig idag  ”älskar du mig?” Och du , han frågar dig inte bara en gång utan lika många gånger som du har förnekat honom, bara för att du ska kunna känna upprättelse, för att du ska slippa ågern, skammen, alla de dåliga skuldkänslorna  över att ha förnekat det du mest av allt älskar. Han vet vad du känner, han vet allt, han dömer dig inte , utan älskar dig och vill använda dig. Låt dig bli utfrågad idag av mästaren, och ge honom ditt ärliga svar på varje fråga.