Etikettarkiv: rabbouni

Har du sagt det?

I Markus evangelium kapitel 9 kan vi läsa om den blinde Bartimeus. han satt vid porten till Jeriko och tiggde för att få mat för dagen. I den här texten kan vi se många saker , men vi kommer att ta dem en och en och jag ber att få återkomma till den här texten i ett senare inlägg.

Bartimeus sitter där och ropar så enträget efter Jesus, ”Davids son, förbarma dig över mig!” (vers 47-48), att Jesus stannade till och kallade honom till sig. När Bartimeus står där inför Jesus med sina oseende ögon, frågar Jesus Bartimeus en fråga. Egentligen skulle inte Jesus ha behövt fråga den frågan eftersom han redan visste svaret, men Jesus frågar ändå: ” Vad vill du att jag ska göra för dig?”( vers 51)

Bartimeus svarar: ”Rabbouni, gör så att jag kan se igen.” ( vers 51) Varför frågade Jesus något som han redan visste? Varför ? Det var ju ganska uppenbart att den blinde ville bli helad, det ville ju de flesta , dessutom visste ju Jesus vad han skulle säga eftersom han är omnisciente- allvetande. Ingenting är fördolt för honom. Varför då besvära sig med att fråga? Jo för att Jesus vill ha en personlig relation med Bartimeus, en personlig kontakt. Han hade kunnat hela honom utan att fråga , men han ville att Bartimeus skulle klä sitt behov i ord och uttrycka det med egna ord inför honom. När sen Bartimeus  hade gjort det, fick han ta emot sitt helande.

Har du ett behov idag? Ropar du efter Jesus? Lika enträget som Bartimeus?Jesus kallar dig till sig idag och vill ha en personlig relation med dig, och frågar dig samma fråga han frågade Bartimeus, ….vad svarar du? Talar du om ditt behov för honom, det du önskar?

Svaret från Jesus till Bartimeus  önskan är: ” Gå , din tro har hjälpt dig” (vers 52) och resultatet lät inte vänta på sig, Bartimeus fick sitt helande.

Idag kan det vara din tur!

 

Maria från Magdala

Det var tidig morgon, dagen efter sabbaten. Solen hade ännu inte gått upp. Maria från Magdala var på väg till graven för att se till den . På långt håll kunde hon se att någon hade rullat bort stenen som täckte gravöppningen och hon kände hur hjärtat bultade i kroppen.

Hon sprang den sista biten fram, bara för att upptäcka att graven var tom. Genast skyndade hon iväg och talade om detta för Simon Petrus och Johannes att graven var tom och att någon hade flyttat på Jesu kropp. Lärjungarna ville själva se  så de följde genast med Maria till graven  bara för att upptäcka att det faktiskt var sant det hon sa. Graven var tom!

 Någon hade tagit Jesu kropp! Lärjungarna  begav sig bedrövade iväg för att berätta den tråkiga nyheten för alla de andra men Maria , så full av sorg , stannade vid graven, utan att gå in. Hon stod där utanför och grät . Grät över att hennes Herre och Mästare inte längre fanns hos dem, hon grät över att inte kunna få lägga ner örterna vid hans kropp. Hon grät över att någon hade varit så hemsk att de hade rövat bort  kroppen….hur kunde de, hade de ingen respekt alls?

När hon stod där precis utanför graven och grät lutade hon sig in i graven och fick då se två änglar i vita kläder. De satt där på britsen där Jesu kropp skulle ha legat. När de fick syn på henne frågade de: Varför gråter du kvinna?

Hon svarade snyftande: De har flyttat bort honom, min Herre, de har tagit hans kropp och jag vet inte vart. När hon hade sagt detta vände hon sig om och fick se en man stå bakom henne. Också mannen frågade: Varför gråter du ? Vem letar du efter? Maria från Magdala svarade mannen, som hon trodde var trädgårdsvakten: Om det är du som har burit bort honom , herre, så tala om för mig vart du har fört honom, så att jag kan hämta honom.

Mannen sa då till henne: Maria! Då kände Maria igen honom och utropade: Rabbouni! och gjorde en ansats till att gå fram till honom, men Jesus sa till henne: Rör mig inte Maria, jag har ännu inte stigit upp till min och er fader, min och er Gud. Gå till de andra och tala om för dem att jag lever och att jag stiger upp till min fader nu.

Maria såg på honom och sa :Ja mästare, jag ska gå, och så gick hon till de andra som var samlade tillsammans och talade om för de att hon hade mött Jesus och att han hade talat till henne. Det blev glädje bland bröderna, men det fanns tvivlare.

 Till vilken kategori hör du? Till dem som tror att han är uppstånden eller till tvivlarna?