Etikettarkiv: väckelse

Nyckel till väckelse…ett steg till

Att nå väckelse går inte på en dag…det är en process och varje steg i processen är lika viktigt för om ett av stegen uteblir , blir inte resultatet det önskade, genuin väckelse.

Förra steget var att vi kom till insikt om att vi hade gjort fel och att vi fick syndanöd. Steget därefter är omvändelse.

Utan omvändelse fortsätter man bara på samma sätt som innan. Att vända om betyder att göra en helomvändning, det vill säga den riktning dit näsan pekade innan, ska nu bara få se din ryggtavla. Du väljer att gå bort från något.  Inte stå still utan gå bort mot nåt annat, närmare Gud och hans ord. För varje steg du tar ska du komma närmare Gud.

Omvändelse är att lämna saker och inte plocka upp dem igen. Att inte se sig om (tänk på Lots hustru som såg sig över axels, hon blev förvandlad till en saltstod). Att blicka bakåt kan sinka dig kanske till och med stoppa dig och det är inte vad omvändelse är. Det du förut var finns inte mer. ”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. ”( 2 Kor 5:17)

Den nya människa vi blir i och med omvändelsen är törstig och hungrig efter Guds ord, den är formbar som ett litet barn, den litar på sin fader i vått och torrt, och vill bli lik sin storebror Jesus i allt.

Vi behöver omvändelse för att nå väckelse.

Nyckel till väckelse…nästa steg

Igår läste vi om hur återupprättandet av templet och gudstjänsten var en nyckel till väckelse och jag tror att det är där man måste börja, sen kommer resten av sig själv. Med resten menar jag nästa steg och nästa. Idag vill jag prata lite om nästa steg i processen mot väckelse nämligen att inse att man har gjort fel och att vända om.

Folket på Esras tid offrade till avgudar i andra tempel, men när Esra kom och återupprättade templet, fick folket insikt om att det var fel. Hur? Jo för att Esra undervisade dem i Guds ord. Esra 7:6a ” Denne Esra var skriftlärd och mycket kunnig i Mose lag, den lag som HERREN, Israels Gud, hade givit. ”

Esra var inte tyst med den kunskap han hade. Han delade med sig av den till folket och på så sätt fick de insikt och syndanöd. Om inte Esra hade talat till folket och undervisat dem hade de fortsatt på sin inslagna väg bort från Gud, men Esra var en profet, han var Guds röst i den tiden och som Guds röst var han tvungen att tala till folket vad Gud ville.

Översatt till dags datum skulle det innebära att efter att våra kyrkor och gudstjänster har blivit återupprättade så ska Guds oförfalskade ord läras ut till folket. Med andra ord inget lightevangelium eller sköljmedelsevangelium. Men då måste dagens Esra-människor stå upp och göra det Gud har kallat dem till, nämligen öppna munnen och tala Guds ord. När kunskapen att vi är på villovägar når våra hjärtan , kommer vi till insikt och får syndanöd.

Finns det några Esra-människor i vår tid? Någon som är kunnig i ordet och som vill öppna munnen och sprida den kunskapen till folket? Var finns ni Guds profeter? Inte har väl ni låtit tysta er?

Nyckel till väckelse, en av flera

http://www.folkbibeln.net/chapter/search?bok=esra&kapitel=7

I Esra kapitel 7 läser vi om hur profeten får kung Artasastas tillåtelse och välsignelse att åka till Jerusalem och återupprätta templet och gudstjänsterna inför Herren Gud. Kungen befaller att ” Allt vad himmelens Gud befaller skall noggrant göras och ges till himmelens Guds hus, för att inte vrede skall komma över konungens och hans söners rike. ” (v 23).

Esra blir mycket glad och prisade Gud för han visste att det var Gud som hade lagt detta på kungens hjärta. Återupprättandet av templet och gudstjänsterna där var det största tacksägelseämnet han kunde få, för han visste att återupprättandet av templet och gudstjänsten var nyckeln till att det skulle bli väckelse hos folket. 

Utan fungerande tempel och gudstjänstliv var det naturligt för folket att söka sig på andra vägar , till andra gudar som hade fungerande tempel och där offrandet fungerade.

Om vi översätter den här tidens problematik till vår tid, ser vi likheter eller hur? Vi ser hur folket söker sig bort från kyrkan, för att tillbe avgudar istället. Får detta oss att tänka? Det finns många Esra i vår tid som skulle vilja återupprätta templet och gudstjänsterna däri om de bara finge mandat att göra det. Du som har mandat i kyrkan idag,… hör du som har öron…Ta reda på vad som är Guds vilja för templet och gudstjänstlivet. Studera ordet och symboliken och kom ihåg Artasastas ord i vers 23 ”Allt vad himmelens Gud befaller skall noggrant göras och ges till himmelens Guds hus….” Låt anden tala till dig och fråga dig själv…

 Är du denna tidens Artasasta?

Förväntan

Förväntan… vad förväntar du dig? Kristna klagar , går till kyrkan utan förväntan. Det händer ju inget säger de, kyrkan sover. Var finns förväntan? Var finns förväntan på att Gud ska komma? Om inte vi går med förväntan kan vi heller inte tro att han ska komma. Inte heller förvänta oss väckelse, inte förvänta oss att vi ska bli berörda på något sätt, inte heller förvänta oss att han möter oss där vi är.

När du ber, ber du då med en förväntan på att få ett bönesvar? Om svaret är nej- varför ber du då egentligen? Det kan tyckas vara kontroversiellt men om du ber till Gud om något utan att förvänta dig ett svar eller ett resultat ifrån honom är det väl ganska meningslöst att be, eller hur?

Om du ber din far om en glass för att det är varmt och du vill svalka dig, går du då direkt därifrån efter att ha sagt vad du ville ha eller stannar du kvar och sträcker fram handen och väntar på att få din glass eller pengar att gå och köpa den med?Eller går du därifrån utan att förvänta dig en glass?

Förväntan är det som får resultatet att komma till dig.  Har du bett om något och fått det du bett om?Så vad ber DU om just nu?Och följdfrågan blir då…- Vad förväntar du dig?

Där Jesus blir upplyft….

Där Jesus blir upplyft…, när Jesus blir upplyft… ja vad händer då? Vi läser ett stycke ur Johnannes evangelium. Kapitel 12: 26-32.

26. Om någon vill tjäna mig, så följe han mig; och där jag är, där
skall också min tjänare få vara. Om någon tjänar mig, så skall
min Fader ära honom.
27. Nu är min själ i ångest; vad skall jag väl säga? Fader, fräls
mig undan denna stund. Dock, just därför har jag kommit till
denna stund.
28. Fader, förhärliga ditt namn.» Då kom en röst från himmelen: »Jag
har redan förhärligat det, och jag skall ytterligare förhärliga
det.»
29. Folket, som stod där och hörde detta, sade då: »Det var ett
tordön.» Andra sade: »Det var en ängel som talade med honom.»
30. Då svarade Jesus och sade: »Denna röst kom icke för min skull,
utan för eder skull.»
31. Nu går en dom över denna världen, nu skall denna världens furste
utkastas.
32. Och när jag har blivit upphöjd från jorden, skall jag draga alla
till mig.»

Jesus ska dra alla till sig! När han blir upphöjd här ifrån jorden ska han dra alla till sig, som en magnet. Drar du ditt strå till stacken för att Jesus ska bli upphöjd här på jorden? Förhärligar du hans namn? Låter du hans namn bli förhärligat genom ditt liv och det sätt du lever på? Upphöjer du Jesus i ditt liv varje dag?

Det kan låta omöjligt allt det här. Hur ska man kunna upphöja Jesus varje dag? Hur ska han bli upphöjd genom mig? Jag är ju ingen, bara en simpel människa med fel och brister som alla andra . En syndare, hur ska jag kunna upphöja och förhärliga Jesus? Jo genom att du låter det verk han gör i dig synas för alla andra. Hjälper han dig att tygla ditt humör till exempel, ge då honom äran för det, tala om att det är hans förtjänst att du inte längre gormar på dina nära och kära. Du kan sjunga till honom, till hans ära. Har Gud gett dig en röst använd den till hans ära. Känner du att det var tack vare att Jesus hjälpte dig att förstå innebörden i den där läxan som du trots allt klarade av att få godkänt på tentan, ge då honom credit för det. Det finns så många sätt att upphöja honom på och det spelar egentligen ingen roll vilket av dem du använder men det viktiga är att du gör det.

Vi kan alla hjälpas åt att upphöja Jesus så att detta ord kan få uppfyllas. När han blir upphöjd härifrån jorden kommer han att dra alla till sig. Väckelse! När Jesus drar alla till sig blir det väckelse. Kan vi upphöja Jesus tillsammans kan vi få väckelse här i vårt land. Mina kära vänner… vad väntar vi på? Låt oss tillsammans upphöja Jesus så att han kan dra alla till sig.