Etikettarkiv: syndfri

Vem kan kasta första stenen?

”Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom, och han satte sig ner och undervisade dem.  Då kom de skriftlärda och fariseerna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig  och sade: ”Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning, när hon begick äktenskapsbrott.  I lagen* har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du?”  Detta sade de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken.  När de stod kvar och frågade honom, reste han sig och sade: ”Den som är utan synd må kasta första stenen på henne.”  Och han böjde sig ner igen och skrev på marken.  När de hörde detta gick de därifrån, den ene efter den andre, de äldste först, och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där.  Jesus reste sig upp och sade till henne: ”Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?”  Hon svarade: ”Nej, Herre, ingen.” Då sade Jesus: ”Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!” ”

Joh 8:2-11 

En person som besitter ett korrekt perspektiv av sin egen bräcklighet och litenhet avstår att kritisera sina medmänniskor. 

Vem är jag att kritisera någon annan? Jag som är så full av fel och brister , varför skulle jag visa mig bättre eller mer än någon annan? En annan person i bibeln som inte heller kritiserade eller hämnades sina medmänniskor var Josef. Hans bröder gjorde hemska saker mot honom, misshandlade honom, sålde honom som slav, och lät hans far förstå att han var död. Men trots allt detta var Josef inte hämdlysten. Han hade fått helande i sin själ.

Bara en person som har inre frid i sin själ, kan gå vidare och glömma och förlåta orättvisor och förräderi, bli fri och gå mot det Gud har i beredskap. Någonstans på vägen mot Egypten, under sin fångenskap förstod Josef att han på samma sätt hans bröder hade syndat mot honom, så hade han själv också gjort det genom att till exempel springa med skvaller till sin far om vad hans bröder gjorde för ont. Han fick självinsikt om sin egen synd, sin egen bräcklighet och litenhet. En person som besitter ett korrekt perspektiv av sin egen bräcklighet och litenhet avstår att kritisera sina medmänniskor. Hans eget behov av nåd gör att han själv önskar att alla personer runt omkring honom också får ta del av Guds barmhärtighet. 

Paulus sa detta med andra ord men innebörden är den samma : ”Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska.  Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.” (Ef 4:31-32)

Om Gud kunde förlåta mig och min synd, varför skulle inte jag förlåta någon annan som gjort mig ont?

Rom 12:21 säger:”  Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.”

Vem kan kasta första stenen? Ja inte är det jag i alla fall….

En frälsare är kommen

Evig

Nådefull

Fadersgestalt

Räddare

Älskar dig och mig

Som vi är

Alltid och för evigt

Redan innan begynnelsen

Evighetens konung

Äran värd

Renar oss från synd

Kom hit ner

Ofelbar och syndfri

Människa var han

Min Herre

Enastående Gud

Nära mig

Skuldfri versus syndfri

Har du tänkt på skillnaden mellan att vara skuldfri och att vara syndfri? Vi vet att ingen av oss är syndfri. Det står i Guds ord att ”alla har syndat” . Den ende som är utan synd är Jesus Kristus Guds son. Han hade ingen synd i sig, på det sättet är han helt unik. Ingen annan har lyckats med det han gjorde, nämligen att inte synda.

Att vara skuldfri betyder ordagrant att vara utan skuld. Det är inte samma sak som att vara syndfri, dvs inte synda. Att vara skuldfri betyder att vi har blivit förlåtna våra synder. Vi har blivit tvättade rena från vår synd, den har suddats ut från vår syndförteckning, genom Jesu blod( efter att vi har blivit frälsta så klart). Med det menas att den dagen vi står inför domen , framför Guds tron och ska avlägga räkenskap och satan anklagar oss för den ena synden efter den andra  så finns de inte mer för de har blivit utsuddade från protokollet. Det betyder alltså inte att vi inte har syndat utan helt enkelt att de synder vi har begått har blivit övertäckta, notan för dem är betald, genom Jesu död på korset.

Syndfria blir vi aldrig, men skuldfria kan vi bli. Hur? Jo genom att acceptera Kristus som vår personlige frälsare. Då går han in och betalar notan för vår synd med sitt blod och Åklagaren har då inget han kan anklaga oss för.

Är du skuldfri om inte kan du bli det redan idag!