Etikettarkiv: ordets görare

Med böjda knän

Min Gud, Herre, Mästare, ännu en gång jag böjer mig inför dig och din storhet. Allt tillhör dig och allt har du skapat, likaså mig. Jag är ditt verk, du har skapat mig därför min Gud tillhör jag dig.
Jag vet min Herre att jag har många fel, det går inte en dag utan att jag råkar göra nåt som går emot ditt ord, men Herre, jag ber dig…. förlåt! Jag behöver dig och din hjälp för att klara min vardag. Utan dig Herre fungerar det inte.
Du Mästare undervisar och tillrättavisar och så visar du mig vägen .Lär mig vandra i din sanning. Hjälp mig att vara lyhörd och lyssna på din röst, även när världens brus vill dränka den. Och när jag har hört det du vill ha sagt behöver jag hjälp med att bli en ordets görare inte bara hörare.
Du min Gud är värdig allt mitt lov, din är äran , makten i evighet. Allt är dig underlagt. I dina händer lägger jag mitt liv, min dag alla mina drömmar ja allt vad jag är. I Ditt namn jag så ber , Amen

Nu kör vi!….eller?

Har du nån gång bestämt dig för att ta itu med ditt motionerande ? Kanske har du till och med gått och köpt dyr utrustning eller blivit medlem i nåt gym och köpt gymkort , men sen… liksom bara rann det ut i sanden?  Har det hänt dig? Jag kan vara ärlig det har faktiskt hänt mig…. men det jag vill komma till här är att det kan faktiskt hända samma sak i ditt andliga liv.

I Jakobs brev 1:22-24 står det följande:

Men varen ordets görare, och icke allenast dess hörare, eljest
bedragen I eder själva.
23.  Ty om någon är ordets hörare, men icke dess görare, så är han
lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel:
24.  när han har betraktat sig däri, går han sin väg och förgäter
strax hurudan han var.

Ja hur var det nu med gymkortet som aldrig blev använt? Är det inte samma sak som att läsa Guds ord säga  att ”det här var ju bra ,amen” , men sen när du vänder bladet och förtsätter läsa på nästa sid  så har du redan glömt det som du läst och du omsätter det inte i praktiken? Ofta tror jag att vi gör just så. Läser Guds ord, tycker att det är bra, men vi glömmer bort att , eller struntar i att omsätta ordet i praktiken.

När vi läser Guds ord borde ordet bli som en spegel för oss. Vi läser och ser oss själva genom ordet. Ser vår egen bild  i ordets spegel . Ibland överensstämmer de, ibland inte. Om de inte överensstämmer ser vi ju att något måste fixas till.När du går upp om morgonen  , tittar du dig i speglen , och ser en bild i speglen som kanke många gånger är allt annat än perfekt. Det skulle väl inte falla många in att gå ut på stan utan att ha ”fixat till sig”. Så bordet ordets spegel fungera också i våra liv. Ordet får visa oss var vi behöver fixas så att vi kan visa oss för folk. Vi behöver bli ordets görare.
Så vad säger du? Är det dags att tuta och köra? Ska vi göra ett nytt försök? Ett nytt försök att bli ordets görare. Låt oss ”fixa till oss” så att vi kan visa oss för folk