Etikettarkiv: solsken

Väderleksrapport

Har du tittat ut? Hur är vädret idag? Solsken? Regn? Kanske är det full storm och det regnar småspik? Ok det är ute det , men vad är det för väder inom dig? Hur ser väderleksrapporten ut i ditt inre?

Ibland kan det vara solsken ute men i hjärtat kan det råda storm, eller flyta floder av vattenmassor. Vädret inom oss är oberoende av om solen skiner utanför eller om regnet öser ner. Ibland visar det sig vara tvärtom, ute kan vara full storm med åska och drivis, men inombords kan det vara solsken hela dagen lång. Vad beror det på?

En anledning till solsken i ditt inre kan vara att du har världens ljus i ditt hjärta. Om du har Jesus på din insida, spelar det ingen roll hur mörkt och kallt det är utanför . Han värmer och lyser upp din själ. Den glädje och kärlek han ger till dig kan smälta isberg och lysa upp det mörkaste av mörker.

Habakuck säger det så underbart i det tredje kapitlet. (Hab 3:16-19)

Jag hör det och darrar i mitt innersta,
vid dånet skälva mina läppar;
maktlöshet griper benen i min kropp,
jag darrar på platsen där jag står.
Ty jag måste ju stilla uthärda nödens tid,
medan det kommer, som skall tränga folket.
17.    Ja, fikonträdet blomstrar icke mer,
och vinträden giva ingen skörd,
olivträdets frukt slår fel
och fälten alstra ingen äring,
fåren ryckas bort ur fållorna,
och inga oxar finnas mer i stallen.
18.    Likväl vill jag glädja mig i HERREN
och fröjda mig i min frälsnings Gud.
19.    HERREN, Herren är min starkhet;
han gör mina fötter såsom hindens
och låter mig gå fram över mina höjder.

Har du bjudit med Jesus på din livsresa? Han är den bästa reskamrat man kan ha med sig.

Väderleken kan variera – men Vägen är framkomlig, oföränderlig och pålitlig!
Så är det också på Livets Resa!

Ser du inte ljuset?

Luk 24:13-17

” Men två av dem voro samma dag stadda på vandring till en by som hette Emmaus, och som låg sextio stadiers väg från Jerusalem.
Och de samtalade med varandra om allt detta som hade skett. Medan de nu samtalade och överlade med varandra, nalkades Jesus
själv och gick med dem. Men deras ögon voro tillslutna, så att de icke kände igen honom. Och han sade till dem: »Vad är det I talen om med varandra,
medan I gån här?» Då stannade de och sågo bedrövade ut.”

Emmausvandrarna gick på vägen , talade om allt, sorger, problem ,deras liv kändes just då mörkt. De hade precis mist sin mästare och de var ledsna och bedrövade. En man kommer ifatt dem där på vägen mot Emmaus. De känner att det är nåt speciellt med mannen men kan inte riktigt sätta fingret på det. Han ser att de är ledsna och försöker att visa dem ljuset , men de är förblindade av bedrövelse och sorg.

Många gånger i livet kan vi ha svårigheter som gör att vi inte ser ljuset som vill komma och lysa upp vårt liv. Det är som om vi hade en bindel för ögonen och solskenet lyser omkring oss men vi ser det inte. Om vi i dessa stunder tar av oss bindeln som inte låter oss se klart så kan vi på nytt få in ljuset i vårt liv och det som tynger oss, i form av sorger och problem flyr ifrån oss , eller i alla fall så känns dem mindre betungande i ljusets sken.

Emmausvandrarna gick på vägen, men trots att ljuset kom i deras väg och slog följe med dem så såg de det/honom inte. Ser du ljuset? Eller har du ögonbindel på dig som Emmausvandrarna?