Etikettarkiv: pilar

Sauls fall

Jag läser 1 Sam 15 och förundras… tankarna träffar mig som pilar i hjärtat. Hur många gånger har inte jag också gjort så som Saul. Fått instruktioner från Gud och utfört dem enligt mitt tyckte till belåtenhet och trott att jag gjort Guds vilja, ”verkställt Herrens befallning”(1 Sam 15:13), men när allt kommer omkring , när det väl kommer till kritan lydde jag inte det Gud sa åt mig att göra.

När Gud ger instruktioner ger han exakta instruktioner. Det är meningen att de ska följas till punkt och pricka. Det hjälper föga att göra ungefär som han har sagt och sen försöka att hjälpa upp det med annat… Nej, Herren vill att vi hörsammar Hans instruktioner och hör och gör efter Hans röst.

I vers 22-23 i samma kapitel står det följande, ”Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. 23 Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung.” 

Många gånger hör vi Herrens röst och gör ungefär vad han sa och sen försöker vi att gottgöra det vi inte gjorde på annat sätt, genom kanske att be mer, tillbe och offra mer tid till Herren , men det behagar inte Gud. Saul insåg inte att han hade gjort fel. Han trodde att det han hade gjort var att han verkställt Herrens befallning, Samuel var tvungen att påpeka för honom att han inte alls hade fullföljt Herrens instruktioner. Och vad gör Saul då? Jo, han går i försvarsställning och erkänner sin synd…, men, Saul har ingen egen personlig relation med Gud, han visar det genom att säga  till Samuel att han ska” offra åt Herren, din Gud”. Saul erkänner sin synd, med sin tunga, men hjärtat…? Fanns det med? Nej , jag tror inte det. 

Pilarna som träffade mig idag frågade mig :Hur många gånger jag har gjort som Saul? Trott mig göra Guds vilja…. och sen när jag blivit överbevisad att så inte var fallet, inte velat böja mig ner och ödmjuka mig när jag ber om förlåtelse för min synd. Kanske träffar samma pilar dig efter att du har läst  kapitel 15 i 1 Samuelsboken?

Vad hände?

 Var är de? Var är dina drömmar? Tog någon död på dem med sin kritik? Det fanns en tid i ditt liv där du var fylld av drömmar och visioner. Du skulle göra dit ena och det andra och världen låg för dina fötter. Ingenting verkade kunna stoppa dig.

Vad hände? Vart tog de vägen? Var är dina drömmar nu? Kvar finns bara minnena, om ens det. Bara bitterhet och ånger,självömkan och besvikelse. Lät du din skäld falla så att någon fick fritt tillträde för sina pilar kryddade med kritik. Dessa pilar som så gärna vill träffa målet, dina drömmar. Lät du de bli skjutna, dödade av dessa pilar?

 Ett liv utan drömmar och visioner är ett tomt liv , ett dött liv , därför …

Blås nytt liv i dina drömmar, låt Guds ande få blåsa liv i förtorkade ben (Hes 37:1-14) och låt Honom få ge dig nya visioner och drömmar.(Joel 2:28) Det är inte för sent… det är aldrig för sent!