Etikettarkiv: nästa

Ett nytt oskrivet blad

Det förut vita tomma pappersarket är nu fyllt med bokstäver och händelser. Den sista dagen på året är här och bakom mig har jag ett helt års händelser och tankar. Enligt mitt tycke , kunde tankarna varit fler och djupare, medan händelserna hade kunnat tona ner sig en del. Det här får bli ett arbetsområde inför nästa oskrivna blad som nu ligger där bredvid mig och väntar på sin första bokstavskombination.

Ett nytt oskrivet blad… det är just vad ditt liv är i detta nu. Den enda som vet vad som kommer att stå på detta nu tomma vita ark , i slutet på nästa år är Herren. Han har en plan för dig, allt är planerat in i minsta detalj och det enda du behöver göra är att säga -” Ja, här är jag”.

Han vill att du hjälper din nästa- talar du ord som är balsam för sårade själar?

Han vill dela sina tankar med dig, -vill du lyssna på honom på lärjungavis?

Han vill att du förstår att göra Hans vilja och inte din- vänder du andra kinden till?

Han vill ha dig, du som står upp för sanningen och förtröstar på Honom i allt- är du den han söker?

”Herren Herren har givit mig
en tunga med lärdom,
så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra
på lärjungasätt.
5
Herren Herren
har öppnat mitt öra, och jag har inte varit upprorisk, jag har inte vikit tillbaka.
6
Jag höll fram min rygg
åt dem som slog mig och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte
för hån och spott.
” (Jes 50:4-7)

”Vem bland er fruktar Herren och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta
på Herrens namn och stödja sig på sin Gud.
”( Jes 50:11)

Herre, låt det oskrivna bladet få fyllas av dig och det du leder mig att göra genom din hand. Låt det få inkludera tröst för människor i nöd, förtroende och kämpaglöd för din sanning. Led mig på rätta vägar där du kan använda mig och de gåvor du har planterat i mig. Låt mina ögon och öron vara öppna och tillgängliga för ditt tilltal och dina syner, och min mun beredd att dela ditt ord till helande för förlorade hjärtan av sten. Låt mina händer och fötter vara dina verktyg och redskap i den här världen, till människors väl.

AMEN

Vishetens sju pelare, sjätte pelaren

”Den gode undfår nåd av Herren , men den falske blir av honom fördömd” (Ords 12:2)

Nästa pelare, nummer sex i ordningen är för mig ganska självklar. Just för att det är ett av Herrens egna attribut. Han vill ju att vi ska vara lika honom. Godhet, som är den sjätte pelaren, inte bara uppfyller Gud utan Gud ÄR god. Allt det goda kommer från Herren.

Godhet innefattar så mycket, som till exempel att bry sig om sin nästa, vara vänlig, trösta någon som mår dåligt. ”Sorg i en mans hjärta trycker det ned, men ett vänligt ord skaffar det glädje.”( Ords 12:25). Har du inte själv erfarit när någon kommer med ett snällt ord just när du är som mest nere , och hur gott det känns i hjärtat när nån bryr sig.

Att inte använda hårda ord, och slå in split i en relation utan att försöka hålla en god ton alltid. Det löser ingenting att skrika och vara aggressiv. En människa som har godhet inom sig försöker att tygla sin tunga . ” Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord åstadkommer harm” (ords 15:1).

Att arbeta på sin godhet innebär att tro gott om sin nästa, att inte se ner på någon utan att försöka att behandla andra som likar. Den gyllene regeln , att behandla andra som du själv vill bli behandlad, är fokus i en god människas liv. Att visa kärlek är ett signum. ” Den som visar förakt för sin nästa han begår synd, men säll är den som förbarmar sig över de betryckta” (ords 14:21) Att vara hjälpsam, och sträcka ut en hand till den som behöver är sådant som Gud ser på med ett leende på sina läppar.

”Herrens ögon är överallt, de ger akt på både onda och goda” (ords 15:3) .

Ja , Herren ser allt, även det vi gör när ingen annan ser. Han känner våra hjärtan och han vet om godheten finns i oss eller om det bara är något vi visar upp vid tillfällen då det syns. Hur gör man då för att undvika det onda? Ja Ords 16:6 visar på en väg att undfly det onda: ” genom barmhärtighet och trofasthet försonas missgärning och genom Herrens fruktan undflyr man det onda”. Gudsfruktan föder alltså godhet i långa loppet. Den som får näring av Guds ord , och fyller på förråden med Guds godhet, blir efterhand mer och mer lik honom. Och eftersom Gud är god, blir vi mer lika honom i det avseendet också, när vi låter hans ord verka i oss.

Godhet är ett så stort begrepp, och jag tror att vi aldrig blir helt goda men vi kan alltid jobba på vår godhet, genom att visa kärlek, tala väl om varandra , visa barmhärtighet, vara vänliga och hjälpa varandra. När du visar godhet mot någon ger du av din kraft till den som behöver, du ger en gåva som ibland kan vara mer värt än både guld och silver. Du skänker glädje omkring dig och visar på att inom dig finns något som är värt att efterlikna, nämligen att du har Jesus som sitter på ditt hjärtas tron. Ords 22:9 säger ” Den som unnar andra gott, han blir välsignad , ty han ger av sitt bröd åt den fattige” och ”den som far efter rättfärdighet och godhet, han finner liv, rättfärdighet och ära” står det i Ords 21:21.

Godhet kan alltså visas på många sätt, vilka sätt du väljer det vet bara du men att godhet är en av pelarna i vishetens hus anser jag vara bortom allt tvivel.

Vad rör det mig?

Ditt ord säger, du ska inga andra gudar ha jämte mig – vad vet jag om det?

Du säger ha inte begär till din nästa eller din nästas saker- varför säger du det till mig?

Du säger att du vill vara på första platsen- är du inte det då?

 Du säger att du vill använda mig – låter jag dig inte göra det eller?

Du säger att du berett en plats åt mig och att du väntar på mig-jag kommer strax , jag ska bara…

Du säger att du har en uppgift just för mig- men åh kan inte nån annan göra det, ser du inte att jag har händerna fulla?

Du säger att du älskar mig- åh gör du ? Gulligt av dig, men du jag har bråttom .. kan vi prata imorgon?

Du säger att du känner mig, varje litet hårstrå- snälla  alltså tala om för mig varför jag inte fick krulligt hår då?

Du säger döm inte så skall ingen döma dig- ja men hur kunde .. göra på det viset?

Du har säkert hört allt det här och undrar vad rör det mig. Jag gör väl inte på det viset har aldrig gjort och kommer inte att göra. Det skulle aldrig falla mig in att svar Gud på det där sättet, eller göra nåt sånt som går emot hans ord-….eller???

KANSKE FÖRSÖKER DU SÄGA NÅT TILL MIG HÄR HERRE?!