Etikettarkiv: vänner

Varför ska det vara så svårt

En sak som slår mig medan jag läser Job är hur Jobs vänner är ute och cyklar. Gång på gång kommer de med kommentarer som bygger på hemmasnickrade doktriner. Och sen slår det mig ännu hårdare… inte bara de… nej vi…! Vi gör ju likadant som vännerna gör. Hittar på egna doktriner , anpassar Guds ord där vi tycker att det passar bättre, hittar bättre(?) lösningar på problem än Gud har erbjudit.. Inte konstigt att den här världen ser ut som den gör.

Falska doktriner finns överallt och många gånger är de så svåra att upptäcka, precis som Jobs vänner, och det gör att vi går på dem och följer dem. Varför är det så?Varför ska det vara så svårt att hålla sig till den sanna doktrinen, nämligen biblens ord. En av anledningarna är , och detta är en mycket stor anledning, att i Guds folk saknas utbildning i Guds ord. Folket vet inte vad Guds ord säger. Detta kan bero på flera anledningar, t ex undervisningen om kristna grunder ( doktriner) är i stort sett obefintlig, eller att bibelstudium där man förklarar Guds ord är sällsynta.

Det finns inget grönt gräs! I biblen kanske mest kända psalm , Psalm23 står det följande i de första verserna:

”1 En psalm av David.
HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 
2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 
3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar 
för sitt namns skull.”

Herden?….i det här fallet den som leder hjorden ska föra sin hjord till gröna ängar där den kan beta och äta sig mätta och finna vatten att släcka törsten med, men om herden istället är upptagen med allehanda kyrkliga aktiviteter, vem för då hjorden till de gröna ängarna? Eller kanske de får nöja sig med en näve gulnat hö? Eller kanske rent av svälter de?

Självbevarelsedriften i en människa är en enorm kraft. Ingen människa vill svälta och letar därför mat  där det finns. kan inte herden erbjuda tillräckligt ja då söker man någon annan stans, frågan är då bara, vet man vad som är bra föda eller äter man all slags skräpmat? Ja svaret kan du säkert räkna ut alldeles själv. Många faller i skräpmatsträsket,(falska doktriner)till följd av okunnighet om Guds ord.

Om du som är herde läser detta, vill jag vädja till dig att verkligen fundera på om du erbjuder gröna ängar till din hjord. Har din hjord kunskap om Guds ord? Kan de skilja på falsk eller sann doktrin?Kan du göra mer för att öka deras kunskap?Undervisning? Bibelstudium?

Hos 4:6  ” Mitt folk går under i brist på kunskap…… ”

Jag anser mig inte alls ha all kunskap i Guds ord, tvärtom…jag önskar mer kunskap. Önskar att jag förstod mer, för genom förståelsen och genom att bryta ner Guds ord i sina minsta beståndsdelar, genom att förstå sammanhang och bakomliggande scenarion, genom att ställa frågor och söka svar,även om svaren inte alltid infinner sig,  kommer man ännu närmare. Närmare Gud, närmare Jesus. Men varför ska det vara så svårt att finna denna kunskap…?

När vännerna vet bäst

Den senaste tiden har jag läst ifrån en av mina favoritböcker i Biblen nämligen Job. Många anser att det är en svår bok att förstå, och jag kan till viss del hålla med. För att förstå den lite bättre är det viktigt att man har klart för sig vilka som är Jobs grundförutsättningar. Han var en rik och rättfärdig man, ett exempel för oss alla.  Han gjorde allting rätt. Till och med Gud ville visa upp honom som exempel på hur en människa skulle leva och det är just det Gud gör med Job.

Gud använder Job som exempel inför åklagaren och änglarna i himlen och tack vare att Gud vet vad Job går för låter han åklagaren få fria händer med Job…endast hans liv får åklagaren inte röra. Åklagaren är inte sen att sätta Job på prov. Än det ena ,än det andra drabbar Job och snart har han mist allt! Och hans liv… ja det hänger på en skör tråd. Job blir sittande och önskar att han inte hade blivit född. Då kommer hans vänner för att trösta…

Det är här det börjar bli svårt. Det är vännernas kommentarer och trösteord som får oss förvirrade. De låter ju så bra, som nåt du eller jag skulle kunna säga till någon av våra vänner när de behöver tröst och omsorg. Första vändan som vännerna pratar är de försiktiga , kommer med en försiktig fråga , är det verkligen inte så att du faktiskt har gjort nåt som Gud anser vara synd, är det verkligen inte därför som Gud straffar dig? I förtäckta ordalagförsöker de få Job att gå med på att han har gjort nåt fel…Men det har han ju inte. Han är ju Guds exempel, men det fattar inte hans vänner. De anser att det finns ett förhållande mellan synd och motgångar i livet. Att all synd betalas på ett eller annat sätt. Att allt det som drabbat stackars Job var för att han inte gjort rätt emot Gud och den ene efter den andre vännen försöker övertala Job att erkänna sin synd,…som ju inte finns.

Hur många gånger har man inte råkat ut för samma sak eller kanske till och med tänkt som dessa vänner om någon av ens egna vänner? Hur många gånger har inte ens egens tankar nuddat vid att döma någon ? Saker som till exempel…”ja det händer ju honom för att han gjorde det där dumma du vet”. Hur många gånger gör man inte precis som vännerna? Just därför är det så svårt att förstå att det dessa vänner gör är fel.

Det finns inget  som säger att bara för att du råkar ut för en olycka eller sjukdom så är  det Gud som straffar dig. Nej allt kan hända alla, när som helst och hur som helst. Sambandet mellan synd och olycka/sjukdom finns inte. Men många är de som vill få oss att tro det!  Som det står i predikaren upprepade tillfällen ” allt är fåfänglighet i livet”. Allt kan hända alla!

Vart vill jag nu komma…? Jo att ibland vet faktiskt inte dessa ”tröstande” vänner bäst. Fortsätter man att läsa Job till slut får man se att han får upprättelse till slut. Han hade rätt i att han inte begått någon synd och under hela denna prövning han gick igenom syndade han inte heller en enda gång emot Gud. Det är en stark man! Det enda Job begär är att få veta varför och till slut får han det när Gud talar till honom…

varför inte ta och läsa  Job och se vad Gud sa?

Jonatan

”Jonatan sade: Allt vad du vill skall jag göra för dig.” (1 Sam. 20: 4).

Jonatan och David var vänner, bästa vänner. Som bröder, men utan blodsband. Närmare än så kan man inte komma en annan människa. Jonatan älskade David ”…lika högt som sitt eget liv”(1 Sam 20:17).

Världen är full av personer som söker sitt eget bästa. Gud däremot söker personer som är undantag från den här regeln. Han söker dig som sätter andra i första rummet, som sätter Honom först.   Som aposteln Paulus sa i Romarbrevet 12:10 : ”Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning”.

Känner du någon ”Jonatan”? Världen skulle behöva många som var som han, som tänkte och agerade som han. Kanske skulle du kunna vara en av dem? Skulle du kunna vara en ”Jonatan” för någon idag? Imorgon? I fortsättningen? Du kanske har en ”Jonatan” i din närhet? Du kanske har fått känna på denna villkorslösa kärlek? Försök göra det som Paulus säger i så fall; överträffa det. Gör något för den personen i dag, i morgon, och i fortsättningen.

Favoritkontakten

Våra liv är fulla med kontakter, relationer. Kontakter , vänner och bekanta i verkliga livet som vi träffar personligen , ansikte mot ansikte, men också kontakter vänner och relationer som vi har via sociala medier . Vi kan ha flera hundra kontakter i våra kontaktlistor, massor med vänner som vi umgås med i etern. Vi har de indelade och rangordnade i olika grupper. Säkert har du en lista med favoritkontakter. Sådana som du ofta brukar prata med eller umgås med via nätet. Jag har också det, jag erkänner, men min absoluta favoritkontakt finns inte med på någon lista.

Han har inte ens Blackberry, Iphone eller Android. Han har inte facebook,men han är ändå min bästa vän. Han använder inte Twitter, men jag följer honom, och kan du tänka dig att även fast han inte ens har internet så är jag i konstant kommunikation med honom. Han kan få bli din favoritkontakt också om du vill.

Vem han är? Ja, en liten beskrivning kanske är på sin plats. Han är kung, min broder, min bästa vän. Han är den jag går till i alla lägen, han vet allt och har all makt. Han är ödmjuk, rättfärdig och kärlek flödar ut från honom. Han är livet självt. Hans namn…?

JESUS KRISTUS

Vad köttet ger

 Mitt ibland oss, ja till och med i dig och mig , finns det. Vilket?? Jo det där som köttet ger, du vet sådant som vi helst av allt skulle vilja sopa under mattan , inte låta synas, men som hur mycket vi är putsar och fejar finns där ändå. Jag pratar om sådant som hör köttet till, sånt som är motsatsen till andens frukter. Som kristna strävar vi ju efter att låta köttet dö, men … ja jag säger faktisk men, för om vi genom att blunda för att vi faktist inte klarar av det, gör oss själva en björntjänst och lurar oss själva till att tro att köttet i oss inte existerar.

I Galaterbrevet 5:19-21 står de uppräknade ,”otukt, liderlighet, fiendskap, avguderi, ofördragsamhet, trolldom,orenhet, vrede , maktkamp, intriger, splittringar, kätterier,dryckenskap och utsvävningar”och det räcker att slänga ett litet öga på dem för att inse att våra församlingar och våra egna liv är fulla av dem. Vem av oss har till exempel inte blivit arg eller vred på någon? Vem kan säga att de drar jämt  och är alltid på god fot med alla sina medmänniskor?För att inte  tala om maktkampen som kanske finns på jobbet, med intriger som följd. Och splittring, ja det finns lite varstans i vilken relation mellan människor du än väljer att se på, i församlingen, i familjen ,i vänkretsen. Inte  går vi fria från köttet!

Men  Galaterbrevet säger att vi ska vandra i anden (5:16) för köttet och anden strider mot varandra och vandrar vi i anden hindrar anden oss från att utföra det köttet vill. Frågan till oss idag är då, borde vi inte försöka att vandra lite mer i anden än vad vi gör så att vi kan se mer av andens frukter i våra liv istället för köttet?

Om du vill lyssna

Om du ville lyssna..
Om du ville lyssna på en enkel tjej som mig, luta ditt öra till att höra mina små enkla ord. Bara en liten stund, jag ska inte ta upp mycket av din tid, bara säga hur mycket du betyder för mig, hur mycket jag älskar dig.
Om du ville lyssna skulle jag tala om för dig att jag är orolig för några av mina vänner, de har vikit av från vägen och ger sig ut i snårskogen och jag är rädd att de går vilse. Snälla hjälp dem att hitta tillbaka till den rätta vägen igen. Ge dem de rätta koordinaterna och en karta och en kompass och visa dem hur de ska användas.
Om du ville lyssna skulle jag tala om hur ledsen jag blir när människor bråkar, hur ont det gör när jag ser att människor inte kommer överens eller förstår varandra. Varför kan vi inte tolerera varandra så som vi är, varför måste vi försöka ändra på varandra? Varför måste vi alltid döma och fördöma andra, som om vi visste alla deras förutsättningar? Snälla lär oss förstå att vi inte kan leva andras liv, att vi har nog med att sköta vårt egna.
Om du ville lyssna skulle jag komma inför dig med alla dessa bekymmer och du skulle ge mig svaren, du skulle säga att det här är sådant jag tar hand om. Du skulle säga till mig , tack för att du talade om hur du känner men nu tar jag över, det kommer att bli bra.
Om du ville lyssna skulle jag tala om hur glad jag är att du har hittat mig, hur underbart det känns att veta att jag är ditt barn vad som än händer. Jag skulle tala om för dig att jag är så tacksam för allt du har gjort, gör och kommer att göra för mig. Jag skulle tala om för dig att jag finns här till ditt förfogande , att jag är redo att bli använd, att jag är din.
Om du ville lyssna  skulle jag säga tack till dig för att du älskar mig som jag är, trots mina fel och brister, du älskar inte felen eller bristerna men du älskar mig. Tack skulle jag säga, från djupet av mitt hjärta. Och jag skulle säga att jag gör vad jag kan för att rätta till det som är fel, men det är inte alltid så lätt, så jag skulle be dig att ha tålamod med mig.
Om du ville lyssna på mig om så bara för en liten, liten stund skulle jag vara överlycklig och nöjd, och sen skulle jag lyssna på dig. Låta dig få tala till mig allt som du skulle vilja säga till mig. Höra din röst och ta dina ord till mitt hjärta .
Så skönt det är att veta att du lyssnar när jag söker dig av hela mitt hjärta, så om du nu vill lyssna ….

Vänner

 
 
Vänner
 
Vänskap är något man måste vara rädd om. Vänskap måste vårdas, ansas och underhållas. Gör man inte det dör vänskapen sakta men säkert ut. Vänskap är något ömsesidigt, man måste vara minst 2 personer. Riktigt bra vänner är något som inte växer på träd, de är faktiskt ganska sällsynta och har man en gång hittat en så ska man se till att få behålla den riktigt länge. Vad kännetecknar då en vän? Här kan det förstås finnas delade meningar men det här är min definition av en vän.
 
En vän
är någon som lyssnar, som du kan säga saker till som du inte talar om för vem som helst,
är någon som kan behålla ett förtroende.
är någon som direkt plockar upp tråden där ni lämnade den sist ni sågs även om det var länge sen sist.
är någon man kan lita på.
tycker om dig som du är med alla dina fel och brister
( därmed inte sagt att han/hon tycker om det du gör som är fel men de accepterar det för det är DU).
är ärlig.
finns där även när allt känns svårt och dyker inte bara upp på livets solsida.
hjälper dig upp om du snubblar,
och håller de som vill trampa på dig borta från dig.
knuffar på dig i uppförsbacken när du inte orkar ,
och bromsar och hjälper dig att styra när det går för fort utför.
håller upp ett ljus för dig i mörkret så att du kan se vägen.
 
Människor som dessa växer inte på träd, så var rädd om de sällsynta exemplaren i ditt liv.
Vårda de ömt och ge de näring så kanske de växer.
Ett par ord till er som känner sig träffade av de här orden.
 TACK FÖR ATT NI FINNS I MITT LIV!