Etikettarkiv: stor

Halleluja

Halleluja, Gud är stor, Han är mäktig och stor att göra under. Han hör bön, Han förser dig, Han vet vad du behöver.

Halleluja, Gud är stor, Hans ensam är äran , makten i evighet, Han som med sitt finger styr och ställer enligt sin önskan.

Halleluja, Gud är stor, större än mina bekymmer, större än problemen och oron inom mig. Han är konungar konung och makten den är Hans.

Halleluja, Gud är stor, prisat vare Hans namn, upphöjt för evig tid, låt lovet eka mellan urtidens berg  och fortplanta sig in i nutidens upplysta gårdar.

Halleluja, Gud är stor, större än stor. Han är den störste, den högste, väldig är Han och väldet är Hans.

Halleluja!

Gud är stor men….

Gud är stor!

Ja visst är han stor. Han är större än vi någonsin kan ana. Han är mäktigare än vi kan tänka oss, visare än någon annan , han kan och vet allt. Han är överallt. Han är alltings skapare. Han är stor, enorm, fantastisk, ja inget ord är tillräckligt för att rättvist beskriva honom eftersom vi inte helt och fullt kan förstå hans storhet. Och eftersom vi inte kan gripa den med våra mänskliga hjärnor, kan vi inte heller beskriva den till fullo.

Har du insett hur stor Han egentligen är? Man kan nästan svara vad som helst på den frågan och det blir ändå rätt. Svarar du ja, har du förstått att du aldrig kan begripa Hans storlek och du inser att din hjärna räcker inte till. Svarar du nej, menar du att det finns ingen mänsklig möjlighet att kunna begripa hur stor han är med den kapacitet vi människor har. Svarar du kanske, ja då har du börjat fundera kring ämnet.

Vare sig du svarar ja , nej eller kanske vill jag bara att du ska veta en sak idag. En sak som kan göra all skillnad för dig i just din situation där du befinner dig. Jag vet inte var du är, hur du mår, eller något annat om dig, men en sak vet jag…

och det är att Gud är stor….men även om han är så ofattbart stor så är han inte för stor för att bry sig om våra angelägenheter. Han har omsorg om dig. (Luk 12:22-34)

Gud är…

Gud är som universum,

han håller stjärnor, sol och måne,

 ja alla himlakropparna

i sin hand.

Han ser till att solen går upp om dagen

han ger oss månens sken om natten,

han låter oss drömma oss bort

tillsammans med stjärnorna.

Han har varken början eller slut,

eller också är han alltings början

och bestämmer dagen då allt tar slut.

Han är oändlig, utan yttre gräns.

Vi kan aldrig tillfullo lära känna honom,

 det finns alltd mer att lära.

Vi är som astronauter,

 som navegerar i oändlighetens hav.

Vi tar ut riktingen med hjälp av stjärnor

 och följer hans ledning genom månen

om natten.

Om dagen är Han vårt ljus.

Vi kan inte mäta hans storhet,

än mindre förstå den.

Min Gud är som universum,

stor, enorm, outforskad och väldig.

Jag är bara ett litet sandkorn på hans strand,

men fastän han är så väldig och stor

ser han lilla mig

Hur ser din Gud ut?

  Hur ser din Gud ut? Vår bild av vem Gud är färgar vårt sätt att förhålla oss till honom. Hurdan Gud är , vilka egenskaper han har, vad han vill, vad han kan, allt det är sådant som påverkar vårt sätt att vara inför honom, hur vi ser på honom och hur nära vi kommer honom.

Är din bild av vem Gud är en grå gubbe som sitter uppe blanad molnen och tittar ner på jorden och med pekfingret styr och ställer i vissa situationer, eller han kanske till och med bara är en åskådare enligt din bild av honom? Eller är han en varm och kärleksfull fader som bryr sig och tar hand om sina barn. Är han en liten Gud i fickformat eller en stor väldig och mäktig Gud  för vilken ingenting är omöjligt?

Bara du vet hurdan din gudsbild är, men i biblen får vi veta och lära oss om hur den verkliga gudsbilden bör vara. Biblen visar oss på varje sida vem Gud är , hur han tänker, hur han vill att vi ska förhålla oss till saker och ting, vilka egenskaper han har. Om vi läser Guds ord får vi lära känna honom, på rätt sätt, genom att den helige ande får vara med när vi läser ordet och kan då uppenbara ordet för oss , så att det blir levande och verksamt i våra liv.

Lära känna Gud… det är min önskan, både för mig själv och att du ska få göra det. Kan jag på något sätt vara en kanal till att du ska börja lära känna honom, inte bara känna till honom, då kan jag känna mig nöjd. Börja skrev jag… för Gud är en så stor Gud att du kan aldrig bli färdig med att lära känna honom… hos honom kan man upptäcka nya saker varje dag.

Varför inte börja upptäcksfärden idag? 5 Mos 32:4