Etikettarkiv: murar

Dags att bygga upp muren

Visby har det, Saint-Malo har det, Jerusalem har det och många många fler.

Stadsmurar finns där av en anledning. De byggdes för att skydda staden mot angrepp från fienden. De skulle utgöra skydd mot allt som ville skada stadens invånare och samtidigt erbjuda dem en plats att spana från och på så sätt kunna vara förbereda för eventuella angrepp.

Jerusalems murar raserades av fienden och under flera år låg staden oskyddad tills Nehemja fick nöd för detta och bad kungen han arbetade hos om lov att åka till Jerusalem för att bygga upp dem igen. Nehemja visste hur stor betydelse murarna har och såg att stadens framtid inte var säker om inte murarna återuppbyggdes. Nehemja fick lov av kungen att åka och han fick dessutom hjälp med material från kungens skogar. Men det finns alltid någon eller några som inte vill se muren återuppbyggd. Så var ju också fallet här. Sanballat och Tobia gillade det inte. De skulle komma att motarbeta hela återuppbyggnadsprocessen. Men  skam den som ger sig….Gud är större och murarna restaureras.

Vi är som en stad med raserade murar. Lätta att inta och en enkel match för fienden. De murar som finns kvar runt om oss är brända, raserade och fulla med hål. På sina håll endast byggda av vass som enkelt kan knuffas omkull och sen är det fritt fram. Murarna bör byggas solida och stadiga av material som inte är lätt att förstöra. De bör byggas med Guds ord, bön och gudsfruktan.

När Guds ord blir mindre och mindre , och bönen den tunnas ut, då blir hålen och skadorna på muren vi har runt omkring oss större och större och fienden har lättare och lättare för att slå sig in. Det är dags att en Nehemja kommer och får oss att arbeta på att bygga upp muren igen. För en stad utan stadsmur är ett lätt byte för fienden och det vill vi väl inte vara? Kom så bygger vi!

Kan du tänka dig det…

”Om du kan tänka dig det så kan du göra det”

Dwight Daniels är det som har sagt de här orden som står här ovanför. Ibland sätter vi själva gränser för vad vi kan göra genom att bara tro att vi inte klarar av det. Vi låter vår oro för att misslyckas , inte klara av saker stå i vägen för det som vi egentligen ska göra och genom att vi gör det sätter vi upp staket eller murar som hindrar oss. Dessa murar av oro kan vara väldigt svåra att riva ner eller hoppa över , och vi kan fastna  innanför dem om vi inte ser upp.

Till exempel kan du stänga inne en stor hund med ett staket som han egentligen lätt skulle kunna hoppa över , helt enkelt för att hunden inte kan tänka sig att den kan hoppa ut, genom att du har dresserat den på det sättet. Likadant kan det vara med oss. Vi kan bli ”dresserade” att tro att vi inte klarar vissa saker, och därför försöker vi inte ens. Känner du igen dig? Det gör jag i alla fall…

Fantasin, ideér, drömmar, visioner, det är sådant som Gud lägger ner i oss för att vi ska kunna förverkliga, men med oro i oss bleknar de och märks inte i våra liv , eller så hålls de inlåsta bakom murar och staket.

En som kan och vill riva ner dessa murar och staket är Jesus. Han har makten att riva murar , lossa bojor och förlösa drömmar och visioner. Låt Honom få driva bort oron ur dig , få visa dig vad du verkligen kan och ge dig fantasi , drömmar och visioner som du kan få förverkliga. Så ta ordet i början på allvar. Kan du tänka dig det så kan du göra det.  I  Filipperbrevet 4:13 står det ” Allt förmår jag i honom som ger mig kraft” och Jesus själv säger till oss i Markus 9:23 ”Om du kan säger du. Allt förmår den som tror.”