Etikettarkiv: moln

Tid att kasta ut

Alternativ läsning till Upp 14:14

Och jag såg, ja mina ögon öppnades och se: där var ett moln, vitt som bomull och på molnet satt en som liknade en människoson.  På hans huvud fanns en gyllene krans och i hans hand nåt som liknade ett fiskespö.
En annan ängel kom ut från helgedomen och ropade ut med hög röst till han som liknade en människoson: ”Ta ditt fiskespö eller nät och kasta ut, för livets ocean är full av fångst som är redo att bärgas. Var och en som kastar ut sina nät eller metrevar kommer att få en stor fångst”. Han som satt på molnet tittade ut över livets ocean och såg fångsten som väntade på att bärgas och han kastade ut sin fiskeutrustning och började att håva in fångsten. Han fiskade och fiskade och fångsten verkade aldrig ta slut….

Det är dags att kasta ut. Har du din metrev klar? Har du agnat med Guds ord? Det nappar bra .

Måla Jesus

För att kunna måla Jesus måste man känna honom.

 Ett påstående som jag skulle vilja utveckla en aning. Att ”måla Jesus” behöver enligt mig inte bara betyda att måla en bild med färg eller penna. Att ”måla Jesus” kan för mig betyda så mycket mer. Det kan vara att du berättar för en kompis om Jesus, beskriver honom med dina egna ord. Du målar då upp en bild för din kompis om vem Jesus är. Det kan vara att skriva en sång som talar om vem Jesus är, vad han är, och vad han gjort för dig. Sången får lyssnaren att bilda sig en uppfattning om vem denne Jesus är, kanske ser lyssnaren för sitt inre en bild av honom.

Som du förstår finns det enligt mig fler än ett sätt att ”måla” på. I påståendet sägs det att för att kunna ”måla Jesus” måste man känna honom, och jag skulle vilja hålla med. För att du ska kunna ge någon annan en bild av Jesus måste du först ha en relation till honom, vara intim med honom, hur ska du annars kunna visa någon annan vem han är? Du måste ju först och främst själv ha upplevt det du vill förmedla.

Vi kan ta en jämförelse för att ni ska förstå vad jag menar. Om du ber en blind person rita ett moln, kommer den personen rita det som han har hört om hur  ett moln ser ut. Han har ju inte själv upplevt det och måste då förlita sig på vad andra har berättat om hur ett moln egentligen ser ut. Det är inte säkert att du kommer tycka att det ser ut som ett moln det den blinda personen har ritat, men det är så han har fått det förklarat för sig. Däremot ber du en seende person rita ett moln kommer han att rita det han ser när ha tittar upp emot skyn och jag är ganska säker på att även om de kan se olika ut, molnen alltså, så ser de i alla fall ut som moln. Den seende personen har en egen uppfattning om molnet, han har sett det med egna ögon.

En person som inte känner Jesus skulle säkert kunna göra en bild av honom genom att inhämta information om honom från olika källor,bilden blir opersonlig och det finns ingen egen erfarehet med i bilden. Helt säkert är den  bilden  inte detsamma som den han hade gjort om han hade känt Jesus. Då hade man kunnat tala om att ”måla Jesus”.

Känner du Jesus ? ”Målar” du honom eller gör du helt enkelt en bild av honom med andrahandsinformation? Kanske skulle du vilja lära känna homom? Låt då någon få ”måla Jesus” för dig, någon som redan känner honom….