Etikettarkiv: möjlighet

Nya möjligheter

Varje dag är en dag med nya möjligheter. Gud ger oss nya möjligheter; nya möjligheter att tjäna honom, bygga relationer, ta finansiella beslut. Tänk bara på möjligheten att dela med dig av det goda , Guds evangelium. Du har möjligeten att växa, lära dig saker, tjäna andra människor och Gud.

Vissa möjligeter är svåra, tröttsamma,  ja de till och med kan ge oss huvudvärk  men oftast är det de som kommer att vara mödan värt därför att de kommer att påverka vårt liv i en välsignad riktning

Vissa möjligheter varar längre , man har liksom tid på sig att utnyttja den medan andra bara finns till för en kort stund, det viktiga är att vi tar vara på våra möjligheter så mycket vi kan. Att vi inte låter möjligheterna slippra mellan fingrarna.  Det kommer  ju en dag när just den möjligheten du just nu ser framför dig inte längre finns så ta till vara på den medan du kan.

I Mark 10:4-6 kan vi läsa om den blinde mannen i porten . Han grep verkligen möjligheten när Jesus gick förbi. Han såg sin möjlighet att få sin syn tillbaka. Han började ropa på Jesus enträget och ihållande och Jesus hörde honom och kallade honom till sig. Hans möjlighet var att väcka Jesus uppmärksamhet och han lyckades. Och i och med att han grep sin möjlighet och lyckades fick han också det som han önskade.

Kanske har du en möjlighet mitt framför dina ögon idag, ta den,tveka inte , imorgon är den kanske borta, då är det för sent. Ta du din möjlighet , du kanske får det du önskar.

Bartimeus

Bartimeus  var en blind man. Han satt vid ingången till Jeriko och tiggde. Han hade inget hopp. Hans tillvaro var att leva på att andra tyckte synd om honom och gav honom en slant. En blind man på Jesu tid hade inte många möjligheter för att inte säga noll möjligheter.

Ryktet om Jesus hade spridit sig. Varhelst han gick fram spred sig ryktet att han botade alla slags sjukdomar och åkommor, så även till Jeriko. När Bartimeus satt i porten och tiggde och fick höra att Jesus var på väg in i staden , så han den plötsligt, möjligheten, och började ropa, ”Herre , förbarma dig över mig”. Han ser sin möjlighet i det att Jesus, den man han har hört talas om passerar förbi honom, och han griper möjligheten utan att tänka två gånger. Han som inte hade något hopp , ser möjligheten och tar den. Det enda hopp han hade innan Jesus passerade var att varje dag vakna upp till blindhet, men i och med att han griper tag i den möjligheten som går förbi hans näsa förändras hela hans framtidsutsikter , hans hopp.

Vi kan många gånger vara som Bartimeus. Vakna upp till blindhet varje dag, andlig blindhet. Vi ser inte Guds möjligheter i våra liv . Vi sitter som Bartimeus i porten och bara tar emot av allmosorna som andra slänger till oss i stället för att använda det Gud har gett oss. Precis som Bartimeus , kan vi få lov att bli befriade från vår blindhet. Vi kan gripa tag i Guds möjlighet för vårt liv när den passerar.  Vi kan vakna upp ur vår andliga blindhet och få andlig klarsyn, vi kan få bli befriade från slöjan för våra ögon och se igen.

Är du en Bartimeus idag? Vaknar du varje dag till andlig blindhet? Grip möjligheten ! Just nu! Du har inget att förlora, bara allt att vinna.

 

Omöjligt eller inte

 It always seams impossible until it´s done

Hur många gånger har du sett på något, en situation i ditt liv, en omständighet, som du av hela ditt hjärta skulle vilja förändra? Säkert ganska många gånger  gissar jag. Var och varannan dag möter vi omöjligheter i vårt liv, som vid första anblicken ter sig oövervinnerliga. Det kan vara allt ifrån ekonomiska bekymmer med att kunna betala en räkning  till något som krävs av dig som du finner övermäktigt, eller att du skulle vilja ha något  som du ser som ouppnåeligt. Vad det än är, ditt mål, det som är omöjligt, kom ihåg detta, att det bara är omöjligt till dess att det är gjort.

Om du tänker på det sättet kommer saken i helt annan dager. I Luk 1:37 står det:” 37.  Ty för Gud kan intet vara omöjligt.»”.

Lägg ditt mål i Guds händer, inför Hans tron och Han kommer att hjälpa dig att nå dit om du visar Honom att du vill, genom att ta det första steget i riktning mot målet. När första steget är taget kommer Han att visa var du ska sätta nästa fot och så vidare, tills du utan att du märker det själv har gjort det omöjliga möjligt. Tillsammans med Gud kan du övervinna omöjligheter, rasera murar, gå på vatten, väcka upp döda, ja faktiskt kan du göra allt som du ser som omöjligheter. 

Ser du det som omöjligt att lära dig ett nytt språk? Ta körkort? Skriva en bok? Resa till ditt drömmål? Starta ett företag? Vad det än är så är det bara omöjligt till dess att det är gjort. Så idag, ta det första steget mot att uppnå det omöjliga.