Etikettarkiv: stav

Vem leder dig?

Vem leder dig genom vargarnas land?

En Herde leder sin hjord i säkerhet, han skyddar och bevarar, han mättar sin hjord och släcker dess törst. I Joh 10 kan vi läsa Herrens egna ord om sig själv, där Han kallar sig för den Gode Herden.

Vad kännertecknar den Gode Herden? Jo , en God Herde går före och förbereder vägen, Han ger sitt liv för fåren i sin hjord. En herde som är lejd sticker så fort vargen kommer och lägger sina ben på ryggen och sätter sig själv i säkerhet och lämnar hjorden i sticket, medan den Gode Herden skyddar sina får från vargen. Han ser till att använda sina hjälpmedel: ljuset från lägerelden, sin käpp och sin stav , sin röst, ja allt som han har till hands för att inte låta hjorden skingras eller upplösas ej heller lida skada. Han låter på inga vis vargen riva fåren eller skingra hjorden.

I lägereldens sken faller ljuset på hjorden och där ljuset finns kan inget mörker vara. Där har inte mörkret någon makt. Håll dina får nära eldens ljus, nära Guds ord. Käppen och staven, Guds löften i hans ord, kan användas till att driva bort oönskade gäster så som vargar och andra vilddjur. De flyr för auktoriteten i Guds ord. Med hjälp av rösten, den röst som dina får känner kan du lugna hjorden , tala sanningar till dem och låta dem veta att de är beskyddade. Fåren känner sin Herdes röst och känner sig trygga med den. De vet att när de hör den rösten får de mat och beskydd.

Du som är ett får idag, var har du din hjord? Vem är din Herde? Låter du Honom leda dig genom vargarnas land? Eller går du själv ute i nattens mörker och trotsar farorna? Lyssnar du till Herdens röst?

Du som är Herde för en hjord? Använder du det du har till hands för att leda beskydda och ta hand om din hjord? Känner de din röst? Känner du dina får, vet du vilka får som har skador eller kanske behöver ett extra öga på sig för att hänga med?  Eller är din hjord för splittrad för att kunna beskyddas på ett bra sätt. Kanske har du tappat bort det hundrade fåret? Är din hjord ett lovligt byte för vargen? Eller håller du din hjord nära eldens sken, där ”ljuset” får vara din medhjälpare.

Många är dagens frågor, men jag har inga svar. Svaren finns inom dig. Sök dem!

Vad har jag att komma med?

Vad har jag att komma med?

Ja det är en fråga som vi säkert har ställt oss lite till mans. Vi tycker inte att vi har något som Gud skulle kunna använda. Vi ser bara våra fel och brister och det kan ibland göra så att vi inte vågar låta Herren använda oss.

Vi kan se på en som verkligen var använd av Gud. Mose. Vem var han? Ett hittebarn, föräldralös, landsflyktig, mördare som hade ett talfel som gjorde att han stammade. Han var en herde, som vaktade får. Inget karriärsyrke precis. Han ägde ingenting förutom kläderna på kroppen och staven han hade i handen , den staven han använde när han vaktade fåren. Se, … Han hade ingenting, men Gud använde honom ändå. Varför?

Jo för att han lät sig användas. Det lilla han hade visste han att han hade fått ifrån Herren och han la det i Herrens hand. Så när Herren frågar Mose när han står inför den brinnande busken,” Vad har du i din hand?” så ser han att det är staven. En stav… kan Gud använda en simpel stav? Ja det kan han.

När Mose gensvarade på Guds fråga vad han hade i handen och sa att det var en stav sa Gud till honom att kasta staven på marken, och Mose lydde. Staven förvandlades då genom Guds kraft till en orm . Gud använde det Mose hade när han ställde det till Guds förfogande. Ställer du det du har till Guds förfogande? Låter du honom använda dig och det lilla du har , hur litet du själv ens tycker att det är? Mose hade bara en stav, men genom Guds kraft blev den en orm. Vad har du som Gud kan förvandla genom sin kraft?

Nissi

Nissi
Jehova-Nissi. Jehova mitt banér. Just ordet banér kan betyda flera saker, det kan syfta på den stav som Mose använde när han var inför Farao, som han använde vid röda havet, eller som han slog i klippan för att få fram vatten. Staven var en symbol för ett löfte om att Gud är med och att han ger kraft. Ett banér förr behövde inte nödvändigtvis vara en flagga utan kunde vara en stav, eller påle med ett ornament på. den var ett tecken på befrielse och frälsning.
Det här namnet Jehova-Nissi talar om hur Gud lyfter upp ett standar eller banér mot nationerna. Så länge Mose sträckte ut staven hade Israel övertaget i striden  men så fort han sänkte den så vände striden mot Israel. Därför fick Aron och Hur hjälpa Mose att hålla upp hans armar för att inte fienden skulle få övertaget.
Jehova-Nissi betyder ” Jehova själv är mitt banér”. Jeus är därför vårt banér. När vi åberopar hans namn i strid kan vi vara säkra på segern får då viker fienden undan. Jesus restes upp till att bli vårt segerbanér på korset. Han är ett tecken på vår seger. Jesu namn representerar vår seger. Ropar du ut Jesu namn i svårigheter ställer du upp segerbaneret framför dina svårigheter och kan räkna med seger.