Etikettarkiv: verktyg

En faders önskan

Har din fader bett dig om något någon gång? Det tror jag säkert. Detta  var vad Gud Fader bad sin son Jesus att göra. Att bygga en bro. En bro som skulle kunna förena den förlorade mänskligheten med honom igen.

Gud visste vilka verktyg som behövdes, och han tillhandahöll dem för sin son. Hans son var snickare och visste hur man använde verktygen. Han visste också att ära sin Fader genom att göra hans vilja. Trots att han insåg vad det skulle kosta honom.

När vår Fader ber oss om något, … ärar vi då honom genom att göra hans vilja?  Gör vi det han ber oss om? Jesus gjorde det Gud bad honom om. Han byggde en bro mellan Gud och mänskligheten. Verktygen han använde var en hammare  och spikar. Byggmaterialet var han själv.

Gud ger dig dina verktyg attt utföra hans vilja och du är byggmaterialet. Idag är det dags att ära honom genom att använda verktygen och ställa dig till förfogande.

Till din tjänst

 Mästare, Herre, jag hör din röst. Här är jag, till din tjänst, alltid redo, alltid redo att gå dit du kallar, dit du sänder mig. Att göra det du vill. Du får använda mina händer, fötter, armar, ben och kropp, ja hela jag är i din tjänst.

Ett verktyg i din hand,… vad ser du för användbart i mig? Det är en fråga som jag ställer mig gång på gång. Svaret har jag inte men till ditt förfogande finns jag alltid. Mästare , Herre, här är jag, alltid redo, varje dag. Även när jag inte förstår, försöker jag gå dit du vill att jag går. Ja även när allt verkar ologiskt och konstigt vill jag lita på att du vet allt och har den fulla överblicken.

Ja, jag är i din tjänst, alltid redo att lyssna , att höra din röst. Eller försöker i alla fall, det är min tröst. Att tjäna det är inte lätt. När, var, hur, på vilket sätt? det är sådant du måste visa mig med ditt ord , genom ditt ord, Mästare för att vara i din tjänst, att bli använd av dig , det är allt för mig.

Inkopplad eller urkopplad ?

”Being disconnected from God is like an unplugged toaster or blender: powerless & useless for the purpose you were made for”.

Smaka på dem orden. Vår vilja kan vara att vara ett verktyg , ”en brödrost”, i Herrens hand, och det är väl bra, men vad för nytta gör en brödrost som inte är inkopplad? Den rostar i alla fall inga brödskivor, det är säkert, möjligtvis står den i köket och ser snygg ut och samlar damm, men nån större nytta har man inte av den. Likaså med mixern, den mixar eller mosar ingenting om inte sladden är i. Likadant är det med oss. Vi kan säga att vi är verktyg i Herrens händer men om vi inte är uppkopplade till honom får vi ingen kraft. Vi blir oanvändbara föremål. Gud har lovat oss kraft, genom den helige ande men då måste du också söka uppkopplingen till honom för att få den.
Min önskan är att varje kristen ska kunna vara fungerande verktyg, ”brödrostar”, ”mixrar”, ”strålkastare”, ja vilket verktyg Gud än har kallat dig till att vara, och att vi alla ska ha sladden i så att kraft kan komma in i oss och vi kan få bli använda.
Nå… har du stoppat i sladden , eller har du kopplat ur dig?