Etikettarkiv: svält

Vishetens sju pelare, fjärde pelaren

”Den late är full av begär, och han får ändå inget, men de flitigas hunger blir rikligen mättad” Ords 13:4

Att vara arbetsam, flitig, det är den fjärde pelaren jag tänker mig av de sju vishetens pelare. Finns det något som är mer irriterande än en latmask? Nån som låter andra göra jobbet.  Som pustar och stönar för minsta lilla, som klagar och gnatar på att allt är jobbigt. En sådan person sprider ingen positiv energi runt omkring sig. Han är snarare en energitjuv, som dränerar dig och alla runt omkring sig på energi. Mycket vill han ha, men lite blir hans lön.

” De flitigas hand kommer till välde, men en lat hand måste göra trältjänst” (Ords 12:24)

Allt blir svårt för en lat person, varenda sak känns jobbig och många hinder reser sig. Vem  det är som hindrar? Ja , vem vet? Kanske är det Herren som försöker lära dem något eller så är det resultatet av att inte veta vad som menas med lön för mödan. Ords 15:19 säger:

”Den lates stig är som spärrad av törne, men de redliga har en banad stig.”

Om man ser på vad Herrens ord säger här så vill i alla fall jag få det till att en arbetsam person, en flitig  människa vinner Herrens behag. Honom hjälper Herren, dvs det går honom väl. Framtiden ligger för honom, medan tvärtom för den som är lat och inte vill arbeta. Om honom står det följande: ” Den lates begärelse för honom till döden, genom att hans händer inte vill arbeta. ” (Ords 21:25)

Om man går till sig själv och tänker, vem skulle jag helst vilja ha en relation till? En latmask eller en arbetsmyra, vem av dem skulle få relationen att gå framåt, så skulle svaret självklart bli arbetsmyran, eftersom en latmask inte kryper särskilt långt…medan arbetsmyran ser till att dra sitt strå till stacken.  Kanske skulle relationen dö av sig själv, eller av svält, eftersom ” den late sticker sin hand i fatet , men gitter inte föra den åter till munnen” (Ords 19:24). Ordet säger att  ”lättja försänker i dåsighet, och den håglöse får lida hunger. ” (Ords 19:15) I en relation är det alltid viktigt att inte bara den ena parten gör det den ska utan att båda drar mot samma mål.

Att vara arbetsam och flitig för med sig gott. ”Fattig blir den som arbetar med  lat hand, men de flitigas hand skaffar rikedom” ( Ords 10:4). Det gör att inget fattas dig och du får utveckla sunda och goda relationer till dina medmänniskor. Medan den som flyr arbete blir illa sedd. ” Den som är försumlig i sitt arbete, är allaredan en broder till rövaren.”( Ords 18:9)

Den fjärde pelaren som vishetens hus vilar på är alltså flit, och arbetsvilja. Inget kräver mer arbete än att bygga ett ”hus” och att underhålla det, så det hela tiden är i fint skick.

Smaka och se att det är gott

 Vi svälter fast bordet står dukat. Vi vågar inte ta för oss och hugga in på alla läckerheter som är uppdukade. Vi går runt med magar uppsvällda av hunger, insjunkna ögon som tittar längtansfullt på läckerheterna, men i ögonen finns inget hopp.

Vi går runt som katten kring het gröt runt det dukade bordet och vågar inte ta steget fram och räcka ut handen och ta en smakbit.. Vågar inte närma oss. Svälten den gnager i oss men rädslan att bli överviktig gör att anorexin tar tag i oss och tar överhanden. Och är det inte anorexin så är det bulemin, då äter vi tills vi storkar och inte orkar mer och sen sätter vi fingrarna i halsen för vi vill ju inte att det ska stanna kvar i oss. Lagomidealet står oss upp i halsen, men ändå vågar vi inte.

Ditt dukade bord står där dignande av läckerheter, men för oss är det bara skådebröd. När ska vi våga smaka och se att det är gott. När ska vi våga äta oss mätta och belåtna varje dag. Liksom din nåd är ny varje morgon , står bordet dukat upp för oss varje dag.

Idag bjuder Herren in dig till en bankett, liksom Han gör varje dag, tar du emot inbjudan eller tackar du nej? Kom och ät, bordet är dukat. Låt dig väl smaka!