Etikettarkiv: vision

Tålamod, spring inte!

När Herren talar till dig, ha tålamod. Spring inte ut direkt och tala om för kreti och pleti vad han har sagt. Ibland är det nödvändigt att vänta och bida sin tid en stund kanske för att Herren behöver arbeta med människor hjärtan och förståelse, kanske för att han behöver utrusta dig på det sättet som behövs.Tala är silver och tiga är guld finns ett talesätt, som kan vara bra att tänka på här. Om du berättar det Gud lagt ner i dig i förtid kommer många kanske att försöka få dig att ändra dig, slå ned dina tankar och försöka få dig att tvivla på dig själv. Låt Herren få preparera marken där du ska gå, innan du tar steget ut på hans väg tillsammans med honom. 

Ta Paulus som exempel, tror du inte att han skulle ha önskat ropa ut för hela världen vad som hände där på vägen till Damaskus… men nej, han hade is i magen och väntade på Ananias, och till och med efter det tog det över tre år för honom att komma till Jerusalem som ju var centrum för de kristna på den tiden . ”15 Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, 16 beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. 17 Jag for inte upp till Jerusalem, till dem som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus.

18 Först tre år senare for jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, och jag stannade hos honom i femton dagar. 19 Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror. 20 Det som jag här skriver till er, det skriver jag inför Gud, jag ljuger inte. 21 Sedan kom jag till trakterna av Syrien och Cilicien. 22 Men jag var personligen okänd för Kristi församlingar i Judeen. 23 De hade endast hört sägas: ”Han som tidigare förföljde oss predikar nu evangelium om den tro han förut ville utrota.” 24 Och de prisade Gud för min skull.” Galaterbrevet 1:15-24

Ibland har vi alldeles för bråttom med att sätta Guds planer i verket. Så bråttom att han inte hinner göra alla förberedelser för att att ska klaffa till 100%. Resultatet blir då halv bra. Det som skulle kunnat vara en succé, kanske bara blev ok eller ännu värre, katastrof.

Idag vill Herren att vi ska ha tålamod att vänta på det som han vill se. Hans vision. Habakuck 2:3 säger följande:” Ty ännu måste synen vänta på sin tid, 
men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. 
Om den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst, 
den skall inte utebli.”

Har du öppnat fönstret?

 En vision tillåter oss att öppna ett fönster mot framtiden.

När du har en vision i ditt inre kan du för ditt inre öga se saker som ännu ligger i framtiden, saker som ännu inte har hänt. Du har en bild av resultatet innan det händer i verkligheten. När Gud lägger en vision i dig låter han dig se möjligheter som annars skulle vara i det fördolda. Man kan likna det vid att han skulle dra bort mörkläggningsgardinen framför fönstret så att det blir möjligt att se ut genom det. Ibland låter han oss bara ana, genom att vinkla dem lite, eller glänta på gardinen lite, för att du ska få en liten försmak av det som komma skall och vilja ha mer. När du då blir intresserad ger han dig mer och mer till dess hela fönstret står på vid gavel.

I Habackuk 2:2-3  står det:

 ” Och HERREN svarade mig och sade:
            Skriv upp din syn,
        och uppteckna den på skrivtavlor, med tydlig skrift,
            så att den lätt kan läsas.
  3.    Ty ännu måste synen vänta på sin tid

      men den längtar efter fullbordan och skall icke slå fel.
        Om den dröjer, så förbida den,
        ty den kommer förvisso, den skall ej utebliva.

Herren säger att vi ska skriva ner den så att den lätt kan läsas. Varför ska vi läsa den? Jo för när vi läser den blir vi påminda om vår vision och arbetar instinktivt mot att den ska gå i uppfyllelse. Vi går i tro mot att den ska bli uppfylld. På ett annat ställe , nämligen Jesaja 30:8 sägs det följande:

” 8.  Så gå nu in och skriv detta på en tavla, som må förvaras bland
      dem, och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för
      kommande dagar, alltid och evinnerligen.”

Här vill Herren att det ska bevaras av en annan anledning, nämligen för att kommande generationer ska kunna se och läsa om visionen och se vittnesbördet om dess uppfyllande . Det är sådant som stärker vår tro. Så har du en vision, sätt dig ner och skriv ner den, både för att du ska kunna arbeta mot den och för att det ska bli till ett trosstärkande vittnesbörd både för dig själv och för andra den dagen man kan se att det har blivit så som visionen blev given till dig.

Har Gud öppnat ditt fönster? Go for it!